Tæknifræði

Tæknifræði er tilvalin fyrir þá sem vilja geta hafið starfsferil sinn strax að loknu BSc–námi. Þeir sem útskrifast með lokapróf í tæknifræði hljóta lögverndaða starfsheitið tæknifræðingur. 

Tæknifræði er kennd í fjórum greinum:  

*Ekki er tekið inn í iðnaðartæknifræði haustið 2017

Í náminu er lögð áhersla á að byggja upp verkvit, fræðilega fagþekkingu og tengsl við atvinnulífið. Námstími er þrjú og hálft ár.

Undirbúningur

Til að hefja nám í tæknifræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, frumgreinaprófi, 4. stigs vélstjórnarprófi eða sambærilegu prófi. 

Námsefni og kennsla á fyrsta ári í tæknifræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning:  

  • Stærðfræði - 18 einingar (þ.m.t. stæ 503 eða sambærilegt) eða 25 fein, þar af 15 fein á 3. hæfniþrepi*.  Nemandi þarf að þekkja diffrun, heildun og helstu heildunaraðferðir (t.d. innsetningaraðferð og hlutheildun).
  • Eðlisfræði - 6 einingar (þ.m.t. eðl 203 eða sambærilegt) eða 10 fein, þar af 5 fein á 3. hæfniþrepi*.  Nemandi þarf að þekkja hreyfi- og aflfræði og rafmagnsfræði (rásir, rafsvið og segulfræði). Æskilegt er að hann þekki einnig varmafræði, vökva og þrýsting, bylgjur og ljós.

* skilgreining mennta- og menningarmálaráðuneytisins á hæfniþrepum

Nemendur og kennarar segja frá náminu í tæknifræði við Háskólann í Reykjavík

Tækniháskóli í fremstu röð

Tækni- og verkfræðideild er aðili að samstarfsneti um að þróa og bæta kennslu í verkfræði og tæknifræði, CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Í dag eru um 100 háskólar frá öllum heimshornum þátttakendur og vinna þeir kerfisbundið að því að þróa námsbrautir í verkfræði og tæknifræði með áherslu á þarfir atvinnulífsins. 

 


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei