Fara á umsóknarvef

NAT3A05

Nemendur kynnast lífeðlisfræði mannsins og þeim líffærakerfum sem koma við sögu. Einnig fá nemendur innsýn í dýra- og plönturíkið, sem og kynnast starfsemi og fjölbreytileika baktería og veira.

Lokamarkmið áfangans felast í eftirfarandi lærdómsviðmiðum (þekking/leikni/hæfni)

Lokamarkmið áfangans felast í eftirfarandi lærdómsviðmiðum (þekking/leikni/hæfni)

Þekking:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • undirstöðuhugtökum í lífeðlisfræði og skipulagi mannslíkamans
 • flokkunarkerfi lífvera, byggingu baktería, sveppa, og frumvera
 • einkennum og lífsháttum dýrafylkinga og plantna
 • veirum og fjölgun þeirra

Leikni:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í

 • engja saman líffærakerfi mannsins og hvernig þau vinna saman
 • Kynnast flokkunarkerfi lífvera
 • nota smásjár, kryfja og greina lífverur
 • beita hugtökum á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi

Hæfni

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að

 • útskýra hvernig samspil líffærakerfa er stjórnað og hvernig þau hafa áhrif hvert á annað
 • skilja lífheiminn og fjölbreytileika hans, þróun lífvera og flokkun
 • tengja undirstöðuþekkingu í líffræði við daglegt líf og umhverfi
 • sýna sjálfstæð vinnubrögð og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • vinna í hóp m.a. til þess að auka skilning á námsefninu


Var efnið hjálplegt? Nei