Byggingariðnfræði diplóma

17.3.2016

Nemendur í byggingariðnfræði fá góða undirstöðu fyrir störf í byggingariðnaði með því að ljúka fjölbreyttum námskeiðum og hagnýtu lokaverkefni. Byggingariðnfræðingar fá réttindi til að starfa sem byggingarstjórar. Að diplómanámi loknu geta nemendur haldið áfram námi í byggingafræði sem er BSc-nám og er iðnfræðin metin að fullu inn í það nám.  

Um námið 

Skápur fullur af vinnuhjálmum

Aukin tækifæri 

Námið hentar vel fyrir fólk í atvinnulífinu sem vill styrkja stöðu sína á vinnumarkaði. Diplóma í byggingariðnfræði og sveinspróf í iðngreininni veitir rétt til meistarabréfs, ásamt lögverndaða starfsheitinu iðnfræðingur. Byggingariðnfræði er kennd í fjarnámi og er sniðin að þeim sem eru á vinnumarkaði hvar sem er á landinu eða jafnvel erlendis. Helstu námsgreinar eru byggingafræði, buðarþolsfræði, rekstur og stjórnun og hagnýtt lokaverkefni. 

Fjarnám með tveimur staðarlotum

Byggingariðnfræði er 90 eininga nám og er eingöngu kennt í fjarnámi með tveimur staðarlotum á önn, eina helgi í senn. Námið er skipulagt þannig að yfirleitt tekur þrjú ár að ljúka því samhliða vinnu. 

Raunhæf verkefni í staðarlotum

Í staðarlotum í Háskólanum í Reykjavík gera nemendur meðal annars steypugreiningu á húsi og fara í vettvangsferð á verkfræðistofuna Eflu og gera steypustyrktaræfingar. Í byggingareðlisfræði gera nemendur verklegar æfingar varðandi styrk efna eins og timburs og járns.

Viðamikið lokaverkefni 

Náminu lýkur með 12 ECTS eininga lokaverkefni þar sem sýnt er fram á verkþekkingu og faglega hæfni. Verkefnin eru oftast unnin í samstarfi við fyrirtæki.

Viðbótarnám 

Að diplómanámi loknu geta nemendur haldið áfram námi í byggingafræði sem er 210 eininga BSc-nám og er iðnfræðin (90 einingar) metin að fullu inn í það nám. Nemendur geta einnig, að loknu diplómanámi í byggingariðnfræði, bætt við sig 30 eininga námi í rekstrariðnfræði og hlotið starfsheitið rekstrariðnfræðingur. 

Nemendur og kennara segja frá náminu

Í hópi framsækinna tækniháskóla

HR tekur þátt í alþjóðlegu samstarfsneti framsækinna háskóla um allan heim sem kenna tæknigreinar. Samkvæmt hugmyndafræðinni sem höfð er til hliðsjónar er verkfræðingum framtíðarinnar er veittur traustur, fræðilegur grunnur en þeir vinna þar að auki raunhæf verkefni ásamt því að leysa verkefni í hópum. Nemendur kunna því á ferlið frá hugmynd yfir í hönnun, framkvæmd og rekstur þegar þeir koma á vinnumarkaðinn. Samstarfsnetið heitir CDIO, sem stendur fyrir „Conceive, Design, Implement, Operate“. Aðrir skólar í DCIO eru meðal annars: 

MIT - Massachusetts Institute of Technology • Aalborg University • Delft University of Technology • Duke University • University of Michigan • University of Sydney • Beijing Jiaotong University 

Að námi loknu

Lögverndað starfsheiti

Að loknu námi hlýtur nemandinn prófgráðuna diplóma í byggingariðnfræði og uppfyllir skilyrði til að hljóta lögverndað starfsheiti sem iðnfræðingur. Til að útskrifast sem iðnfræðingur þarf nemandi að hafa lokið sveinsprófi í iðngrein á viðkomandi sviði og veitir námið þá rétt til meistarabréfs. 

Fjölbreytt starfssvið

Starfssvið byggingariðnfræðinga er fjölbreytt. Þeir starfa hjá verktakafyrirtækjum, á verkfræðistofum og við byggingaeftirlit eða sem stjórnendur á byggingastað. 

Viðbótarnám í byggingafræði

Að loknu námi í byggingariðnfræði geta nemendur haldið áfram námi í byggingafræði sem er 210 eininga BSc nám og er iðnfræðin (90 einingar) metin að fullu inn í það nám. 

Viðbótarnám í rekstrariðnfræði

Að loknu diplómanámi í byggingariðnfræði geta nemendur bætt við sig 30 eininga námi í rekstrariðnfræði og hlotið starfsheitið rekstrariðnfræðingur. Þar með auka nemendur færni sína í rekstri og stjórnun framleiðslufyrirtækja.

Þekking og færni

Í lærdómsviðmiðum má sjá hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

 

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Nemandi lærir í Sólinni

Kennsla í fjarnámi

Nemendur í byggingariðnfræði geta víða á landsbyggðinni fengið aðstöðu til náms og hópavinnu í símenntunarstöðvum, fræðslusetrum og háskólasetrum, en á höfuðborgarsvæðinu býðst nemendum vinnuaðstaða í HR. Upplýsingar um slíka aðstöðu utan Reykjavíkur er að finna hjá sveitarfélögum. 

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. 

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. 

Kennarar

Reynsla og sérfræðiþekking 

Nemendur í byggingariðnfræði njóta leiðsagnar öflugra kennara á fagsviðinu, tæknimanna og hönnuða innan háskólans, og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. 

Einar Jón

Einar Jón Ásbjörnsson

PhD

Kennir einkum námskeið á sviði efnisfræði og orkutækni með megináherslu á jarðhita. Einar leggur mikla áherslu á að tengja saman hagnýt verkefni við sterkan fræðagrunn í kennslu. Einar hefur starfað við efnisfræðirannsóknir hjá Iðntæknistofnun Íslands, innleiðingu og suðuprófanir á hástyrksstáli hjá Volvo í Svíþjóð og var tæknistjóri gufuveitu hjá OR áður en hann kom til starfa hjá HR.  Einar lauk CSc- og MSc-prófi í vélaverkfræði frá Háskóla Íslands 1996 og PhD frá háskólanum í Nottingham 2001, þar sem hann rannsakaði hegðun kornasmækkunarefnis í áli.
Indriði Sævar

Indriði Sævar Ríkharðsson

MSc

Kennir námskeið á sviði vélahönnunar og tölvustuddrar hönnunar, s.s. vélhlutafræði, FEM greiningu og þrívíddarhönnun. Einnig námskeið á sviði stýringa s.s. reglunarfræði, stýritækni (loft og vökvastýringar), PLC stýringar og forritun iðnaðarþjarka. Indriði leggur mikla áherslu á hagnýt og krefjandi verkefni í kennslu í anda CDIO. Hefur einnig verið leiðbeinandi í meistaraverkefnum í vélaverkfræði og byggingaverkfræði og tekið þátt í rannsóknarverkefnum á sviði ómannaðra farartækja og jarðskjálftahönnunar. Indriði er einnig umsjónarmaður lokaverkefna í vél- og orkutæknifræði og leiðbeinandi í mörgum þeirra. Indriði lauk prófi í vélaverkfræði við HÍ 1987 og MSc-prófi í vélaverkfræði frá Tækniháskóla Danmerkur (DTU) 1990 með áherslu á annars vegar sjálfvirk stýrikerfi og hinsvegar ólínulega tímaháða FEM greiningu.

Jens

Jens Arnljótsson

BSc

Aðal kennslugreinar eru á sviði varmafræði, varmaflutnings, rennslis-  og straumfræði sem tengjast m.a. hagnýtu hönnunarverkefni eða tilraunum á sviði varma og streymisfræði í námi vél- og orkutæknifræðinema. Einnig hefur Jens umsjón með iðnfræðinámi í HR og lokaverkefnum véliðnfræðinema. Menntun: Ingeniør højskolen Helsingør Teknikum 1986, véltæknifræðingur BSc Mech. Eng, með orkufræði sem sérsvið. Fyrri störf: Verkfræðistofa Sefáns A. Stefánssonar, hönnun ýmiss vélbúnaðar, lagna og rennslikerfa, þó einkum vinna tengd sjávarútvegi og þá sérstaklega varmagreining og varmendurvinnsla á orku fra útblæstri   fiskimjölsverksmiðja víðs vegar um landið, Stálvík hf. og Skipahönnun ehf., við hönnun, breytingar og fyrirkomulag vélbúnaðar í fiskiskipum.

 

Kristinn

Kristinn Sigurjónsson

MSc

Kristinn lauk BS-gráðu í efnafræði og CS í rafmagnsverkfræði frá Háskóla Íslands. Hann lauk MSc gráðu í efnaverkfræði frá Tækniháskóla Noregs (áður NTH, nú NTNU) í Þrándheimi.  Hann starfaði sem rannsóknamaður hjá málblendifélaginu að Grundartanga og var rekstrarstjóri rannsóknastofu Landakotsspítala.  Kristinn kenndi efnafræði við lífeinda- og geislafræðideild Tækniháskóla Íslands.  Undanfarin ár hefur Kristinn kennt greiningu rása, raforkufræði og kraftrafeindatækni við Háskólann í Reykjavík, auk þess sem hann hefur verið umsjónarkennari og leiðbeinandi fjölda lokaverkefna á þessu sviði.
Stefán Arnar

Stefán Arnar Kárason

BSc

Kennir áfanga á sviði rafeindatækni, einkum stafræna tækni, þar með talið notkun og forritun stýritölva, en einnig hönnun og smíði rafeindatækja. Einnig hefur hann sérhæft sig í mælitækni, kennt áfanga í því fagi og samið kennslubókina Mælitækni. Stefán kennir m.a. áfangann Róbótar en þar smíða nemendur sjálfráðan róbóta og forrita stýritölvu hans. Stefán lauk prófi í rafmagnstæknifræði með áherslu á stafræna tækni frá Aarhus Teknikum 1971. Eftir nám starfaði hann hann á fjarskiptadeild Pósts og síma en seinna á Tæknideild Fiskifélags Íslands þar sem hann vann við rannsóknir á aflnýtni skuttogara. Stefán þróaði mæli- og gagnasöfnunarbúnaðinn sem notaður var við rannsóknirnar en á þessum árum var Tæknideild Fiskifélagsins fulltrúi Íslands í samnorræna orkusparnaðarverkefninu Oliefisk.

 

Aðrir kennarar:

 

  • Eyþór Þórhallsson 

Skipulag náms

Námstími

Námið er 90 ECTS einingar. Hægt er að ljúka því á þremur árum (6 annir) samhliða vinnu, en einnig er mögulegt að gera einstaklingsmiðaða námsáætlun og ljúka náminu á skemmri tíma.

Fjarnám með staðarlotum 

Kennt í fjarnámi með staðarlotum. Tvær verkefnalotur eru á önn þar sem nemendur koma saman í HR eina helgi í hvert skipti. Í sumum áföngum eru staðarloturnar nýttar fyrir verklegar æfingar og einnig er farið í fyrirtæki og verkefni unnin í raunumhverfi.

Starfsdagar

Starfsdagar eru tvisvar á önn, sú fyrri í upphafi annar og sú síðari þegar 7 vikur eru liðnar af önninni. 

Námsáætlun

Nám með vinnu

12-18 ECTS á önn.

1. önn - haust   18 ECTS 2. önn - vor   18 ECTS

AI BUÞ 1003 Burðarþolsfræði (6 ECTS)

AI TEI 1001 Tölvustudd teikning (3 ECTS)

BI HON 1001 Tölvustudd hönnun (3 ECTS)

AI REH 1003 Bókfærsla og reikningshald (6 ECTS)

BI BUÞ 2013Burðarþol byggingarvirkja (6 ECTS)*

BI BFR 1013Byggingarfræði -Byggingartækni (6 ECTS)* 

AI STJ 1003Stjórnun, rekstur og öryggi (6 ECTS)

 

3. önn - haust   12 ECTS  4. önn - vor   18 ECTS

BI HVL 1003  Hitunarfræði og lagnir (6 ECTS)

BI EFN 1003  Efnisfræði -steinsteypa -viðhald (6 ECTS)

BI EBE 1003  Efnis-og byggingaeðlisfræði (6 ECTS)

AI FRK 1003  Framkvæmdafræði og verkstjórn (6 ECTS)

 

BI JTÆ 1002 Jarðtækni (4 ECTS)

BI HON 2001 Tölvustudd hönnunn II í Revit (2 ECTS)

 

5. önn - haust    12 ECTS   6. önn - vor    12 ECTS
BILAM1002  Landmælingar (4 ECTS)

BI GÆÐ1001 Gæðastjórnun í mannvirkjagerð (2 ECTS)

AI LOG 1003  Lögfræði (6 ECTS)

BI LOK 1006  Lokaverkefni (12 ECTS)**

*Námskeið sem krefst undanfara

**Hægt að vinna lokaverkefni á vorönn eða á haustönn 

Námsáætlun á PDF  

Viðmið

Í lærdómsviðmiðum má sjá hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

Inntökuskilyrði

Umsóknarfrestur

Tekið er við umsóknum fyrir haustönn 5. febrúar - 5. júní og fyrir vorönn 15. október - 5. desember ár hvert.

Bóklegur undirbúningur 

  • 12 einingar (eða 20 nýjar framhaldsskólaeiningar - fein) til viðbótar í tungumálum (íslenska, enska og danska)
  • 12 einingar (eða 20 fein) til viðbótar í raungreinum (stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði)

Undirbúningsnám fyrir iðnfræðinema

Sérstakt undirbúningsnám er í boði í fjarnámi (stærðfræðigrunnur, raungreinagrunnur og tungumálagrunnur I og II/enska og íslenska) og er það aðgengilegasta leiðin fyrir flesta til að ljúka undirbúningsnámi samhliða iðnfræði. 

Meistarar og stúdentar 

Þeir sem hafa lokið meistaranámi í iðngrein eða stúdentsprófi uppfylla kröfur um bóklegan undirbúning og geta hafið nám í rafiðnfræði án frekari undirbúnings. 

Fylgiskjöl með umsókn

  • Námsferill
  • Sveinsbréf eða meistarabréf
  • Starfsferill, e.t.v. meðmæli

Getum við aðstoðað?

Vinsamlega hafið samband ef spurningar vakna. 

 

Vilborg Hrönn Jónudóttir

Verkefnastjóri hjá tækni- og verkfræðideild

Netfang: vilborg@ru.is
Sími: 599 6255

Jens Arnljótsson

Lektor og verkefnastjóri iðnfræðináms

Netfang: jensarn@ru.is

 


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei