Fréttir eftir árum


Fréttir

Iðnnám og starfsmenntun góður grunnur fyrir háskólanám

27.5.2019

Fulltrúar Háskólans í Reykjavík, Samtaka iðnaðarins, Tækniskólans, Iðunnar fræðsluseturs og Rafmenntar skrifuðu í dag undir viljayfirlýsingu um samstarf um að kortleggja, efla og kynna tækifæri á háskólanámi með atvinnutengd lokamarkmið, eftir iðnnám og aðra starfsmenntun.

Markmiðið með samstarfinu er að m.a. að fjölga nemendum í iðnnámi, sem og þeim sem byggja háskólanám ofan á iðnnám. Einnig að efla upplýsingagjöf, m.a. með því að koma því kröftuglega á framfæri hversu góður undirbúningur iðnnám er fyrir margvíslegt tækninám á háskólastigi og hversu eftirsóttir starfskraftar með slíka menntun eru í atvinnulífinu. Síðast en ekki síst snýst samstarfið um að kortleggja þær leiðir sem til eru á milli þessara skólastiga í dag og að auðvelda og skilgreina leiðir á milli þeirra.

Samræmist stefnu ríkisstjórnar

Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, var viðstödd undirritunina í Háskólanum í Reykjavík í dag og sagði m.a.: „Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á um mikilvægi þess að efla iðn-, verk- og starfsnám í þágu fjölbreytni og öflugra samfélags og að því vinnum við með ötulum hætti í góðri samvinnu. Liður í því er að byggja fleiri brýr innan menntakerfisins, og við atvinnulífið, sem stuðlað geta að nánari samskiptum og samþættingu – þessi viljayfirlýsing er frábært dæmi um slíkt.“

Eftirsóttir einstaklingar

Ari Kristinn Jónsson, rektor Háskólans í Reykjavík, sagði háskólann vinna að því að efla íslenskt atvinnulíf og samfélag, meðal annars með því að mennta nemendur sína vel og undirbúa þá sem best fyrir framtíðina. „Það hefur alltaf verið mikil þörf fyrir sérfræðinga með tæknimenntun og iðnmenntun, en þær breytingar sem fylgja yfirstandandi tæknibyltingu auka þessa þörf enn frekar. Íslenskt samfélag þarf öflugt fólk með fjölbreytta menntun sem getur nýtt þekkingu sína til að skapa ný verðmæti og þetta samstarf er mikilvægt skref í þeirri vegferð.“

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, tók í sama streng: „Mikil tækifæri bíða þeirra sem ljúka iðn- og tækninámi enda opnar slíkt nám fjölmargar dyr. Atvinnulífið bíður starfskrafta þeirra en þorri þeirra félagsmanna Samtaka iðnaðarins sem vilja bæta við sig starfsfólki leitar að starfsmenntuðu fólki. Það er einfalt að fara í frekara nám fyrir þau sem það kjósa og er háskólamenntað fólk með starfsnám að baki mjög eftirsótt á vinnumarkaði. Með þessu samstarfi er markmiðið að fjölga enn frekar þeim tækifærum sem felast í iðnnámi með því að kynna námsmöguleika og þróa námsleiðir í takt við breytilegar þarfir atvinnulífs.“

HR leiðir verkefnið

Um þróunarverkefni er að ræða sem á við iðnmenntun í byggingar-, málm-, vél-, bíl- og rafiðngreinum og háskólanám í Háskólanum í Reykjavík sem hentar í framhaldi af iðnnámi í þeim greinum. Um leið er stefnt að því að verkefnið geti orðið fyrirmynd sem hægt verði að yfirfæra á aðrar iðngreinar og starfsmenntun. Háskólinn í Reykjavík mun leiða verkefnið. HR hefur þegar gefið út leiðarvísi og upplýsingar um nám við háskólann sem hentar iðnlærðum einstaklingum.

Á myndinni er hópur fólks að skrifa undir pappíraFrá undirskriftinni í Sólinni í dag.