Nefndir og ráð

Námsmatsnefnd

Námsmatsnefnd samanstendur af þremur starfsmönnum sem kosnir eru á fundi nemenda og kennara frumgreinadeildar HR  til eins árs í senn. Einn af þeim er formaður nefndarinnar og er hann ábyrgur fyrir því að boða fundi. Hlutverk námsmatsnefndar er eftirfarandi:

 • Afgreiða undanþágubeiðnir nemenda í tengslum við námsframvindu.
 • Sjá um mat á námi/námskeiðum úr öðrum skólum.
 • Hafa umsjón með yfirferð á umsóknum nemenda.

Veturinn 2017 - 2018 sitja eftirfarandi frumgreinakennarar í nefndinni:

 • Vigdís Hjaltadóttir, frumgreinakennari
 • Anna S. Bragadóttir, frumgreinakennari
 • Snjólaug Steinarsdóttir, frumgreinakennari

Námsráð frumgreinanáms HR

Hlutverk námsráðs er m.a. að fjalla um:

 • Uppbyggingu námsbrauta og þróun þeirra
 • Uppbyggingu nýrra námsbrauta eða námsleiða
 • Gæðamál sem varða nám og kennslu

Námsráð er þannig skipað:

 • Björg Hilmarsdóttir, frumgreinakennari
 • Daníel Viðarsson, frumgreinakennari
 • Nemandi 

Deildarfundir nemenda og kennara

Deildarfundir nemenda og kennara frumgreinanáms eru að jafnaði haldnir tvisvar á önn. Fundirnir eru samráðsvettvangur nemenda og kennara. Á fundunum er fjallað og ályktað um fagleg málefni frumgreinanáms HR. Fundina sitja allir kennarar frumgreinanáms og einn fulltrúi nemenda úr hverjum bekk.

Fagráð

Fagráð er stefnumótandi og ákvarðandi um frumgreinanám HR hvað varðar námsgreinar og námsskipulag. Fagráð skal með ákvörðunum sínum vinna að því meginmarkmiði frumgreinanáms HR að búa nemendur undir áframhaldandi nám á háskólastigi.  Í fagráði eiga sæti, auk forstöðumanns frumgreina, tveir fulltrúar kennara frumgreinanáms kosnir á fundi nemenda og kennara  til tveggja ára í senn.  Eftirfarandi frumgreinakennarar sitja í fagráði:

 • Anna Bragadóttir
 • Snjólaug Steinarsdóttir

Varamenn:

 • Björg Hilmarsdóttir
 • Kristján Karlsson

Var efnið hjálplegt? Nei