Orkuverkfræði MSc

Við Íslenska orkuháskólann (Iceland School of Energy) er boðið upp á tvær námsbrautir á meistarastigi þar sem endurnýjanlegir orkugjafar og nýting þeirra er í forgrunni.  

 • MSc-gráða í orkuverkfræði er ætluð þeim sem hafa lokið grunnnámi í verkfræði eða tæknifræði
 • MSc-gráða í orkuvísindum er fyrir þá sem hafa lokið grunnnámi í öðrum greinum. 

Um námið

JarðhitasvæðiFullt nám er yfirleitt 24 mánuðir að lengd. Það er skipulagt í samvinnu tækni- og verkfræðideildar HR, Orkuveitu Reykjavíkur og Íslenskra orkurannsókna auk þess em fjöldi fyrirtækja tekur þátt í gegnum kennslu og rannsóknir. 

Námið er hægt að sníða eftir hverjum og einum nemanda, eftir því hvaða starfsvettvang viðkomandi stefnir á. Nemendur vinna náið með leiðandi sérfræðingum og fyrirtækjum á sviði endurnýjanlegra orkugjafa. 

Nemendur geta sérhæft sig á hinum ýmsu sviðum orkuiðnaðarins og vinna að hagnýtum verkefnum í nánu samstarfi við fyrirtæki. Einnig er hægt að taka hluta námsins í starfsnámi. Nemendum gefst tækifæri á að stunda rannsóknir á sviðum jarðvarma, vindorku, háspennutækni, snjallnetum og raforkukerfum. Til að öðlast full starfsréttindi sem verkfræðingar þurfa nemendur að hafa lokið grunnnámi (BSc) í verkfræði eða tengdum greinum og tveggja ára meistaranámi (MSc). MSc-nám í orkuvísindum (MSc Sustainable Energy)

Meistaranemum í orkuvísindum gefst tækifæri til að auka við sig þekkingu og reynslu á sviði jarðvarma, orkutækni og fjármögnun. Námið hentar einnig mjög vel þeim nemendum sem ekki hafa bakgrunn í verkfræði. Þeir nemendur geta öðlast umtalsverða almenna tæknikunnáttu án þess að þurfa að hafa bakgrunn í stærðfræði eða raunvísindum.

Skipulag náms

Þessar námsbrautir byggjast að stórum hluta á valfögum en til einföldunar er hér búið að taka saman dæmi um áherslulínur:

Jarðvarmi

 • Jarðvarmanámskeið eru kennd í samstarfi við nokkra færustu sérfræðinga heims á sviðum jarðvarma.
 • Nemendur kynnast helstu aðferðum við könnun og nýtingu jarðvarma. Námið skiptist í bæði bóklegt og verklegt nám og veitir nemendum góða sýn á hvernig er að vinna við jarðvarma. Orkuveita Reykjavíkur og ÍSOR eru meðeigendur á Íslenska Orkuháskólanum og því eru námskeiðin unnin í samstarfi við þau fyrirtæki.

Samþætting endurnýjanlegra orkugjafa

 • Samþætting endurnýjanlegra orkugjafa, orkudreifingu, orkugeymslu, kerfislíkön og tíðnistýringu í endurnýjanlegum orkukerfum.
 • Nemendur fá heildarsýn á áskoranir og tækifæri samþættingar endurnýjanlegra orkugjafa. Stjórnunaraðferðir innan þess eru margvíslegar og henta því vel fyrir fólk með mismunandi bakgrunn, hvort sem það er verkfræði, vísindi, lögfræði eða viðskipti. Þessi námskeið veita nemendum tækifæri til að takast á við alþjóðleg verkefni varðandi samþættingu á endurnýjanlegum orkugjödum.

Snjallkerfi og orkugeymsla

 • Sérhæfð námskeið í hönnun og stjórnun snjallkerfa sem og helstu lausnir í orkugeymslu.
 • Framtíðarþróun orkunýtingar mun felast í snjallkerfum og orkugeymslu. Snjallkerfi munu bæta raforkuafhendingu og auka nýtingu og sveigjanleika markaðsaðila. Orkugeymsla hefur verið Akkílesarhæll endurnýjanlegra orkugjafa líkt og sólarorku og vindorku og fá nemendur innsýn í hömlur og tækifæri sem leynast í orkugeymslu. Þessi námskeið eru unnin í samstarfi við Landsnet og Landsvirkjun.

Orkulöggjöf og stefnumótun 

 • Orkuöryggi er mikilvægt á heimsvísu og því eru stefnumótarnir og löggjafir orkutengdra greina mjög mikilvægar.
 • Nemendur fá þekkingu á tæknihluta þeirra vandamála sem stjórnvöld standa frammi fyrir. Þeir standa því framarlega þegar kemur að umræðu um orkustefnu og munu því geta mótað stefnur hérlendis og erlendis í framtíðinni.

Orkuhagfræði og viðskipti

 • Nemendum býðst að auka skilning sinn á orkuviðskiptum, orkuverkefnum, tölfræðilegum gögnum og reiknilíkönum.
 • Nemendur fá að kynnast orkuviðskiptum og hvernig orkumarkaðir virka. Kynnast viðskiptum mismunandi orkugjafa bæði innanlands og erlendis sem og millilandaviðskipti. 

Iceland School of Energy

Upplýsingar um þessar námsbrautir er á vef Iceland School of Energy

Getum við aðstoðað?

Hafðu samband og bókaðu fund hjá okkur: rmorgang@ru.is


Var efnið hjálplegt? Nei