Fjármál og rekstur


Námskeið á sviði fjármála og rekstrar bæta sérfræðiþekkingu og fagmennsku stjórnenda og annarra starfsmanna á fjármálamarkaði.

Námskeiðin eru þróuð í samstarfi við fjármálafyrirtæki, Fjármálaeftirlitið, VÍB, hin ýmsu samtök og akademískar deildir HR.


Vorönn 2017


Beyond Budgeting
22. febrúar

Gerð fjárhagsáætlana
7. mars

Skattskil rekstraraðila
5.-6. apríl

Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar 
23.-24. maí