Tölvunarfræði diplóma

6.5.2016

Diplómanám í tölvunarfræði er samsvarandi fyrstu tveimur árunum í BSc-námi í tölvunarfræði. Diplómanámi má ljúka í staðarnámi í dagskóla og með vinnu. Námið er einnig kennt á Akureyri, í samstarfi við HA.  

Um námið

Nemandi stendur á gangi í HR og hallar sér upp að skápum

Hagnýtt nám við öfluga deild

Nám í tölvunarfræði hentar þeim sem hafa áhuga á að hanna hugbúnað og vefsíður, þróa tölvuleiki, glíma við stærðfræði og læra forritun, meðal annars. Tölvunarfræði er fjölbreytt og lifandi grein sem skarast við ýmis önnur fræðasvið eins og stærðfræði, sálfræði, verkfræði, lífupplýsingafræði og viðskiptafræði. Tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík er sú stærsta sinnar tegundar á landinu og við hana starfa vísindamenn og kennarar sem eru í fremstu röð í sínu fagi. 

Tölvunarfræði til diplómaprófs er tveggja ára nám og er 120 ECTS. Nemendur geta að námi loknu ákveðið að halda áfram og bæta við sig einu námsári eða 60 einingum og útskrifast með BSc-próf í tölvunarfræði.

Nám stundað í dagskóla

Diplómanám í tölvunarfræði í dagskóla er skipulagt sem fullt nám í tvö ár eða fjórar annir. 

Nám stundað á Akureyri

HR og HA bjóða í sameiningu upp á diplómanám í tölvunarfræði sem kennt er á Akureyri. Byggt er á námsefni frá HR en kennsla fer fram í Háskólanum á Akureyri í dagskóla. Námið er skipulagt sem fullt nám í tvö ár eða fjórar annir. Nemendur eru skráðir í nám við HR og borga skólagjöld samkvæmt gjaldskrá Háskólans í Reykjavík. 

Nám stundað með vinnu

Nemandi setur upp námsskipulag miðað við tíma og getu en flestir ljúka náminu á fjórum árum meðfram vinnu. Hægt er að ljúka náminu á styttri eða lengri tíma en nemandi verður að passa upp á að uppfylla undanfara fyrir hvert námskeið og reglur um hámarks námstíma. Þeir nemendur sem stunda vinnu geta horft á fyrirlestrana á netinu en þurfa að mæta í dæmatíma á kvöldin í HR, að meðaltali um einu sinni í viku.  

Euro_inf_seal_bachelor_light-background

Alþjóðleg vottun 

Grunnnám í tölvunarfræði við HR hefur þá sérstöðu hér á landi að það hefur hlotið alþjóðlega gæðavottun (EQANIE).

Frekari upplýsingar

Að námi loknu

Grunnþekking með diplómagráðu

Nemendur hafa að loknu námi diplómapróf í tölvunarfræði og þar með staðfestingu á því að hafa grunnþekkingu og þjálfun í faginu. 

Lögverndað starfsheiti að loknu einu ári í viðbót

Nemendur geta að námi loknu ákveðið að halda áfram og bæta við sig einu námsári eða 60 einingum. Þá útskrifast þeir með BSc-próf í tölvunarfræði og öðlast réttindi til að nota lögverndaða starfsheitið tölvunarfræðingur.

Að BSc-náminu loknu geta nemendur svo stundað meistaranám í tölvunarfræði. 

Aðstaða

Nemendur sitja í kennslustofu og vinna á fartölvur

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. 

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Bóksala Stúdenta, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í tölvunarfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Stundakennarar

Meðal þeirra sem koma að kennslu í tölvunarfræði er fjöldi stundakennara sem færa atvinnulífið beint inn í skólastofunar og miðla fræðslu um verklag og verkefni sem þau eru að fást við hverju sinni. 

Meðal kennara eru:

Daníel Brandur

Daníel Brandur

Margfaldur handhafi kennsluverðlauna Tvíundar og hefur auk þess hlotið kennsluverðlaun HR. Daníel hefur sérhæft sig í kennslu í m.a. vefforritun og sér um starfsnám hjá nemendum deildarinnar. 

Halldór

Halldór Halldórsson

Handhafi kennsluverðlauna HR árið 2013 en hann kennir meðal annars strjála stærðfræði, línulega algebru og tölulega greiningu. 

Hallgrímur Arnalds

Hallgrímur Arnalds

Forstöðumaður grunnnáms í tölvunarfræði og hefur séð um samstarf deildarinnar við fyrirtæki og lokaverkefni. 

Kári Halldórsson

Kári Halldórsson

Kári hefur um árabil kennt tölvugrafík, fengist við tölvuleikjagerð og stundað rannsóknir í gervigreind. Einnig hefur hann leiðbeint hópum í verklegum námskeiðum og lokaverkefnum, bæði almennum og rannsóknartengdum. 

Marta Kristín

Marta Kristín Lárusdóttir

Sérfræðingur á sviði notendamiðaðrar hugbúnaðargerðar og kennir meðal annars námskeið um samskipti manns og tölvu. 

Ólafur Andri

Ólafur Andri

Er í stjórn samtaka leikjaframleiðenda, IGI (Icelandic Gaming Industry) og fulltrúi Íslands í Nordic Game samstarfinu. Hann er einn stofnenda Betware. 


Skipulag náms

Hér fyrir neðan má sjá uppröðun námskeiða miðað við eðlilega námsframvindu nemenda.

Dagskóli og Háskólinn á Akureyri

1. ÁR  - HAUSTÖNN

1. ÁR - VORÖNN

Forritun - 6 ECTS

Gagnaskipan- 6 ECTS

Strjál stærðfræði I - 6 ECTS

Vefforritun- 6 ECTS

Tölvuhögun - 6 ECTS

Greining og hönnun hugbúnaðar- 6 ECTS

Verkefnalausnir - 6 ECTS

Valnámskeið* - 6 ECTS

Verklegt námskeið á fyrstu önn (3. vikna) - 6 ECTS

Verklegt námskeið á annarri önn (3. vikna) - 6 ECTS

 2. ÁR - HAUSTÖNN

2. ÁR - VORÖNN

Reiknirit - 6 ECTS

Stýrikerfi - 6 ECTS

Hugbúnaðarfræði - 6 ECTS

Valnámskeið** - 6 ECTS

Gagnasafnsfræði - 6 ECTS

Valnámskeið  - 6 ECTS

Tölvusamskipti - 6 ECTS

Lokaverkefni - 12 ECTS

Valnámskeið (3. vikna) - 6 ECTS

 

*Hægt er að taka Strjála stærðfræði II sem er skylda í BSc í tölvunarfræði
** Hægt er að taka Forritunarmál sem er skylda í BSc í tölvunarfræði

Athugið að Stærðfræðigreining og tölfræði er líka skylduáfangi fyrir BSc í tölvunarfræði

Háskólanám með vinnu

Nemandi setur upp námskipulag miðað við tíma og getu en flestir ljúka náminu á fjórum árum meðfram vinnu. Hægt er að ljúka náminu á styttri eða lengri tíma en nemandi verður að passa upp á að uppfylla undanfara fyrir hvert námskeið og reglur um hámarks námstíma. 

Hér fyrir neðan má sjá dæmi um skynsamlega uppröðun SKYLDUNÁMSKEIÐA miðað við fjögurra ára námsskipulag. Athugið að í þessari uppsetningu vantar valnámskeið en nemendur geta dreift valnámskeiðum á haust og vor eins og hentar þeim best.

Fyrir nemendur sem eru að taka áfanga í námi með vinnu viljum við vekja athygli á því að áfangarnir Verklegt námskeið 1 og Verklegt námskeið 2 eru staðarnámsáfangar þ.e. nemendur þurfa að mæta í 3 vikur í skólann. 

1. ÁR - HAUSTÖNN
1. ÁR - VORÖNN
Forritun - 6 ECTS Gagnaskipan - 6 ECTS
Verkefnalausnir - 6 ECTS Greining og hönnun hugbúnaðar - 6 ECTS
Verklegt námskeið á fyrstu önn (3. vikna staðarnám) - 6 ECTS  
2. ÁR - HAUSTÖNN
2. ÁR - VORÖNN
Strjál stærðfræði I - 6 ECTS Vefforritun - 6 ECTS
Tölvuhögun - 6 ECTS Valnámskeið eða Strjál stærðfræði II* - 6 ECTS
  Verklegt námskeið á annarri önn (3. vikna staðarnám)- 6 ECTS
3. ÁR - HAUSTÖNN
3. ÁR - VORÖNN
Reiknirit - 6 ECTS Stýrikerfi - 6 ECTS
Gagnasafnsfræði - 6 ECTS Valnámskeið eða Forritunarmál* - 6 ECTS
   
4. ÁR - HAUSTÖNN
4. ÁR - VORÖNN
Hugbúnaðarfræði - 6 ECTS Lokaverkefni - 12 ECTS
Tölvusamskipti - 6 ECTS  

*Mælt er með að nemendur taki þessa áfanga í stað valáfanga ef þeir hyggjast ljúka BSc í tölvunarfræði

**Athugið að Stærðfræðigreining og tölfræði er líka skylduáfangi í BSc í tölvunarfræði

Skyldunámskeið 

  Verkefnalausnir
Forritun Greining og hönnun hugbúnaðar
Tölvuhögun Stýrikerfi
Strjál stærðfræði I Tölvusamskipti
Gagnaskipan Reiknirit
Gagnasafnsfræði Verklegt námskeið 2 
(3. vikna staðarnámskeið á vorönn)*
Vefforritun Hugbúnaðarfræði
Verklegt námskeið 1
(3. vikna staðarnám á haustönn)*
Lokaverkefni

* Athugið að áfangarnir Verklegt námskeið 1 og Verklegt námskeið 2 eru staðarnámsáfangar þ.e. nemendur þurfa að mæta í þrjár vikur annað hvort í Háskólanum í Reykjavík eða Háskólanum á Akureyri.

Valnámskeið

Þegar námskeið eru tekin í vali utan tölvunarfræðideildar ber að gæta þess að undanfarareglum viðkomandi deildar sé fylgt og að námsefni skarist ekki við aðrar einingar teknar til prófgráðu.

Samþykki Námsmatsnefndar þarf vegna námskeiða í öðrum deildum á sviði tölvunarfræði, upplýsingatækni eða stærðfræði. Athugið sérstaklega að námskeiðin Hagnýt stærðfræðiHagnýt upplýsingakerfi og Hagnýt tölfræði 1 (í Viðskiptafræðideild) og Stafræn tækni (í tækni- og verkfræðideild) er ekki hægt að taka í vali vegna skörunar við skyldunámskeið í tölvunarfræði.

Lokaverkefni

Lokaverkefni eru unnin í samvinnu við fyrirtæki eða rannsóknarsetur deildarinnar og tengjast viðfangsefnin þeirri áherslu sem nemendur hafa valið sér. Lokaverkefni eru í kjarna í kerfisfræði og í tölvunarfræði. 

Inntökuskilyrði

Nauðsynlegur undirbúningur

Til að hefja diplómanám í tölvunarfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, frumgreinaprófi eða sambærilegu prófi. Æskilegt er að nemendur hafi haldgóða þekkingu á stærðfræði. Við mat á umsóknum er tekið tillit til einkunna á stúdentsprófi, frekari menntunar, starfsreynslu ofl. Umsækjendur eru því hvattir til að gera grein fyrir öllu því sem þeir telja geta orðið umsókn sinni til framdráttar.

Fylgigögn með umsókn

Allir umsækjendur verða að fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

  • Staðfest (stimplað) afrit af stúdentsprófi sem skila þarf rafrænt í umsóknarkerfi HR. Skjáskot af námsferli eða óstaðfest ljósrit af gögnum eru ekki tekin gild.
  • Meðmælabréf (kostur en ekki skylda).
  • Ferilskrá eða viðeigandi upplýsingar um starfsreynslu (kostur en ekki skylda).

Vantar þig grunninn? 

Þeim nemendum sem vilja hefja nám í tölvunarfræði en vantar nauðsynlegan undirbúning, til dæmis í stærðfræði er bent á frumgreinanám HR sem er undirbúningsnám fyrir háskóla. Þar er hægt að velja strax áherslulínu fyrir tölvunarfræði. 

>> Lesa um frumgreinadeild og undirbúning fyrir háskólanám

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi. 

Skipt um braut

Nemendur geta sótt um að skipta um námsbraut innan tölvunarfræðideildar. Fyllið út eyðublað og sendið á scs_office@ru.is. Umsóknin er svo lögð fyrir Námsmatsnefnd. 

Getum við aðstoðað?

Ásta

Sigurbjörg Ásta Hreinsdóttir

Verkefnastjóri


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei

Umsagnir tölvunarfræðinema

Guðbjörn situr á borði sem er greinilega í herbergi sem er aðstaða nemenda

Guðbjörn Einarsson: meistaranám í tölvunarfræði

Þetta er mjög skemmtilegt nám og atvinnumöguleikarnir að því loknu frábærir. Tenging við atvinnulífið er sterk, sem gefur nemendum tækifæri til að kynnast raunverulegum verkefnum og gefur fyrirtækjum einnig tækifæri til að kynnast mögulegum framtíðarstarfsmönnum. Ég er til dæmis að vinna verkefni með fyrirtæki núna sem snýst um að taka helling af gögnum frá þeim og sjá hvort hægt sé að bæta tölfræðilegar spár þeirra með gervigreind.