Íþróttafræði BSc

Námið 

Íþróttafræði

Íþróttafræði kemur við sögu á flestum sviðum samfélagsins. Í BSc-námi í íþróttafræði kynnast nemendur undirstöðuatriðum í þjálfun og kennslu og ljúka einingum í verknámi. Þeir kynnast því jafnframt hvernig nota má niðurstöður rannsókna og nýjustu tækni til að efla þjálfun, afreksíþróttir og heilsu almennings.

Arna Sigríður Albertsdóttir er á þriðja ári í íþróttafræði

Arna Sigríður Albertsdóttir, nemi í íþróttafræði BSc

„Besta leiðin til að takast á við stöðuna var að finna leiðir til þess að skora á sjálfa mig. Halda áfram að hjóla, halda áfram að skíða, halda áfram að vera ég sjálf og vera stelpan sem lætur ekkert stoppa sig.“

Fræðilegt og verklegt nám

BSc-nám í íþróttafræði er þriggja ára, 180 ECTS nám. Kennslan samanstendur af fyrirlestrum, vinnustofum, verkefnavinnu, rannsóknarstofuvinnu ásamt reynslu og þjálfun á vettvangi.

 

Verknám

Nemendur stunda verknám og auka þannig þekkingu sína á því sviði sem þeir stunda nám á. Nemendur fá jafnframt góðan undirbúning fyrir störf að námi loknu.

Dæmi um verknámsstaði síðustu ára

• ISI • Íþróttafélög • Mörkin • Grensásdeild LSH • IBR • Grunnskólar • KKI • Reykjalundur • FSI • Heilsuborg • KSI • Framhaldsskólar • Líkamsræktarstöðvar • HSI • Leikskólar • Geðsvið LSH

Skiptinám 

Íþróttafræðisvið er í alþjóðlegu samstarfi við erlenda háskóla sem standa framarlega á sviði íþróttafræði í heiminum, svo sem Íþróttaháskólann í Köln og Háskólann í Sevilla ásamt öðrum háskólum innan og utan Evrópu.

Samstarf við íþróttasambönd og félög

Íþróttafræðideild HR er með samninga við fjölmörg íþróttasambönd hérlendis eins og KSÍ, HSÍ, KKÍ og FSÍ. Samkvæmt samningunum sér íþróttasvið um mælingar á líkamlegri getu leikmanna landsliða og afreksíþróttafólks. Í framhaldinu veita vísindamenn íþróttafræðideildar ráðgjöf um líkamsþjálfun byggða á niðurstöðum mælinganna. Nemendur í BSc-námi hafa tekið þátt í þessum mælingum við hlið kennara.

Stór hópur ungs íþróttafólks stendur í tröppunum í Sólinni

Frá viðburði íþróttafræðisviðs HR og HSÍ um afreksfólk framtíðarinnar. Þar hlýddi næsta kynslóð handknattleiksfólks á fyrirlestra um hvað bíður þeirra og hvað þurfi til að taka næstu skref. Allur hópurinn var mældur daginn fyrir viðburðinn en HR er með samstarfssamning við HSÍ um mælingar á landsliðum Íslands í handknattleik.

Lifandi umræður

Íþróttafræðideild heldur ótal málþing og opna fyrirlestra á hverri önn. Oft eru viðburðirnir í samráði við íþróttasambönd, íþróttafélög eða önnur svið innan HR, eins og til dæmis sálfræðisvið. Nemendur njóta því fjölmargra tækifæra til að hlýða á færustu sérfræðingana og þjálfarana hverju sinni og oft komast færri að en vilja.

Vidburdir-ithrottafraedi

Að námi loknu

Ótal möguleikar

BSc-nám í íþróttafræði við HR undirbýr nemendur fyrir störf á sviðum íþrótta, lýðheilsu og líkams- og heilsuræktar. Fjölbreytt atvinnutækifæri bíða íþróttafræðinga að námi loknu til dæmis hjá skólum, æskulýðsfélögum, íþróttafélögum, fyrirtækjum, stofnunum, sveitarfélögum og heilsuræktarstöðvum.

Kennsluréttindi að loknu meistaranámi

Til að öðlast kennsluréttindi í skólum þarf að ljúka grunnnámi (BSc) í íþróttafræði og meistaranámi (MEd) í heilsuþjálfun og kennslu samkvæmt lögum og reglugerðum. Hægt er að stunda MEd-námið við íþróttafræðisvið HR.

Sérhæfing í þjálfun eða stjórnun

Að loknu BSc-námi í íþróttafræði getur nemandi öðlast frekari sérhæfingu með MSc-gráðu frá íþróttafræðisviði HR:

Verknám veitir forskot

Nemendur í íþróttafræði ljúka verknámi í grunnnámi. Markmið með verknáminu er að auka þekkingu nemenda á því sviði sem þeir stunda nám á og búa þá undir störf að námi loknu.

Aðstaðan

Þjónusta og góður aðbúnaður

Kennsla fer fram í háskólabyggingu HR og í íþróttamannvirkjum í Laugardal og á Hlíðarenda.

Verkleg kennsla á margvíslegum vettvangi

Í HR er áhersla lögð á verkkunnáttu og þjálfun ásamt fræðilegri undirstöðu. Því er aðstaða til verklegrar kennslu til fyrirmyndar. Nemendur í íþróttafræði fara jafnframt á ótal marga staði í tímum eins og til dæmis Laugaból, Bása og Egilshöll. 

Nemendur sitja á gólfi íþróttasals, tveir kennarar standa

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. 

Hlæjandi nemendur sitja í rauðum stólum í kennslustofu

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, kaffihús, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Afrekshópur

Styrkir og sveigjanlegra nám

Íþróttafræðisvið kemur til móts við afreksíþróttafólk með ýmsum hætti. Þeir nemendur sem valdir eru í afrekshóp geta stillt námshraða sinn eftir álagi í íþróttum og allt að þremur afreksíþróttamönnum er veittur styrkur fyrir skólagjöldum á hverri önn.

Aðlögun á kennsluáætlun

Þeir nemendur sem eru í afrekshópi geta stillt námshraða sinn eftir álagi í íþróttum hverju sinni. Þeir geta þannig valið fjölda eininga sem þeir ljúka á ári með meiri sveigjanleika en aðrir nemendur.

Meðlimir í afreksíþróttahópi geta fengið aðlögun á kennsluáætlun í öllum fögum, sem byggir á æfinga- og keppnisáætlun (sjá betur hér fyrir neðan í kafla um skilyrði).

Mælingar og ráðgjöf

Einstaklingum í afrekshópi bjóðast nákvæmar grunnmælingar á líkamlegu og sálrænu ástandi sínu tvisvar sinnum á skólaárinu í samvinnu við þjálfara, og ráðleggingar um æfingaáætlun.

Skilyrði

Íþróttamaðurinn þarf:

 • að æfa og keppa reglulega á efsta stigi í sinni íþróttagrein
 • að geta lagt fram æfinga- og keppnisáætlun, fjórum vikum fyrir byrjun hverrar annar, sem nær yfir alla önnina. Áætlunin skal vera staðfest af þjálfara eða sérsambandi.
 • að fylgja einstaklingsmiðaðri námsframvindu samkvæmt fyrirfram ákveðinni áætlun
 • að fara í einu og öllu eftir lyfjareglum ÍSÍ. Ef styrkþegi gerist brotlegur við þær reglur missir hann styrk sinn umsvifalaust og þarf að greiða endurgreiða þann styrk sem hann hefur áður fengið frá HR.
 • að vera tilbúinn að taka þátt í kynningarstarfi á vegum íþróttafræðisviðs HR.
 • fylgja náms- og prófareglum HR í einu og öllu.

Gjaldgengar greinar

Íþróttafólk sem stundar íþróttir innan vébanda ÍSÍ sem og íþróttir utan ÍSÍ eins og til dæmis MMA, Crossfit og aflraunir er gjaldgengt í afrekshóp íþróttanema HR.

Styrkir

Allt að þremur afreksíþróttamönnum er veittur styrkur fyrir skólagjöldum á hverri önn.

Umsóknir

Skila þarf inn umsóknum viku áður en önn hefst. Það sem þarf að koma fram í umsókn er að minnsta kosti eftirfarandi:

 • Lýsing á helstu afrekum síðastliðna 12 mánuði. Þar þarf krækjur (linka) á hvar hægt er að sannreyna gefnar upplýsingar (heimslistar, innlendar afrekssíður, úrslitasíður, blaðagreinar, mótadagskrá og svo framvegis).
 • Æfinga- og keppnisáætlun næstu fjóra mánuði
 • Markmið með æfingum á næstu misserum
 • Staðfestur námsárangur, annar en innan HR

Valferlið

Þriggja manna valnefnd fer yfir allar umsóknir og ákvarðar hvort umsækjandi uppfylli viðmið fyrir afrekshóp. Allir þeir sem uppfylla viðmið afrekshópsins komast í hann. Nefndin velur svo allt að þrjá einstaklinga úr hópi þeirra sem komast í afrekshópinn sem fá skólagjöldin niðurfelld. Við val inn í hópinn og mögulegar styrkveitingar hefur nefndin eftirfarandi viðmiðið í huga.

 • Staða á heimslistum
 • Fjöldi alþjóðlegra verkefna
 • Landsliðssæti
 • Staða á afrekslistum innanlands
 • Námsárangur
 • Fyrirmynd/ímynd
 • Gæði umsóknar

Upplýsingar og umsóknir

Vinsamlega sendið umsóknir og fyrirspurnir til: asagudny@ru.is

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í íþróttafræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Hafrún

Hafrún Kristjánsdóttir

Dósent

Forseti íþróttafræðideildar
Ásrún

Ásrún Matthíasdóttir

Lektor

Ingi Þór Einarsson

Ingi Þór Einarsson

Lektor

Jose-Miguel-Saavedra

Jose Miguel Saavedra Garcia

Prófessor

Kristján Halldórsson

Kristján Halldórsson

Aðjúnkt

Margrét Lilja

Margrét Lilja Guðmundsdóttir

Aðjúnkt

Hjalti-Runar-Oddsson_SH

Hjalti Rúnar Oddsson

Aðjúnkt

Sveinn

Sveinn Þorgeirsson

Aðjúnkt


Skipulag náms

Námsgreinar úr öðrum deildum

Nemendum er heimilt, að fengnu samþykki íþróttafræðisviðs, að velja námsgreinar úr öðrum deildum HR.

Skipulag náms – áætluð námskeið

Fyrsta ár

 Haust     Vor   
 Námskeið  ECTS   Námskeið  ECTS

E-100- ATVD Atvinnulífsdagar  

E-201-PHYS Lífeðlisfræði

6

E-101-INNG Heimur íþrótta  E-204-SFRE Sund, skyndihjálp og björgun 

6

E-102-RANN Vinnulag í háskólanámi 6 E-213-KINE Hreyfingafræði 6
E-103-ANAT Líffærafræði 6 E-206 HOKE Hópíþróttir og kennslufræði I 6
E-106-VGKE Verkleg kennslufræði 6 E-525-OUTR Útivist í leik og starfi*  6

E-107-VGKE Verkleg kennslufræði fyrir einstaklinga með sérþarfir*

 6    

Annað ár

Haust     Vor  
 Námskeið  ECTS  Námskeið ECTS 

E-402-NAER Næring og heilsa 

6  E-305-SPEV Frjálsar íþróttir og viðburðastjórnun (Val) 6

E-614-IFEN Íþróttameiðsl, forvarnir, endurh. 

6  E-202-MOPS Hreyfiþróun og nám 

6

E-313-MEST  Aðferðarfræði og tölfræði I 

6 E-511-SEPS Íþróttasálfræði 6
E-207-HOKE Hópíþróttir og kennslufræði II
6  E-503-MEST Aðferðarfræði og tölfræði II 6

E-519-STIT Stjórnun í íþróttum*

6 E-410-VERK Verknám I*  6

* Námskeið kennt á þriggja vikna tímabilinu.

Þriðja ár

Haust
Vor   
Námskeið ECTS Námskeið ECTS
Valnámskeið 6 E-607-ELAT Afreksþjálfun
6
E-512-PEME   Afkastamælingar 6 E-604-SWIM Sund II 6
Valnámskeið 6 E-699-THES  Lokaverkefni  12
Valnámskeið
6

E-314-LYDH Lýðheilsufræði

6

E-302-THET Þjálffræði* 

 6  

*Námskeið kennt á þriggja vikna tímabilinu. 

Möguleg valnámskeið:

Möguleg valfög haust Möguleg valfög vor
E-105-ECSC Effective coaching in strength and conditioning E-206-DESA Developing speed and agility
E-107-DVSP Developing strength and power E-207-ENDU Þol- og úthaldsþjálfun
E-107-STES Styrkþjálfun fyrir einstaklinga með sérþarfir E-209-ORGT The organisation of Training
E-109-MIME Miðlun og meðhöndlun gagna* E-305-SPEV Frjálsar íþróttir og viðburðastjórnun
E-510-VERK Verknám II* E-604-SWIM Sund II
E-519-STIT Stjórnun í íþróttum* E-607-ELAT Afreksþjálfun
E-519-SIHT Sérhæfð íþrótta- og heilsuþjálfun E-413-FLDA Fimleikar, leikfimi og dans
E-205-SSEL Íþróttir: Valdar greinar X-204-STOF Nýskköpun og stofnun fyrirtækja*
E-525-OUTR Útivist í leik og starfi*

*Námskeið kennt á þriggja vikna tímabilinu.

Inntökuskilyrði

Umsóknarfrestur

Tekið er við umsóknum fyrir haustönn 5. febrúar - 5. júní. Aðeins er tekið inn í nám í íþróttafræði á haustin.

Mat á umsóknum

Við mat á umsóknum er tekið tillit til einkunna á stúdentsprófi eða lokaprófi úr Háskólagrunni HR, frekari menntunar, starfsreynslu og þátttöku í félagsstörfum. Umsækjendur eru því hvattir til að gera grein fyrir öllu því sem þeir telja geta orðið umsókn sinni til framdráttar.

Fylgigögn með umsókn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum er skilað inn í sama umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

 • Staðfest afrit af stúdentsprófskírteini
 • Staðfestar einkunnir frá öðrum skólum ef áfangar eru metnir
 • Upplýsingar um aðra menntun
 • Ef umsækjandi hefur ekki lokið stúdentsprófi en telur sig vera með sambærilegt nám að baki er nauðsynlegt að skila inn yfirliti af námsárangri frá viðkomandi skóla
 • Staðfesting frá vinnuveitanda á þjálfun og kennslu (ef við á)
 • Staðfesting á íþrótta- og æskulýðsþátttöku frá þjálfara (ef við á) 

Háskólagrunnur HR

Ef umsækjandi hefur ekki lokið stúdentsprófi eða öðrum nauðsynlegum undirbúningi er hægt að ljúka eins árs undirbúningsnámi fyrir háskóla í Háskólagrunni HR. Umsækjendur velja sérstakan grunn sem býr þá vel undir það nám sem þeir stefna í. Nemendur sem ætla í íþróttafræði skrá sig í viðskiptafræðigrunn.

Ertu með spurningar um námið? 

Asa-Gudny-Asgeirsdottir

Ása Guðný Ásgeirsdóttir

Verkefnastjóri


UmsóknarvefurGott að vita:


Þetta vefsvæði byggir á Eplica