Fréttir eftir árum


Fréttir

Nýjar deildir og svið hjá Háskólanum í Reykjavík

27.2.2019

Skipulag akademískra deilda Háskólans í Reykjavík mun breytast frá og með 1. mars næstkomandi. Helstu breytingarnar eru þær að þrjú fagsvið verða gerð að sérstökum deildum innan háskólans, þ.e. íþróttafræði, sálfræði og iðn- og tæknifræði og skilgreind verða tvö yfirsvið innan háskólans. 

Ragnhildur Helgadóttir, núverandi forseti lagadeildar hefur verið ráðin í stöðu sviðsforseta yfir viðskiptadeild, lagadeild, sálfræðideild og íþróttafræðideild. Gísli Hjálmtýsson, forseti tölvunarfræðideildar mun taka við stöðu sviðsforseta yfir verkfræðideild, tölvunarfræðideild og iðn- og tæknifræðideild. Bryndís Björk Ásgeirsdóttir verður forseti sálfræðideildar, Hafrún Kristjánsdóttir verður forseti íþróttafræðideildar og Hera Grímsdóttir verður forseti iðn- og tæknifræðideildar. 

Breytingarnar munu ekki hafa áhrif á skipulag náms innan háskólans. Eftir breytingarnar eru sjö deildir við HR: verkfræðideild, iðn- og tæknifræðideild, íþróttafræðideild, sálfræðideild, viðskiptadeild, lagadeild og tölvunarfræðideild.

Meginmarkmið breytinganna er efla enn frekar kennslu, rannsóknir og nýsköpun á þeim fjölbreyttu sviðum sem HR starfar og að gera háskólanum sem best kleift að bregðast við nýjum tækifærum og breyttum kröfum vegna yfirstandandi tæknibyltingar. Þannig getur HR enn betur sinnt sínu hlutverki, að efla samkeppnishæfni og lífsgæði nemenda sinna, atvinnulífsins og samfélagsins. Fjölgun deilda endurspeglar um leið þá þróun sem orðið hefur í Háskólanum í Reykjavík síðustu ár, en mikil aðsókn hefur verið í nám í íþróttafræði og sálfræði.

Í iðn- og tæknifræðideild verður lögð áhersla á að efla og kynna háskólanám að loknu iðnnámi, en Háskólinn í Reykjavík hefur boðið upp á slíkt nám allt frá sameiningu við Tækniháskóla Íslands árið 2005.