ISL 2A08

Lýsing

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að nemendur kynnist íslenskri menningu, fornbókmenntum og þróun íslenskrar tungu. Nemendur fá leiðsögn í hraðlestri og hvernig þeir geta nýtt þá tækni í námi. 

Á námskeiðinu fá nemendur þjálfun við ritun ólíkra tegunda ritgerða. Fjallað verður um uppbyggingu texta og meðferð heimilda. Auk þess eru nemendur þjálfaðir í að flytja ræður. Farið er yfir mikilvæg atriði sem þarf að hafa í huga  þegar talað er fyrir framan hóp fólks. Haldnir eru fundir til að þjálfa nemendur í hefðbundnum fundarstörfum. 

Námsmarkmið

Þekking

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

Ritun

 • hefðbundinni uppbyggingu ritgerða
 • heimildanotkun
 • helstu bókum og netsíðum um íslenskt mál

Munnleg færni

 • byggingu ræðu og ólíku ræðuformi
 • góðri framsögn
 • góðri framkomu í ræðustól og á fundum

Bókmenntir

 • eddukvæðum og Íslendingasögum
 • bragfræði, stíl og viðfangsefnum fornbókmennta
 • málbreytingum og þróun íslensk máls


Leikni

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:

Ritun

 • skrifa og setja upp skipulega ritgerð með inngangi, meginmáli og niðurlagi
 • vinna með heimildir samkvæmt APA-kerfi
 • vinna út frá rannsóknarspurningu
 • beita viðeigandi málsniði og skrifa greinagóðan texta
 • nýta sér viðeigandi hjálpargögn við að skrifa skýran og vandaðan texta

Munnleg færni

 • tjá sig fyrir framan hóp áheyrenda
 • skipuleggja ræðu og fyrirlestra með inngangi, markvissri stefnu og skýru niðurlagi
 • flytja undirbúinn fyrirlestur með glærusýningu
 • taka þátt í málefnalegum umræðum

Bókmenntir

 • skilja valin Eddukvæði með nútímastafsetningu
 • skilja valdar Íslendingasögur með nútímastafsetningu
 • þekkja einkenni og stíl valinni bókmenntagreina frá fyrri öldum
 •  

Hæfni

Nemandinn skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér:

Ritun

 • lagt mat á eflt hæfni sína í  að skrifa vandaðan og villulausan texta
 • beitt viðurkenndum og vönduðum aðferðum við meðferð heimilda og skilið mikilvægi þess

Munnleg færni

 • taka til máls og koma á framfæri rökstuddri afstöðu skilja mikilvægi málefnalegrar og upplýsandi umræðu í samfélaginu.

Bókmenntir

 • túlka mikilvægi og áhrif fornbókmennta í menningu, tungu og sjálfsmynd Íslendinga
 • beita vísunum, tilvitnunum og fjölbreytni í orðavali jafnt í ræðu sem riti


Lesefni

 • Ármann Jakobsson. (2015). Bókmenntir í nýju landi. Reykjavík: Bjartur


Nánari upplýsingar: 
Gunnhildur Grétarsdóttir. 
Verkefnastjóri frumgreinadeildar Háskólans í Reykjavík. Sími 599 6447. Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei