Fjármál og rekstur


Námskeið á sviði fjármála og rekstrar bæta sérfræðiþekkingu og fagmennsku stjórnenda og annarra starfsmanna á fjármálamarkaði.

Námskeiðin eru þróuð í samstarfi við fjármálafyrirtæki, Fjármálaeftirlitið, VÍB, hin ýmsu samtök og akademískar deildir HR.


Vorönn 2017

Investor Relations
26. og 31. janúar

Arðsemismat
31. janúar og 2. febrúar

Beyond Budgeting
22. febrúar

Skattskil rekstraraðila
5.-6. apríl

Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar 
23.-24. maí