Nefndir og ráð

Námsmatsnefnd

Námsmatsnefnd samanstendur af þremur starfsmönnum sem kosnir eru á fundi nemenda og kennara frumgreinadeildar HR  til eins árs í senn. Einn af þeim er formaður nefndarinnar og er hann ábyrgur fyrir því að boða fundi. Hlutverk námsmatsnefndar er eftirfarandi:

  • Afgreiða undanþágubeiðnir nemenda í tengslum við námsframvindu.
  • Sjá um mat á námi/námskeiðum úr öðrum skólum.
  • Hafa umsjón með yfirferð á umsóknum nemenda.

Veturinn 2021 - 2022 sitja eftirfarandi frumgreinakennarar í nefndinni:

  • Arna Björk Jónsdóttir, frumgreinakennari
  • Snjólaug Steinarsdóttir, frumgreinakennari
  • Sveinn Arnar Stefánsson, frumgreinakennari

Deildarfundir nemenda og kennara

Deildarfundir nemenda og kennara Háskólagrunns HR eru að jafnaði haldnir tvisvar á önn. Fundirnir eru samráðsvettvangur nemenda og kennara. Á fundunum er fjallað og ályktað um fagleg málefni náms Háskólagrunns HR. Fundina sitja allir kennarar deildarinnar og einn fulltrúi nemenda úr hverjum bekk.

Fagráð

Fagráð mótar stefnu og undirbýr ákvarðanir fyrir Háskólagrunn HR. Þetta á einkum við um námsgreinar, námsskipulag og gæðamál. Fagráð skal með ákvörðunum sínum stuðla  að því meginmarkmiði Háskólagrunns HR að búa nemendur undir áframhaldandi nám á háskólastigi.  

Í fagráði eiga sæti forstöðumaður deildarinnar auk eins fulltrúa kennara deildarinnar sem er kosinn  á fundi nemenda og kennara  til tveggja ára í senn, einn fulltrúi núverandi nemenda og einn fulltrúi fyrrverandi nemenda. Jafnframt eiga sæti í fagráði fulltrúar háskóladeildanna sem kallaðir eru til eftir því hvert viðfangsefnið er og fulltrúi kennslusviðs.  Fulltrúar háskóladeildanna og kennslusviðs  eru tilnefndir af sinni deild/sviði.  

Eftirfarandi aðilar eru í fagráði frumgreinadeildar

Anna S. Bragadóttir: Forstöðumaður frumgreinadeildar og formaður nefndarinnar

Snjólaug Steinarsdóttir: Fulltrúi frumgreinadeildar:

Hallur Þór Sigurðarson: Fulltrúi viðskiptadeildar

Kamilla Rún Jóhannsdóttir: Fulltrúi sálfræðideildar

Ingi Þór Einarsson; Fulltrúi íþróttafræðideildar

Einar Jón Ásbjörnsson: Fulltrúi verkfræðideildar

Hallgrímur Arnalds: Fulltrúi tölvunarfræðideildar

Aldís Ingimarsdóttir: Fulltrúi iðn- og tæknifræðideildar

Ása Björk Stefánsdóttir: Fulltrúi kennslusviðs

Guðmundur Sigurðsson: Fulltrúi lagadeildar

Ingibjörg Aldís Hilmisdóttir: Fulltrúi fyrrverandi nemanda.

Jens Beining Jia: Fulltrúi núverandi nemenda. Var efnið hjálplegt? Nei