Viðburðir eftir árum


Meistaravörn við tækni- og verkfræðideild - Kári Steinar Pétursson

Asset Price Bubbles

  • 5.6.2019, 14:00 - 15:00

On Wednesday June 5th at 14:00, Kári Steinar Pétursson will defend his 30 ECTS thesis in MSc Financial Engineering. The title of the thesis is Asset Price Bubbles and the lecture will be held in room M208. All welcome.

Title: Asset Price Bubbles
Student: Kári Steinar Pétursson
Supervisor: Sverrir Ólafsson
Examiner: Bjarki A Brynjarsson


Summary – Project Description:
English. The project focuses on if and how the mathematical framework of finance theory can explain the existence and behaviour of asset price bubbles in financial markets. The emergence of price bubbles is formalized mathematically and is followed by analyses and simulations of several models. These models either work under a rationality framework, where all investors act rationally or a non-rational framework, where investors can make irrational decisions. The former includes a model where the relationship between credit supplied by the banking system and asset prices is analysed along with implying that asset price bubbles can form through risk shifting due to managers making overly risky investment decisions. The latter includes models which try to explain human behaviour in investing through market participants comparing past returns. This also includes a model which implies that bubbles can form even though there are rational traders in the market, due to the dispersion of opinion on the timing of the bubble. Empirical testing through several well-known indicators of prices exceeding fundamentals is applied on the Icelandic market along with the US market. 

 
Útdráttur 

Markmið verkefnisins er að rannsaka hvort fjármálafræði getur útskýrt myndun og hegðun verðbóla á fjármálamörkuðum. Myndun og hegðun verðbóla er sett fram stærðfræðilega ásamt því að greining fer fram í gegnum ýmis stærðfræðilíkön sem skipta má upp í tvo flokka. Annars vegar þau líkön sem gera ráð fyrir rökréttum (e. rational) fjárfestum og hins vegar órökréttum fjárfestum (e. irrational) þar sem sálfræðilegir þættir geta haft áhrif á ákvarðanatöku. Fyrri flokkurinn inniheldur líkan þar sem samband milli aðgengis fjárfesta að lánsfé og verð eignar er sett fram ásamt því að gefa í skyn að ‘risk shifting’ eða tilhneiging stjórnenda til þess að taka þátt í áhættusamari fjárfestingum með það að markmiði að hámarka virði hlutafés en auka þannig áhættu lánveitenda leiði til verðbóla. Seinni flokkurinn inniheldur líkön sem reyna að útskýra mannlega hegðun í fjárfestingaákvörðunum, þar sem fjárfestar bera saman sín á milli ávöxtun síðasta tímabils. Þessi flokkur inniheldur einnig líkan sem gefur í skyn að verðbólur geti myndast þrátt fyrir að rökréttir fjárfestar eru á markaði, þetta er vegna ólíkra skoðana þeirra á því hvenær verðbólan springur. Prófað er fyrir verðbólum á íslenska hlutabréfamarkaðnum ásamt þeim bandaríska með nokkrum vel þekktum hlutföllum.

 Vinsamlegast athugið að á viðburðum Háskólans í Reykjavík (HR) eru teknar ljósmyndir og myndbönd sem notuð eru í markaðsstarfi HR. Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á ru.is eða með því að senda tölvupóst á netfangið: personuvernd@ru.is
//
Please note that at events hosted at Reykjavik University (RU), photographs and videos are taken which might be used for RU marketing purposes. Read more about this on our ru.is or send an e-mail: personuvernd@ru.is