Covid-reglur í HR

Reglurnar eru í gildi til og með 20. október 2021

1. Virðum almenna eins metra fjarlægðarreglu og gætum að persónulegum sóttvörnum, m.a. með reglulegum handþvotti.

2. Í kennslustofum gildir eins metra fjarlægðarreglan ekki og þar má taka grímur niður þegar nemendur hafa sest.

3. Almenn grímuskylda er ekki í skólanum nema þar sem erfitt er að virða eins metra regluna. Það á t.d. við í lyftum, í Málinu, við innganga á háannatíma o.s.frv.

4. Þau sem finna fyrir einkennum Covid-19 og hafa ekki fengið staðfest með skimun að ekki sé um Covid-sýkingu að ræða, skulu halda sig heima, a.m.k. þar til neikvæð niðurstaða úr skimun liggur fyrir.

5. Ekki mega fleiri en 500 koma saman í hverju rými skólans.

6. Á sitjandi viðburðum sem utanaðkomandi aðilar sækja, er aðeins heimilt að víkja frá eins metra fjarlægðarreglu ef gestir nota andlitsgrímu og eru skráðir í sæti með nafni, kennitölu og símanúmeri. Til skráningar má nota QR-kóða sem tengdir eru við skráningarsíðu.

7. Mælt er með að nemendur og starfsfólk noti rakningarapp heilbrigðisyfirvalda.

8. Vegna faraldursins er nemendum og starfsfólki heimilt að sinna starfi eða námi að heiman, eftir atvikum í samráði við kennara eða næsta yfirmann.

9. Ef nemandi eða starfsmaður hefur verið erlendis má viðkomandi ekki koma í skólann fyrr en niðurstaða úr skimun er ljós.

//

Covid rules at RU

Valid to 20 October 2021, in accordance with the current Rules about Restrictions of Gatherings.

1. Respect the general one meter distance rule and pay attention to personal infection prevention, e.g. with regular hand washing.

2. In classrooms, the 1 meter distance rule does not apply and masks can be taken off when students have sat down.

3. There is not a general obligation to wear masks at the university, except where and when it is difficult to respect the 1 meter rule, for example in elevators, in Málið cafeteria, by the entrance during peak hours, etc.

4. Those who experience symptoms of Covid-19 and have not been confirmed free of Covid by screening, should stay at home, at least until a negative screening result is available.

5. No more than 500 people may gather in each area of the school.

6. At sit-in events attended by outside parties, a one-meter distance rule may only be deviated from if guests wear a face mask and are registered in a seat with their name, ID number and telephone number. QR codes linked to a registration page can be used for this.

7. It is recommended that students and staff use the health authorities' tracking app.

8. Due to the epidemic, students and staff are allowed to work or study from home, in consultation with teachers or supervisors.

9. If a student or an employee has been abroad, the person in question may not come to the University until the results of the screening are clear.


Var efnið hjálplegt? Nei