Hugbúnaðarverkfræði BSc/MSc

Markmið náms í hugbúnaðarverkfræði er að kenna verkfræðilegar aðferðir og beitingu þeirra við hönnun og smíði hugbúnaðarkerfa. Mikil eftirspurn er eftir verkfræðimenntuðu fólki og sérstaklega á þeim sviðum er tengjast upplýsinga- og hátækniiðnaði. 

Um námið

Nemand í hugbúnaðarverkfræði situr í skólastofu.

Sameinar tölvunarfræði og verkfræði

Hugbúnaðarkerfi eru á meðal stærstu og tæknilega flóknustu kerfa sem smíðuð eru og það eru gerðar miklar kröfur um áreiðanleika þeirra. Nám í hugbúnaðarverkfræði er þverfaglegt og sameinar þekkingu á tölvutækni og undirstöðugreinum verkfræði. Námið er skipulagt í samvinnu tölvunarfræðideildar og tækni- og verkfræðideildar.

Grunnnám og meistaranám

Nemendur hefja nám í BSc-námi sem er grunnnám. Að því loknu geta þeir valið að halda áfram í meistaranámi (MSc). Ef nemandi lýkur BSc- og MSc-námi í hugbúnaðarverkfræði, sem tekur alls fimm ár, öðlast hann réttindi til að nota lögverndaða starfsheitið verkfræðingur.  

Raunhæf verkefni

Nemendur í tæknigreinum við HR fá tækifæri til þess að leysa raunveruleg vandamál allt frá hugmyndastigi að hönnun og smíði, ásamt því að öðlast sterkan og breiðan fræðilegan bakgrunn. Þeir eru hvattir til að taka þátt í hönnunarverkefnum og/eða hönnunarnámskeiðum ásamt því að taka þátt í fjölbreyttum rannsóknarverkefnum með vísindamönnum við háskólann. 

Starfsnámið veitir forskot

Starfsnám veitir nemendum einstakt tækifæri til að undirbúa sig fyrir þær áskoranir sem verkfræðingar mæta í atvinnulífinu. Nemendur í hugbúnaðarverkfræði geta sótt um starfsnám hjá virtri rannsóknarstofnun í Maryland í Bandaríkjunum sem heitir Fraunhofer. Einnig geta nemendur sótt um að fara í starfsnám til tölvuleikjafyrirtækisins CCP Games. 

Lesa meira um starfsnámið

Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering - Paid Internships

Nemendur hafa möguleika á að sækja um að fara til Bandaríkjanna í starfsnám við Háskólann í Maryland (Fraunhofer Center for Experimental Software Engineering) og fengið vinnuna metna til eininga. Við Fraunhofer eru stundaðar öflugar rannsóknir í nánu samstarfi við stofnanir á borð við NASA og FDA og fá nemendur að taka þátt í þeirri vinnu. Nemendur fá borguð laun meðan á starfsnáminu stendur og algengast er að nemendur fari í sex mánuði í senn. 

CCP Games

CCP Games og Háskólinn í Reykjavík eru með samstarfssamning um rannsóknir og kennslu í tölvunarfræði og þetta á við um hugbúnaðarverkfræði líka. Hluti af þessum samningi er starfsnám nemenda HR hjá fyrirtækinu. 

Frekari upplýsingar um starfsnámið veitir skrifstofa tölvunarfræðideildar: scs_office@ru.is.

Vísindamenn í fremstu röð

Vísindamenn við tölvunarfræðideild hafa hlotið hin virtu Kurzweil-verðlaun tvisvar sinnum og CADIA player, sigursælasta leikjavél sem gerð hefur verið með gervigreind í almennri leikjaspilun, var þróuð innan tölvunarfræðideildar HR. Helstu rannsóknarsvið deildarinnar eru gervigreind, fræðileg tölvunarfræði og hugbúnaðar- og tölvukerfi. Rannsóknir fara að verulegu leyti fram innan sérstakra rannsóknarsetra þar sem nemendur geta unnið að spennandi verkefnum undir handleiðslu vísindamanna.

Í hópi framsækinna tækniháskóla

Tækni- og verkfræðideild HR tekur þátt í alþjóðlegu samstarfsneti framsækinna háskóla um allan heim sem kenna tæknigreinar. Samkvæmt hugmyndafræðinni sem höfð er til hliðsjónar er verkfræðingum framtíðarinnar er veittur traustur, fræðilegur grunnur en þeir vinna þar að auki raunhæf verkefni ásamt því að leysa verkefni í hópum. Nemendur kunna því á ferlið frá hugmynd yfir í hönnun, framkvæmd og rekstur þegar þeir koma á vinnumarkaðinn. Samstarfsnetið heitir CDIO, sem stendur fyrir „Conceive, Design, Implement, Operate“. Aðrir skólar í CDIO eru meðal annars:

MIT - Massachusetts Institute of Technology • Danmarks Tekniske Universitet (DTU) • Chalmers Tekniska Högskola • KTH • Aalborg University • Delft University of Technology • Duke University • University of Michigan • University of Sydney • Beijing Jiaotong University

Að námi loknu

Starfsréttindi

Verkfræðinám samanstendur af þriggja ára (180 ECTS) BSc-námi og tveggja ára (120 ECTS) MSc-námi. 

Til að öðlast starfsréttindi og leyfi til að nota lögverndaða stafsheitið verkfræðingur þarf að ljúka MSc-gráðu í samræmi við kröfur atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins.

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR í Nauthólsvík. Þar er einnig aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Tveir nemendur sitja við fartölvur í Sólinni í HR

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.

Ráðgjöf og aðstoð

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, Bóksala Stúdenta, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Vísindamenn og sérfræðingar

Nemendur í hugbúnaðarverkfræði njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna á fagsviðinu og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. 

Stundakennarar

Jafnframt kemur að kennslu fjöldi stundakennara.

Meðal kennara eru:

Bjorn_Thor_Jonsson

Björn Þór Jónsson

Dósent

Er einn stofnenda sprotafyrirtækisins Videntifier Technologies en innan þess hefur verið þróuð myndgreiningartækni sem INTERPOL valdi fyrir gagnagrunna sína. 

Marcel Kyas

Marcel Kyas

Lektor

Rannsakar tölvukerfi, sér í lagi ívafs- og dreifð kerfi. Meðal þeirra viðfangsefna sem Marcel fæst við er þróun og mat á tækni til að staðsetja hreyfanlega hluti með námkvæmni innanhúss. 

Marjan

Marjan Sirjani

Prófessor

Rannsakar formlegar aðferðir í hugbúnaðarverkfræði. 

Marta Kristín Lárusdóttir

Marta Kristín Lárusdóttir

Lektor

Sérfræðingur á sviði notendamiðaðrar hugbúnaðargerðar og kennir meðal annars námskeið um samskipti manns og tölvu.

Skipulag náms BSc

Kjarni og val

Grunnnámið í hugbúnaðarverkfræði til BSc-gráðu er þriggja ára, 180 ECTS nám. Það samanstendur af 156 ECTS í  kjarna og 24 ECTS í vali innan tölvunarfræðideildar og tækni- og verkfræðideildar. Nemendur geta líka tekið allt að 12 ECTS í vali utan þessara tveggja deilda.

Uppbygging náms

Til að ljúka B.Sc. í hugbúnaðarverkfræði þarf að ljúka 180 ECTS einingum, en þar af eru 156 ECTS einingar skyldunámskeið. Hvert námskeið er 6 ECTS einingar, nema lokaverkefni sem er 12 ECTS einingar. Dæmi um hvernig nám í staðarnámi er skipulagt má sjá í meðfylgjandi töflu, en raða má námskeiðum á annan hátt ef undanfarareglum er fylgt.

Hægt er að leita aðstoðar hjá verkefnastjórum deildarinnar ef nemandi vil fá aðstoð við að setja upp öðruvísi námsskipulag. Athugið að þessi uppröðun er sett upp með fyrirvara um breytingar.

  1. önn 2. önn 
Forritun   
Strjál stærðfræði fyrir verkfræðinema
Stærðfræði I          
Eðlisfræði I
Verklegt námskeið 1 (3. vikna)                  
Gagnaskipan       
Línuleg algebra
Stærðfræði II
Greining og hönnun hugbúnaðar            
Nýsköpun og stofnun fyrirtækja (3. vikna)*
 3. önn 4. önn 
Gagnasafnsfræði                                       
Reiknirit
Tölvuhögun
Hugbúnaðarfræði
3. vikna valnámskeið         
Vefforritun
Forritunarmál
Stýrikerfi
Hugbúnaðarfræði II - prófanir 
Verklegt námskeið 2 (3. vikna)                 
 5. önn 6. önn 
Stöðuvélar og reiknanleiki  eða Þýðendur  
Tölvusamskipti  
Tölfræði
Valnámskeið
3. vikna valnámskeið 
Aðgerðagreining                                     
Töluleg greining
Valnámskeið
Lokaverkefni           

* Skylduáfangi hjá þeim sem innritast frá og með haustinu 2016

Nemendur taka 24 ECTS einingar í vali. Nemendur geta valið valnámskeið innan deildar (þ.e. tölvunarfræðideildar og tæknigreina í tækni- og verkfræðideild) Lýsingar á námskeiðum má finna í kennsluskrá.:

 • Ef um val utan deildar er að ræða geta nemendur tekið allt að 12 ECTS einingar utan deildar.
 • Athugið sérstaklega að námskeiðin Hagnýt stærðfræði 1 og Hagnýt tölfræði 1 (í viðskiptadeild) er ekki hægt að taka í vali vegna skörunar við skyldunámskeið í hugbúnaðarverkfræði. 
 • Ekki er hægt að fá metna bæði Gagnavinnslu og Gagnasafnsfræði vegna skörunar. 
 • Ekki er hægt að fá metin bæði Stýrikerfi og Grunnatriði stýrikerfa vegna skörunar.

Athugasemdir:

 • Nemendur sem innrituðust fyrir haustið 2014 þurfa ekki að taka námskeiðið Lokaverkefni.
 • Nemendur sem innrituðust fyrir haustið 2016 þurfa ekki að taka námskeiðið Nýsköpun og stofnun fyrirtækja.

Skipulag náms MSc

Meistaranám í hugbúnaðarverkfræði er 120 ECTS og tvö ár í staðarnámi.

Nemendur geta valið um tvær leiðir: 

 • Rannsóknarmiðað nám þar sem lokaverkefnið er 60 ECTS einingar 
 • Námskeiðsmiðað nám þar sem lokaverkefni er 30 ECTS einingar  

Námskeiðsmiðað nám

SKYLDA Aðferðafræði 6 ECTS
SKYLDA Stöðuvélar og reiknanleiki 8 ECTS
SKYLDA  Modeling and Verification 8 ECTS
SKYLDA  Advanced Software Engineering 8 ECTS
SKYLDA Lokaverkefni 30 ECTS
VAL 60 ECTS - Nemendur ákveða valáfanga í samráði við leiðbeinanda sinn og þeir þurfa að skila inn námsáætlun í byrjun hverrar annar.

Rannsóknamiðað nám

 SKYLDA  Aðferðafræði 6 ECTS
 SKYLDA  Stöðuvélar og reiknanleiki 8 ECTS
 SKYLDA  Modeling and Verification 8 ECTS
 SKYLDA   Advanced Software Engineering 8 ECTS
 SKYLDA  Lokaverkefni 60 ECTS

Valáfangar

Nemendum er heimilt að taka áfanga sem kenndir eru í BSc-náminu eða að taka áfanga utan tölvunarfræðideildar eða tækni- og verkfræðideildar að uppfylltum þessum skilyrðum:

 • BSc-námskeiðið þarf að vera framhaldsnámskeið sem skarast ekki á við áður tekin námskeið sem nemendur hafa tekið. Listi yfir samþykkt námskeið verður birtur fyrir upphaf hverrar annar.  
 • Fyrir námskeið utan tölvunarfræðideildar eða tækni- og verkfræðideildar þarf að vanda valið við námskeiðin og sýna þarf fram á að námskeið sé nauðsynlegt og/eða gagnlegt fyrir námsframvindu nemanda. Leiðbeinandi og framhaldsnámsráð þurfa að samþykkja námskeiðin.
Dæmi um valáfanga  
T-603-THYD Þýðendur  6 ECTS
T-622-ARTI Gervigreind  6 ECTS
T-631-SOE2 Hugbúnaðarfræði II  6 ECTS
T-723-VIEN Virtual Environments  8 ECTS
T-724-SETA Semantics: Theory and Application  8 ECTS
T-732-GAPL General Game playing  8 ECTS
T-749-INDP Sjálfstæð rannsókn  8 ECTS
T-810-OPTI Optimization Methods  8 ECTS
T-813-STOC Stochastic Methods  8 ECTS

Allir nemendur þurfa að taka áfangana:

 • T-701-REM4 Aðferðafræði rannsókna
 • T-707-MOVE Modeling and Verification
 • T-730-ASEN Advanced Software Engineering

Nemendur sem ekki hafa tekið áfangann T-519-STOR Stöðuvélar og reiknanleiki, eða sambærilegan áfanga í BSc-námi sínu þurfa að taka áfangann T-719-STO4 Stöðuvélar og reiknanleiki.

Lokaverkefni


Inntökuskilyrði

Hugbúnaðarverkfræði BSc

Til að hefja nám í verkfræði þurfa umsækjendur að hafa lokið stúdentsprófi, frumgreinaprófi eða sambærilegu prófi. Námsefni og kennsla á fyrsta ári í verkfræði er miðuð við að nemendur hafi eftirfarandi undirbúning: 

 • Stærðfræði - 18 einingar eða 30 fein (þ.m.t. STÆ503 eða sambærilegt)
 • Eðlisfræði - 3 einingar eða 5 fein

Vantar þig grunninn? Byrjaðu strax í HR

Þeim nemendum sem vilja hefja nám í hugbúnaðarverkfræði en vantar nauðsynlegan undirbúning, til dæmis í stærðfræði og eðlisfræði, er bent á frumgreinanám HR sem er undirbúningsnám fyrir háskóla. Þar er hægt að velja strax áherslulínu fyrir tæknigreinar. Nám til frumgreinaprófs tekur eitt ár.

Umsókn og fylgigögn

Allir umsækjendur verða að fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsóknum (gögnin skulu vera á ensku): 

 • Ferilskrá 
 • Staðfest afrit prófskírteina (skönnuð skírteini eru ekki tekin gild) 
 • Staðfest yfirlit yfir námsferil og námsárangur
 • Greinagerð: hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð)
 • Eitt meðmælabréf frá einstaklingi sem getur metið hæfni umsækjenda til að takast á við námið. Meðmælabréfið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda á skrifstofu tölvunarfræðideildar á netfangið scs_office@ru.is

Staðfest afrit prófskírteina skal berast í afgreiðslu HR, Menntavegi 1, 101 Reykjavík. Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. 

Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Hugbúnaðarverkfræði MSc

Námið er ætlað þeim sem hafa lokið BSc-gráðu í hugbúnaðarverkfræði. 


Var efnið hjálplegt? Nei

Fara á umsóknarvefFara á umsóknarvef