ISL 2A08

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að nemendur kynnist íslenskri menningu, fornbókmenntum og þróun íslenskrar tungu. Á námskeiðinu fá nemendur þjálfun við ritun ólíkra tegunda ritgerða. Fjallað verður um uppbyggingu texta og meðferð heimilda. Auk þess eru nemendur þjálfaðir í að flytja ræður. Farið er yfir mikilvæg atriði sem þarf að hafa í huga þegar talað er fyrir framan hóp fólks. Haldnir eru fundir til að þjálfa nemendur í hefðbundnum fundarstörfum.

Námsmarkmið

Þekking:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:
Ritun

 • hefðbundinni uppbyggingu ritgerða
 • heimildanotkun
 • helstu bókum og netsíðum um íslenskt mál
Munnleg færni
 • byggingu ræðu og ólíku ræðuformi
 • góðri framsögn
 • góðri framkomu í ræðustól og á fundum
Bókmenntir
 • eddukvæðum og Íslendingasögum
 • bragfræði, stíl og viðfangsefnum fornbókmennta
 • málbreytingum og þróun íslensk máls

Leikni:

Nemandi skal hafa ölast leikni í:
Ritun

 • skrifa og setja upp skipulega ritgerð með inngangi, meginmáli og niðurlagi
 • vinna með heimildir samkvæmt APA-kerfi
 • vinna út frá rannsóknarspurningu
 • beita viðeigandi málsniði og skrifa greinagóðan texta
 • nýta sér viðeigandi hjálpargögn við að skrifa skýran og vandaðan texta
Munnleg færni
 • tjá sig fyrir framan hóp áheyrenda
 • skipuleggja ræðu og fyrirlestra með inngangi, markvissri stefnu og skýru niðurlagi
 • flytja undirbúinn fyrirlestur með glærusýningu
 • taka þátt í málefnalegum umræðum
Bókmenntir
 • skilja valin eddukvæði með nútímastafsetningu
 • skilja valdar Íslendingasögur með nútímastafsetningu
 • þekkja einkenni og stíl valinni bókmenntagreina frá fyrri öldum

Hæfni:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér:
Ritun

 • eflt hæfni sína í að skrifa vandaðan og villulausan texta
 • beitt viðurkenndum og vönduðum aðferðum við meðferð heimilda og skilið mikilvægi þess
Munnleg færni
 • taka til máls og koma á framfæri rökstuddri afstöðu
 • skilja mikilvægi málefnalegrar og upplýsandi umræðu í samfélaginu.
Bókmenntir
 • túlka mikilvægi og áhrif fornbókmennta í menningu, tungu og sjálfsmynd Íslendinga
 • beita vísunum, tilvitnunum og fjölbreytni í orðavali jafnt í ræðu sem riti
Lesefni
 • Ármann Jakobsson. (2015). Bókmenntir í nýju landi. Reykjavík: Bjartur.
 • Efni á kennsluvef frá kennurum

Nánari upplýsingar: 

Gunnhildur Grétarsdóttir, verkefnastjóri frumgreinadeildar Háskólans í Reykjavík.
Sími 599 6447


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei