Nefndir og ráð

Námsmatsnefnd

Námsmatsnefnd samanstendur af þremur starfsmönnum sem kosnir eru á fundi nemenda og kennara frumgreinadeildar HR  til eins árs í senn. Einn af þeim er formaður nefndarinnar og er hann ábyrgur fyrir því að boða fundi. Hlutverk námsmatsnefndar er eftirfarandi:

  • Afgreiða undanþágubeiðnir nemenda í tengslum við námsframvindu.
  • Sjá um mat á námi/námskeiðum úr öðrum skólum.
  • Hafa umsjón með yfirferð á umsóknum nemenda.

Veturinn 2019 - 2020 sitja eftirfarandi frumgreinakennarar í nefndinni:

  • Vigdís Hjaltadóttir, frumgreinakennari
  • Anna S. Bragadóttir, frumgreinakennari
  • Snjólaug Steinarsdóttir, frumgreinakennari

Deildarfundir nemenda og kennara

Deildarfundir nemenda og kennara Háskólagrunns HR eru að jafnaði haldnir tvisvar á önn. Fundirnir eru samráðsvettvangur nemenda og kennara. Á fundunum er fjallað og ályktað um fagleg málefni náms Háskólagrunns HR. Fundina sitja allir kennarar deildarinnar og einn fulltrúi nemenda úr hverjum bekk.

Fagráð

 Fagráð mótar stefnu og undirbýr ákvarðanir fyrir Háskólagrunn HR. Þetta á einkum við um námsgreinar, námsskipulag og gæðamál. Fagráð skal með ákvörðunum sínum stuðla  að því meginmarkmiði Háskólagrunns HR að búa nemendur undir áframhaldandi nám á háskólastigi.  Í fagráði eiga sæti forstöðumaður deildarinnar auk eins fulltrúa kennara deildarinnar sem er kosinn  á fundi nemenda og kennara  til tveggja ára í senn, einn fulltrúi núverandi nemenda og einn fulltrúi fyrrverandi nemenda. Jafnframt eiga sæti í fagráði fulltrúar háskóladeildanna sem kallaðir eru til eftir því hvert viðfangsefnið er og fulltrúi kennslusviðs.  Fulltrúar háskóladeildanna og kennslusviðs  eru tilnefndir af sinni deild/sviði.  Var efnið hjálplegt? Nei