Fara á umsóknarvef

RIT3A05

Á námskeiðinu verður lögð áhersla á að kenna nemendum aðferðafræði og vinnulag sem beitt er við heimilda- og rannsóknarverkefni. Nemendur vinna verkefni sem þjálfa þá í heimildanotkun, uppsetningu ritgerða, úrvinnslu kannana, skipulögðu hópstarfi og hnitmiðuðum kynningum. Í sumum verkefnanna er gert ráð fyrir skilum bæði á íslensku og ensku. Í öllum verkefnum er gerð krafa um að nemendur beiti viðeigandi málsniði, vandi alla framsetningu og frágang.

Námsmarkmið

Þekking

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:
 • einkennum ólíkra ritsmíða í íslensku og ensku 
 • mismunandi málsniði og stíl í íslensku og ensku
 • að vinna markvisst út frá rannsóknarspurningu (tilgátu) og leita svara við henni eftir fræðilegum/hlutlægum leiðum
 • heimildaöflun á bókasöfnum, í rafrænum gagnasöfnum og á netinu
 • hnitmiðuðum kynningum verkefna á íslensku og ensku
 • skipulagi og markvissu hópstarfi
 • gildi og notkun kannana við verkefnavinnu 
 • vinnulagi í háskólanámi

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • vinna enn frekar í formlegri uppsetningu ritgerða
 • vinna með markvisst með heimildir 
 • greina og skilgreina málnotkun í ólíkum miðlum í íslensku og ensku
 • þjálfa markvisst kynningu verkefna á íslensku og ensku
 • vinna í hóp og þjálfa skipulag og verkaskiptingu
 • nota viðeigandi gagnasöfn til að sækja ritrýndar vísindagreinar

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • beita viðeigandi málsniði við textagerð og kynningar á íslensku og ensku
 • vísa í heimildir og meta áreiðanleika heimilda
 • taka þátt og sýna ábyrgð í hópverkefnum

Lesefni:

 • Í íslenska hlutanum er efni frá kennara.
 • Í enska hlutanum er efni frá kennara.Var efnið hjálplegt? Nei