Upplýsingastjórnun (MIM)

Meistaranám í upplýsingastjórnun (e. Master of Information Management) hentar þeim vel sem vilja starfa sem upplýsingastjórar fyrirtækja, ráðgjafar á sviði upplýsingatækni eða verkefnastjórar við innleiðingu upplýsingakerfa. 

Um námið

Meistaranám í upplýsingastjórnun (e. Master of Information Management) er 90 - 10 ECTS einingar og er kennt á íslensku og ensku.

Markmið námsins er að byggja upp kunnáttu og færni í hönnun, þróun og innleiðingu upplýsingakerfa með tilliti til kerfislegra og viðskiptafræðilegra markmiða. Innihald námsins er m.a. stjórnun, kerfisgreining og hönnun, ferilstjórnun, gagnasafnsfræði, kostnaðargreining og fjármál fyrirtækja.
Námið hentar þeim vel sem vilja starfa sem upplýsingastjórar fyrirtækja, ráðgjafar á sviði upplýsingatækni eða verkefnastjórar við innleiðingu upplýsingakerfa. Nemendur útskrifast með MIM-gráðu sem er viðbótargráða á meistarastigi.

MSc eða MIM

Hægt er að ljúka MSc-gráðu eða MIM-gráðu.  MSc-nám er 120 ECTS, tveggja ára nám og skilyrði fyrir því að öðlast MSc-gráðu er að skila meistararitgerð. Nám til MIM-gráðu er 90 ECTS og tekur eitt og hálft ár að ljúka. MIM-gráðan er viðbótargráða á meistarastigi þar sem ekki er skrifuð lokaritgerð. Sjá nánar um mun á meistaragráðum.

Styrkir

Nemendur í meistaranámi við viðskiptadeild hafa kost á forsetastyrk. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir skólagjöld sem nema sömu upphæð og skólagjöld grunnnáms. Sjá nánar um forsetastyrkinn.  

Meistaranám við viðskiptadeild 

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er byggt á alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Kennarar leggja áherslu á verkefnavinnu og virka þátttöku, rannsóknir og nýsköpun. Námskeiðin eru kennd af íslenskum eða erlendum kennurum, sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námið. 

Samfélagsleg ábyrgð í starfi viðskiptadeildar

PRME

Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles of Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. Í því felst að leggja áherslu á ábyrga stjórnun og hvetja til þess að atvinnulífið stundi ábyrga viðskiptahætti. Viljayfirlýsing PRME var upphaflega sett fram af Sameinuðu þjóðunum. Í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu.

HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð. 

Hafðu samband

Fríða Rúnarsdóttir

Fríða Rúnarsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður

Aðstaða

Nemandi lærir í Sólinni

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Meistaranemar í viðskiptadeild hafa til umráða sér aðstöðu til lesturs. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala. 

Kennarar

Kennarar við viðskiptadeild

Nemendur  njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu og erlenda kennara sem veita nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Skipulag náms

 • Þeir sem hafa lokið BSc-námi í viðskiptafræði taka grunnnámskeið úr tölvunarfræði samhliða náminu.
 • Þeir sem hafa lokið BSc-námi í tölvunarfræði taka grunnnámskeið úr viðskiptafræði samhliða náminu.
 • Þeir sem hafa lokið BSc-námi í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein eða BSc í tölvunarfræði með viðskiptafræði sem aukagrein taka einungis 90 einingar.

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc-gráðu í viðskiptafræði 

1. ár 
Haust 
Vor 
 
 • Þættir í upplýsingastjórnun fyrirtækja  (7,5 ECTS) 
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS) 
 • Forritun  (6 ECTS) 
 • IT Strategy  (6 ECTS) 
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS) 
 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS) 
 • Business Process Management  (7,5 ECTS) 
 • Greining og hönnun hugbúnaðar  (6 ECTS) 
 • Vefforritun (BSc)  (6 ECTS) 
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS) 
ECTS
30  
 30
2. ár 
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi  (7,5 ECTS)
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS) 

 • Gagnasafnsfræði  (6 ECTS)
 • Hugbúnaðarfræði  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS) 
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)

 • Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS)

 • Sjálfstætt verkefni  (15 ECTS) 
ECTS
 30 30

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc-gráðu í tölvunarfræði

1. ár 
Haust 
Vor 
 
 • Þættir í upplýsingastjórnun 
  fyrirtækja  (7,5 ECTS) 
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS)
 • Reikningshald  (6 ECTS)
 • Fjármál fyrirtækja  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS) 
 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS) 
 • Business Process Management  (7,5 ECTS)
 • Rekstrarhagfræði  (6 ECTS)
 • Valáfangi  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS) 
ECTS30  
 30
2. ár 
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi (7,5 ECTS) 

 • IT strategy  (6 ECTS)
 • Gerð og greining ársreikninga  (6 ECTS)
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS) 
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)
 • Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (15 ECTS) 
ECTS 3030  

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræðivali eða BSc í tölvunarfræði með viðskiptafræðivali

 • Námsskipulagið inniheldur þá einungis námskeið á meistarastigi og er 90 einingar. 
1. ár 
Haust 
Vor 
 
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS) 
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi  (7,5 ECTS) 
 • Þættir í upplýsingastjórnun fyrirtækja  (7,5-8 ECTS)
 • Valáfangi  (7,5 ECTS) 

 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS) 
 • Business Process Management  (7,5 ECTS) 
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)
 • Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS) 
ECTS
30  
 30
 
 • Valáfangi  (7,5 ECTS) 
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS)
 • Hagnýtt verkefni  (15 ECTS) 
 *
ECTS 30 

* Möguleiki er á að taka 30 ECTS eininga lokaverkefni og útskrifast þá með MSc gráðu. Leiðbeinendur geta verið frá bæði tölvunarfræðideild eða viðskiptafræðideild.

Inntökuskilyrði

Námið er ætlað þeim sem hafa lokið BSc-gráðu í tölvunarfræði eða viðskiptafræði.

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn (gögnin skulu vera á ensku): 

 • Staðfest afrit prófskírteina / námsferilsyfirlit
 • Greinagerð (Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð á ensku) 
 • Ferilskrá
 • Eitt meðmælabréf frá einstaklingi sem getur metið hæfni umsækjenda til að takast á við námið. Meðmælabréfið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda til skrifstofu tölvunarfræðideildar á netfangið fridar@ru.is

Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Umsóknarfrestur til 30. apríl.

Umsóknargjald: Umsækjendur sem eru utan EES/ESB verða að greiða umsóknargjald sem nemur 100 evrum og senda kvittun fyrir greiðslunni ásamt þeim fylgigögnum sem krafa er gerð um. 

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi. Reglur og eyðublað vegna mats á fyrra námi.

Skipulag náms

Breytingar standa  yfir á skipulagi námsins. Nýtt skipulag fyrir haustið 2017 verður birt fyrir 1. mars 2017.
 • Þeir sem hafa lokið BSc-námi í viðskiptafræði taka grunnnámskeið úr tölvunarfræði samhliða náminu.
 • Þeir sem hafa lokið BSc-námi í tölvunarfræði taka grunnnámskeið úr viðskiptafræði samhliða náminu.
 • Þeir sem hafa lokið BSc-námi í viðskiptafræði með tölvunarfræði sem aukagrein eða BSc í tölvunarfræði með viðskiptafræði sem aukagrein taka einungis 90 einingar.

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc-gráðu í viðskiptafræði

1. ár
Haust
Vor
 
 • Þættir í upplýsingastjórnun fyrirtækja  (7,5 ECTS)
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS)
 • Forritun  (6 ECTS)
 • IT Strategy  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS)
 • Business Process Management  (7,5 ECTS)
 • Greining og hönnun hugbúnaðar  (6 ECTS)
 • Vefforritun (BSc)  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
ECTS
30 
 30
2. ár
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi  (7,5 ECTS)
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS)

 • Gagnasafnsfræði  (6 ECTS)
 • Hugbúnaðarfræði  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)

 • Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS)

 • Sjálfstætt verkefni  (15 ECTS)
ECTS
 30  30

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc-gráðu í tölvunarfræði

1. ár
Haust
Vor
 
 • Þættir í upplýsingastjórnun
  fyrirtækja  (7,5 ECTS)
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS)
 • Reikningshald  (6 ECTS)
 • Fjármál fyrirtækja  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS)
 • Business Process Management  (7,5 ECTS)
 • Rekstrarhagfræði  (6 ECTS)
 • Valáfangi  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
ECTS 30 
 30
2. ár
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi (7,5 ECTS)

 • IT strategy  (6 ECTS)
 • Gerð og greining ársreikninga  (6 ECTS)
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)
 • Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (15 ECTS)
ECTS  30 30 

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræðivali eða BSc í tölvunarfræði með viðskiptafræðivali

 • Námsskipulagið inniheldur þá einungis námskeið á meistarastigi og er 90 einingar.
1. ár
Haust
Vor
 
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS)
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi  (7,5 ECTS)
 • Þættir í upplýsingastjórnun fyrirtækja  (7,5-8 ECTS)
 • Valáfangi  (7,5 ECTS)

 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS)
 • Business Process Management  (7,5 ECTS)
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)
 • Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS)
ECTS
30 
 30
 
 • Valáfangi  (7,5 ECTS)
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS)
 • Hagnýtt verkefni  (15 ECTS)
 
ECTS  30  

Hafðu samband

Fríða Rúnarsdóttir

Fríða Rúnarsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður


Var efnið hjálplegt? Nei