Störf og starfsnám

Háskólinn í Reykjavík starfar í nánum tengslum við atvinnulífið. Hér eru birtar auglýsingar frá fyrirtækjum sem óska eftir nemendum HR til starfa í tímabundin verkefni, hlutastörf auk sumar- og framtíðarstarfa.

Fyrirtæki sem eru áhugasöm um að auglýsa störf á vefsvæðinu, vinsamlegast hafið samband við Margréti H. Þóroddsdóttur, verkefnafulltrúa atvinnulífstengsla, margretth@ru.is.

HR í samstarfi við alþjóðlegu starfs-, starfsnáms og starfsþjálfunargáttina HigherEd, sem er viðbót við þau úrræði sem þegar standa nemendum HR til boða. Í HigherEd má finna starfsnám, starfsþjálfun, lærlingsstöður og námsstöður út um allan heim.

 • Logo Ísafjarðar

Verkefnastjóri á tæknideild hjá umhverfis- og eignasviði Ísafjarðarbæjar

Fullt starf

Umhverfis- og eignasvið Ísafjarðarbæjar auglýsir laust til umsóknar 100% starf verkefnastjóra á tæknideild sviðsins. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í vaxandi sveitarfélagi. Leitað er eftir öflugum og drífandi einstaklingi sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni:

 • Samskipti og miðlun upplýsinga um byggingamál til bæjarbúa og annarra viðskiptavina sveitarfélagsins og aðila í stjórnsýslu sveitarfélagsins
 • Yfirferð aðaluppdrátta
 • Gerð grunngagna vegna byggingargjaldareikninga til fjármáladeildar í tengslum við útgáfu
 • byggingarleyfa
 • Byggingaeftirlit og áfangaúttektir
 • Útgáfa og eftirlit með stöðuleyfum
 • Skýrslugerð um byggingarmál fyrir opinbera aðila
 • Viðhald fasteignagrunns og samráð við fjármáladeild vegna álagningar fasteignagjalds
 • Umsjón og eftirlit með útboðsverkefnum
 • Gerð kostnaðaráætlana


Menntun og hæfni:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi, s.s. iðnfræði, byggingafræði, tæknifræði, verkfræði, skipulagsfræði eða arkitekt
 • Þekking og reynsla af byggingarmálum
 • Þekking á þeim lögum og reglugerðum sem gilda um málaflokkinn
 • Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
 • Góð skipulags- og samskiptafærni
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Góð íslenskufærni í ræðu og riti, önnur tungumál kostur
 • Dugnaður, vinnusemi og sveigjanleiki
 • Almenn ökuréttindi

Launakjör eru skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynjar Þór Jónasson sviðsstjóri umhverfis- og eignasviðs í gegnum tölvupóst ( brynjarjo@isafjordur.is ) eða í síma 450-8000.

Umsóknarfrestur er til og með 11. september 2019. Umsóknir ásamt ferilskrá og kynningarbréfi skulu
sendar til mannauðsstjóra á netfangið baldurjo@isafjordur.is . Umsókn getur gilt í 6 mánuði. Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. 

-Við þjónum með gleði til gagns-