Alþjóðaviðskipti og markaðsfræði MSc/MIBM

Athugið að ekki verða teknir nemendur inn í meistaranám í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði frá og með haustinu 2017.

Námið miðar að því að dýpka skilning á markaðsmálum og alþjóðlegu viðskiptaumhverfi og efla greiningarhæfni, samskiptafærni og getu til þróunar og nýtingar viðskiptatækifæra í alþjóðlegu rekstrarumhverfi.

Um námið

Nemandi í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði stendur á gangi í fyrirtæki

Alþjóðlegt viðskiptaumhverfi

Meistaranámi í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði er ætlað að undirbúa einstaklinga til starfa í alþjóðlegu viðskiptaumhverfi. Markmið námsins er að þjálfa og hvetja nemendur til greinandi og gagnrýninnar hugsunar. Nám til MSc-gráðu þjálfar nemendur enn frekar í sjálfstæðum og vísindalegum vinnubrögðum.

 • Námið er kennt á ensku.
 • Nemendur í alþjóðaviðskiptum koma víða að úr heiminum og á hverri önn sækir fjöldi erlendra skiptinema námskeiðin. 
 • Námið byggir á kjarna í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði auk þess sem önn við erlendan háskóla eða starfsnám skipar veigamikinn sess.

 • Efni námsins er byggt á alþjóðlegum fræðakröfum og góðu samráði við framsækin íslensk fyrirtæki.

Kennsluaðferðir

Í náminu er leitast við að koma á virkum samskiptum milli nemenda og kennara til að skapa megi heilbrigt og gefandi námsumhverfi. Þetta umhverfi hjálpar ekki einungis nemendum að þróa þekkingargrunn og faglega færni, heldur veitir það einnig trausta undirstöðu fyrir þá sem hyggja á framhaldsnám/doktorsnám hérlendis sem erlendis eða störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

MSc og MIBM

120 ECTS námi til MSc-gráðu lýkur með 30 eininga lokaritgerð. Gert er ráð fyrir að ein önn sé stunduð í skiptinámi við erlendan háskóla eða starfsnám sé tekið erlendis. 90 ECTS MIBM-námi lýkur með viðbótargráðu á meistarastigi þar sem ekki er skrifuð lokaritgerð. Sjá nánar um muninn á MSc og MIBM.

Önn erlendis eða starfsnám

Á þriðju önn er gert ráð fyrir að nemendur stundi nám við einn af erlendu samstarfsskólum viðskiptadeildar. Nemendur geta sótt um ERASMUS eða NORDPLUS styrki til að fjármagna námsdvölina. Mikilvægur þáttur náms á sviði alþjóðaviðskipta er að fá tækifæri til þess að stunda nám við erlendan háskóla í eina önn. Sú reynsla gefur nemendum einstakt tækifæri til að kanna heiminn og undirbúa sig fyrir þær áskoranir sem viðskiptafræðingar mæta í alþjóðlegum og síbreytilegum viðskiptaheimi. Í stað skiptináms er hægt að óska eftir því að stunda starfsnám erlendis.

Styrkir

Nemendur í meistaranámi við viðskiptadeild hafa kost á forsetastyrk. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir skólagjöld sem nema sömu upphæð og skólagjöld grunnnáms. Sjá nánar um forsetastyrkinn.  

Meistaranám við viðskiptadeild 

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er byggt á alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Kennarar leggja áherslu á verkefnavinnu og virka þátttöku, rannsóknir og nýsköpun. Námskeiðin eru kennd af íslenskum eða erlendum kennurum, sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námið. 

Samfélagsleg ábyrgð í starfi viðskiptadeildar

PRME

Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles of Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. Í því felst að leggja áherslu á ábyrga stjórnun og hvetja til þess að atvinnulífið stundi ábyrga viðskiptahætti. Viljayfirlýsing PRME var upphaflega sett fram af Sameinuðu þjóðunum. Í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu.

HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð. 

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður

Aðstaða

Nemandi lærir í Sólinni

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda.

Meistaranemar í viðskiptadeild hafa til umráða sér aðstöðu til lesturs. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala. 

Kennarar

Kennarar við viðskiptadeild

Nemendur  njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu og erlenda kennara sem veita nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Skipulag náms

Skipulag MSc

Námið er fjórar annir. Á hverri önn taka nemendur 30 ECTS einingar. Til að ljúka MSc-gráðu þarf að skila meistararitgerð (30 ECTS). Undirbúningur ritgerðar hefst á 3. önn, þá velur nemandi sér leiðbeinanda og skilar rannsóknaráætlun fyrir lok annar. Gert er ráð fyrir að nemendur stundi skiptinám við erlendan háskóla á þriðju önn. Í stað skiptináms er hægt að óska eftir því að taka starfsnám erlendis. 

 Haust Vor Haust Vor

* Erlendir nemendur mega sækja um undanþágu og taka valnámskeið í HR í stað þess að fara í skiptinám eða starfsnám.

Skipulag náms fyrir nemendur sem hófu nám haustið 2015 eða fyrr.

 Haust  Vor  Haust Vor
 • International business and cultural diversity (7,5 ECTS)
 • International marketing (7,5 ECTS) 
 • Advanced and digital marketing (7,5 ECTS) 
 • Strategic management  (7,5 ECTS)
 • International markets (7,5 ECTS) 
 • Branding and strategic marketing   (7,5 ECTS) 
 • Business research methodology (7,5 ECTS) 
 • Global economy   (7,5 ECTS)
 • Exchange program and/or Internship* (30 ECTS) 
 • Research proposal 


 • MSc Thesis  (30 ECTS)

Skipulag MIBM

Námið er þrjár annir og er 90 ECTS einingar. Á hverri önn  taka nemendur 30 ECTS einingar. MIBM prófgráðan er svokölluð viðbótargráða á meistarastigi en í slíku námi er ekki skrifuð lokaritgerð. Á 1. og 2. önn taka nemendur kjarnanámskeið, en einnig gefst kostur á valnámskeiði eða starfsnámi. Gert er ráð fyrir að nemendur stundi skiptinám við erlendan háskóla á þriðju önn. Í stað skiptináms er hægt að óska eftir því að taka starfsnám erlendis.

Haust Vor Haust
 • Exchange program or Internship*  (30 ECTS)

* Erlendir nemendur mega sækja um undanþágu og taka valnámskeið í HR í stað þess að fara í skiptinám eða starfsnám.

Skipulag náms fyrir nemendur sem hófu nám haustið 2015 eða fyrr.

Haust  Vor  Haust 
 • International business and cultural diversity (7,5 ECTS) 
 • International marketing (7,5 ECTS) 
 • Advanced and digital marketing (7,5 ECTS) 
 • Strategic management (7,5 ECTS)
 • International markets (7,5 ECTS) 
 • Branding and strategic marketing (7,5 ECTS) 
 • Global economy (7,5 ECTS)
 • Elective (7,5 ECTS) 
 • Exchange program or Internship (30 ECTS)

Upplýsingar fyrir nemendur

Starfsnám

Skipulag

Í stað skiptináms er hægt að óska eftir því að stunda starfsnám erlendis. Starfsnám er mikilvægur þáttur fyrir þá sem hafa almennt litla starfsreynslu eða þá sem vilja nýta námið til að skapa sér tækifæri á nýjum vettvangi. Það er á ábyrgð nemanda að koma á sambandi við fyrirtæki þar sem hann getur starfað undir handleiðslu tengils.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Icelandair Group • Össur • KPMG • Deloitte • PwC • E&Y • Landspítalinn • Síminn • Orkuveita Reykjavíkur • NOVA • Vodafone • Vífilfell • Ölgerðin • Virðing • Sameinaði lífeyrissjóðurinn • Pipar TBWA • WOW • Icelandair  • Landsvirkjun • Advania • Alvogen • Landsbankinn • Mannvit • Nýherji • Reiknistofa bankanna • Eik fasteignafélag.

Hvað segja nemendur um starfsnámið

Francisco Rojas Riano, MSc í alþjóðaviðskiptum 2014.
Starfsnám hjá ThinkGeoEnergy

„Eftir námið hef ég kunnáttu til að meta tækifæri í viðskiptum og get greint þær áskoranir sem fyrirtæki, bæði stór og smá, standa frammi fyrir á alþjóðlegum markaði. Í meistaranáminu var ég í starfsnámi hjá sprotafyrirtækinu ThinkGeoEnergy. Í dag vinn ég fyrir fyrirtækið og rannsaka viðskiptaþróun í jarðvarmaiðnaðinum á heimsvísu.”

Inntökuskilyrði

Menntun

 • BSc-gráða í viðskiptafræði, hagfræði eða tengdum greinum.
 • Ef umsækjandi hefur lokið BSc- eða BA gráðu á öðrum sviðum, þarf hann að taka meistaranámskeið á sviði reikningshalds og rekstrargreiningar, samtals 15 ECTS, sem hluta af náminu. 
 • Þeir sem hafa háskólagráðu úr öðrum greinum geta eingöngu sótt um inngöngu í 120 ECTS MSc-nám (ekki 90 ECTS MSc-nám).
 • Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25), en þó er tekið mið af einkunnadreifingu í því námi sem að umsækjandi hefur lokið. 

 • Frekari menntun og starfsreynsla er talin umsækjanda til tekna við mat á umsóknum.
 • Mjög góð færni í ensku.

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn (gögnin skulu vera á ensku): 

 • Staðfest afrit prófskírteina / námsferilsyfirlit.
 • Greinagerð: Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð á ensku). 
 • Ferilskrá.
 • Eitt meðmælabréf frá einstaklingi sem getur metið hæfni umsækjenda til að takast á við námið. Meðmælabréfið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda til verkefnastjóra meistaranámsins í viðskiptadeild á netfangið fridar@ru.is

Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Umsóknarfrestur

 • fyrir haustönn: 30. apríl 

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi. Reglur og eyðublað vegna mats á fyrra námi.

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður


Var efnið hjálplegt? Nei