Fara á umsóknarvef

ENS3A05

Skáldsaga er lesin og farið verður ítarlega í efni hennar og henni tengdri. Áhersla er lögð á formlegan orðaforða og lesskilning, bæði á bókmenntaverki sem og á blaða- og fræðgreinum. Britannica Encyclopedia, viðurkennd, akademísk upplýsingaveita, verður kynnt og nýtt til verkefnavinnu.

Lokamarkmið áfangans felast í eftirfarandi lærdómsviðmiðum (þekking/leikni/hæfni)

Lokamarkmið áfangans felast í eftirfarandi lærdómsviðmiðum (þekking/leikni/hæfni)

Þekking:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • ríkum orðaforða svo og mikilvægum orðasamböndum til notkunar við lestur.
 • þverfaglegum og all fjölbreyttum orðaforða til notkunar við ritun og tal.
 • Almennri enskri málnotkun, ásamt formgerð og byggingu í rituðu máli.

Leikni:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í

 • að skilja vel sérhæfða texta.
 • lestri sér til ánægju eða upplýsingar, texta sem gera talsverðar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð.
 • að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi.
 • að skrifa margs konar formlega texta og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu.

Hæfni

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að

 • lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta.
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni, fræðilegs eða tæknilegs eðlis.
 • geta lagt gagnrýnið mat á texta.
 • skilja til gagns formlegt talað og flutt mál, t.d. fyrirlestra, fréttir og rökræður um ýmis málefni.
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margs konar aðstæður, t.d. við fyrirlestra og kynningar.

Lesefni

Alls kyns verkefni tengdum grískum/latneskum for- og viðskeytum, blaða – og fræðigreinar. Rafræn verkefni osfrv.

Kjörbækur: Velja eina af þremur.

 • The girl with the pearl earring by Tracy Chevalier (not the movie)
 • Snow Flower and the Secret Fan by Lisa See (not the movie)
 • Circe by Madeline Miller 


Var efnið hjálplegt? Nei