Fara á umsóknarvef

ENS 3C04

Lýsing / Description   

ENS3C04 is an advanced level English course, which focuses on business vocabulary, writing and speaking. Students work on specialized business-oriented material, which is meant to prepare them for further studies within the field of business and administration, as well as preparing them for entering the job market in an English speaking country/company. 

The main aim of the course is to provide students with the necessary tools for writing memos, CV, cover letters, letters of resignation and recommendation, for holding business meetings, conducting interviews, among other things. The material used will be a mixture of vocabulary exercises, reading texts, podcasts, films and newsreels, all aimed to increase students' proficiency in reading, understanding and using specialized vocabulary within this particular field. (Tekið verður mið af því hvaða nemendur velja þennan áfanga.)

Námsmarkmið / Intended learning outcomes

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

Þekking / Knowledge

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á: Viðskiptafræðilegum orðaforða sem gerir honum kleift, með góðu móti, að skila og tileinka sér upplýsingar/efni á því sviði sem gæti nýst honum í áframhaldandi námi og/eða starfi.

Leikni / Skills

Nemandi skal hafa ölast leikni í: að skilja vel sérhæfða texta á þessu sviði. Að geta lesið sér gagns, Að skilja erindi og fréttir og nýtt texta sem gerir miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu. Að geta tjáð sig um viðskiptafræðilega tengdt efni af öryggi og með fjölbreyttum fagorðaforða.

Hæfni / Competencies

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem han hefur aflað sér: Nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem að kennt verður. Skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni, fræðilegs eða tæknilegs eðlis. Beita málinu án meiri háttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum. Geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum.Var efnið hjálplegt? Nei