Fréttir eftir árum


Fréttir

Auglýst eftir umsóknum í Nýsköpunarsjóð námsmanna

Umsóknarfrestur er til kl. 15, 14. febrúar 2022

11.2.2022

Upphæð styrks hefur hækkað og er nú 340.000 kr. á mánuði

Nsn-ny-auglysing-NOTASjóðurinn er fjármagnaður með framlögum frá ríki (mennta- og menningarmálaráðuneyti) 325 m.kr. og Reykjavíkurborg 30 m.kr. Frá stofnun 1992 hefur sjóðurinn getið sér gott orð og fest sig í sessi fyrir vinnu mörg hundruð námsmanna og verkefna sem þeir hafa leyst af hendi fyrir tilstyrk sjóðsins.

Styrkir skulu veittir til rannsókna- og þróunarverkefna sem líkleg þykja til að stuðla að nýsköpun og auknum tengslum háskóla, stofnana og fyrirtækja. Umsóknir um styrki skal meta með hliðsjón af möguleikum til hagnýtingar í atvinnulífinu og nýnæmi fyrir þekkingu í viðkomandi fræðigrein. Verkefnin skulu leyst af hendi með sjálfstæðri og faglegri vinnu námsmanns undir leiðsögn ábyrgðarmanna. Styrkir eru ekki veittir til lokaverkefna námsmanna. Stjórn er heimilt að veita forgang verkefnum taki fyrirtæki eða aðrir aðilar þátt í kostnaði.

Hverjir geta sótt um?

  • Háskólanemar í grunn- og meistaranámi. Greiddur er styrkur að hámarki 340.000 kr. á mánuði fyrir hvern nema
  • Sérfræðingar innan háskóla, rannsóknastofnana og fyrirtækja sem óska eftir að ráða háskólanema í sumarvinnu við rannsókna- og/eða þróunarverkefni


Hvað er styrkt?

Sjóðurinn styrkir nema til rannsókna- og þróunarverkefna yfir sumartímann. Styrkveiting felst í því að sjóðurinn greiðir 80% af styrkupphæð við undirritun samnings og 20% þegar tæknilegri lokaskýrslu er skilað. Háskóli, rannsóknastofnun, fyrirtæki sér fyrir aðstöðu og efniskostnaði. Eins geta fyrirtæki, stofnanir, háskólar eða viðkomandi umsjónaraðilar sett nema á launaskrá og greitt viðbótarlaun til nema. Nemar á launaskrá eru þar af leiðandi tryggðir við störf sín. Ákvörðun um styrkveitingu skal bundin hinu faglega mati.

Tengsl við atvinnulíf og samfélag
Mörg dæmi eru um að nýsköpunarverkefni hafi velt af stað viðameiri þróunarverkefnum innan fyrirtækja. Ungt fólk er oft djarft og frjótt í hugsun og fyrirtæki hafa verið tilbúin til að fjárfesta í hagkvæmnisathugun með aðstoð Nýsköpunarsjóðs námsmanna. Oft eru það áhugasömustu nemendurnir sem sækjast eftir vinnu við rannsóknir á sumrin. Vinna á vegum Nýsköpunarsjóðs hefur verið vettvangur fyrirtækja til að mynda tengsl við nemendur og oft hafa þau tengsl leitt til atvinnutilboða að námi loknu. Sjóðurinn er því einnig ákjósanlegur vettvangur fyrir nemendur til að kynnast framsæknustu fyrirtækjum og stofnunum landsins.

Sækja um styrk hjá Nýsköpunarsjóði námsmanna