Fara á umsóknarvef

STR3A04

Í þessum áfanga er fjallað um talnareikning, netafræði, þríhyrning Pascals og sönnunartækni.

Talnareikningur:

 • Deilanleiki
 • Pýþagoriskar þrenndir
 • Prímtölur
 • Tvíundarkerfi og reikningur í því kerfi
 • Leifareikningur
 • Ræðar og óræðar tölur

Netafræði:

 • Skilgreiningar
 • Rásir
 • Tré

Þríhyrningur Pascals:

 • Regla Pascals
 • Tvíliðureglan

Sönnunartækni:

 • Óbein/bein sönnun
 • Sönnun út frá mótsögn
 • Þrepasönnun

Námsmarkmið

Þekking
Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum:

 • Þekki skilgreiningar á prímtölum, deilanleika og tvíundarkerfi. Þekki til leifareiknings, skilgreininga á ræðum og óræðum tölum. Þekki til ólíkra reiknirita.
 • Þekki til Pyþagoriskra þrennda
 • Þekki skilgreiningar á netum og trjám
 • Þekki Pascal þríhyrning og reikning með tvíliðustöðlum
 • Þekki til mismunandi sönnunaraðferða og uppbyggingu þrepasönnunar.

Leikni

Nemandi skal hafa öðlast færni í að:
 • Greina milli prímtalna og annarra talna.
 • Búa til Pyþagorískar þrenndir
 • Vinna með deilanleika talna
 • Framkvæma einföldustu reikniaðgerðir í tvíundarkerfinu
 • Setja upp einföld reiknirit
 • Vinna með rásir og brautir og fundir leið í gegnum net.
 • Vinna með tré og t.d. fundið hæð tvíundartrés.
 • Nota tvíliðuregluna til að reikna út stuðla í þríhyrningi Pascals
 • Beita þrepasönnun


Hæfni

Nemandi skal hafa öðlast hæfni í að
 • Skilja gagnsemi og tilgang ólíkra talnakerfa
 • Skilja kosti og galla nokkurra algengra reiknirita
 • Skilja tilganginn með netafræði og tengslum hennar við raunveruleg vandamál
 • Átti sig á tengslum þríhyrnings Pascals við vandamál í líkindafræði
 • Þekki kosti og takmarkanir þrepasönnunar


Var efnið hjálplegt? Nei