HeimildavinnaÍ gildandi viðmiðum mennta- og menningarmálaráðuneytisins um æðri menntun og prófgráður frá 16. maí 2011 kemur m.a. fram að nemendur sem ljúka bakkalárprófi frá háskóla viðurkenndum af ráðuneytinu samkvæmt lögum um háskóla nr. 63/2006 skuli búa yfir eftirfarandi þekkingu og hæfni:

  • þekki undirstöðuatriði leitar- og upplýsingatækni
  • greini hvenær þörf er á upplýsingum og hafi færni til að finna þær, meta áreiðanleika þeirra og nýta á viðeigandi hátt
  • geti nýtt sér viðurkennd gagnasöfn og upplýsingalindir á viðkomandi fræðasviði 

Kennslustefna HR kveður á um að nemendur nái „leikni í að beita aðferðum fagsviðs síns og hæfni til að nýta þekkingu í námi og starfi“.  Einnig segir þar að „nemendur skuli öðlast traustan fræðilegan bakgrunn“ og „hljóta þjálfun í vísindalegum vinnubrögðum“. 

Til að þessi markmið náist er nauðsynlegt að nemendur þjálfist í að afla sér heimilda, læri að nota þær og vitna til þeirra í texta, þ.e. geti leitað og fundið áreiðanlegar heimildir hvort heldur sem er í gagnasöfnum eða á netinu, nýtt sér heimildirnar og skráð þær skv. viðurkenndum heimildaskráningarstöðlum.

Í samræmi við reglur HR um verkefnavinnu, hefur skólinn tekið í notkun ritstuldarvörnina Turn-it-in. Ritstuldarvörnina er hægt að tengja við kennslukerfið Canvas og kanna hvort ritstuld sé að finna í verkefnum nemenda.
Einnig er mælt með að nemendur kynni sér heimildaskráningarforritið Zotero.