Fréttir eftir árum


Fréttir

Fjölgun umsókna um nám við Háskólann í Reykjavík

Tæplega fjögur þúsund sóttu um nám í HR.

16.6.2022

Háskólanum í Reykjavík hafa borist alls tæplega fjögur þúsund umsóknir um skólavist fyrir næsta skólaár, sem hefst haustið 2022. Það er um 2% fjölgun frá síðasta ári. Umsóknum um meistaranám fjölgar um 6% milli ára. Erlendum umsóknum fjölgar um 8% milli ára og eru nú yfir 1.400 talsins.Fjöldi rýma bíður upp á lesaðstöðu í Háskólanum í ReykjavíkFlestar umsóknir bárust um nám við viðskiptadeild, rúmlega 1.000, og fjölgar þeim um 6% milli ára. Hlutfallslega fjölgar umsóknum mest um nám í íþróttafræðideild eða um 76% og skýrist sú fjölgun að miklu leyti af nýju og vinsælu diplómanámi í styrk- og þrekþjálfun.

Innlendum umsóknum um grunnnám við HR fjölgar um 3% milli ára. Þar af er meðal annars 11% vöxtur í umsóknum í grunnnámi í lögfræði. Sé horft til einstakra námsbrauta bárust flestar umsóknir um BSc-grunnnám í tölvunarfræði. Eftir mikinn vöxt í iðn- og tæknifræðideild undandarin tvö ár hafa umsóknir þar nú náð jafnvægi og dragast lítillega saman milli ára.

Flestar umsóknir um meistaranám eru um nám í viðskiptafræði eða alls 630 talsins. Umsóknir um meistaranám hafa aldrei verið fleiri, en þær eru tæplega 1.800 að þessu sinni. Mesta aukningin er í íþróttafræði, en þar jókst fjöldi umsókna um 80%. Einnig er töluverð aukning í umsóknum um meistaranám í bæði tölvunarfræði- og sálfræðideild eða 21% og 20%.

Athygli vekur í umsóknartölum að erlendum umsóknum fjölgar um 8% milli ára . Flestar þeirra eru um nám í viðskiptafræði eða um 520 talsins og er það aukning um 23%. Aðrar vinsælar greinar erlendra nemenda eru til dæmis verkfræði með 410 umsóknir og tölvunarfræði með 280 umsóknir. Af heildarfjölda erlendra umsókna eru um 300 staðfestar umsóknir í meistaranám við skólann.

-------------------
Reykjavík University has received almost four thousand applications for the next school year. This is a 2% increase from last year. Applications for master's studies increase by 6% between years. Foreign applications increase by 8% between years and are now over 1,400.

More than a thousand applications were received for studies at the Department of Business Administration, an increase of 6% between years. Proportionally, the most significant growth is in applications for studies in the Department of Sports Science, or 76%. It is mainly due to the new and popular diploma studies in strength and conditioning coaching.

Domestic applications for undergraduate studies at RU increase by 3% between years. Of this, 11% is an increase in applications for undergraduate law studies. Most applications were received for BSc undergraduate studies in computer science. After solid growth in the Department of Applied Engineering over the past two years, applications there have now been obtained and are shrinking slightly between years.
Most applications for master's studies are for business studies or a total of 630. There have never been more applications for master's studies; there are almost 1,800 this time. The most significant increase is in sports science, where the number of applications increased by 80%. There is also a considerable increase in applications for master's studies in both the Department of Computer Science and Department of Psychology or 21% and 20%.

Interestingly, the number of foreign applications increased by 8% between years. Most of them are for business studies or about 520, an increase of 23%. Other popular studies with international students are, for example, engineering with 410 applications and computer science with 280 applications. Of the total foreign applications, about 300 are confirmed applications for master's studies at the university.