Fara á umsóknarvef

ÞJÓ2B02

Lýsing

Hlutverk hins opinbera kannað. Tekjur og gjöld.

Efnahagskerfi með viðskipti við útlönd eru skoðuð, milliríkjaviðskipti. Farið verður í gengi gjaldmiðla og helstu áhrif gengisbreytinga. Þjóðarframleiðslan. Hvað er átt við með virðisauka/verðmætasköpun? Aðferðir við útreikning á þjóðarframleiðslunni æfðir. Verðlagsþróun er skoðuð, Hvenær er jafnvægi á markaði? Þ.e. heildareftirspurn jöfn heildarframboði á markaði. Hugtökin verðbólga, vísitölubinding og verðbætur kynnt. Verðmyndun framleiðsluþátta skoðuð. Auðlindir, fjármagn, vinnuafl.

Námsmarkmið

Þekking
Að við lok námskeiðsins hafi nemendur þekkingu á helstu þáttum efnahagshringrásarinnar í opnu hagkerfi. Þekki hvernig reikningar þjóðarframleiðslunnar eru samsettir. 

 • Þekki helstu áhrifaþætti framboðs- og eftirspurnar. 
 • Þekki helstu áhrifaþætti verðbólgu. 
 • Þekki helstu hagfræðinga klassískrar hagfræði og þekki hvaða stefnur hafa verið ríkjandi í hagfræði. 
 • Þekki hlutverk hins opinbera

Hæfni

 • Skilji hvaða áhrif breyting á gengi gjaldmiðils hefur á efnahagskerfið. 
 • Geti reiknað þjóðarframleiðsluna. 
 • Skilji hvernig verðlagsþróun ræðst af samspili heildarframboðs og heildareftirspurnar. Geti sýnt hvernig breytingar á einum þætti hliðri jafnvægi milli heildarframboðs og heildareftirspurnar. 
 • Skilji hvað veldur verðbólgu og hvernig hún er mæld og geti reiknað verðbætur. Geti reiknað hækkun milli tímabila, þróun og kaupmátt. 
 • Geti túlkað framboð og eftirspurn eftir vinnuafli myndrænt og skilji hvers konar ástand ríkir á vinnumarkaðnum. 
 • Þekki mismun á beinum og óbeinum sköttum, tekjutilfærsla o.fl.

Leikni

 • Hafi náð tökum á að reikna þjóðarframleiðsluna og tekið tillit til verðlagshækkunar. 
 • Hafi náð tökum á að leysa hagnýt verkefni í þjóðhagfræði. 
 • Hafi öðlast getu til að nýta þjóðhagfræði við greiningu upplýsinga.
 • Hafi náð tökum á því að setja upplýsingar fram með línuritum og lesa upplýsingar úr línuritum. 
 • Hafi náð skilningi á áhrifum mismunandi skatta og samsetnigu fjármála hins opinbera.

Lesefni

Þjóðhagfræði I
Greining framleiðsluþátta og viðskipta í nútímahagkerfi
Höf. Sigurjón ValdimarssonVar efnið hjálplegt? Nei