Stjórnunarreikningsskil og viðskiptagreind MSc/MABI

Athugið að ekki verða teknir nemendur inn í meistaranám í stjórnunarreikningsskilum og viðskiptagreind haustið 2017.

Fyrir þá sem vilja starfa við fjármálastjórnun innan fyrirtækja, svo sem verðandi fjármálastjóra og aðalbókara, er mikilvægt að geta horft á reikningshald frá öðru sjónarhorni þar sem innri gögn eru notuð til að taka góðar ákvarðanir.

Um námið

Stelpa með grænan klút stendur á gangi og horfir í myndavélina

Betri ákvarðanir

Stjórnunarreikningsskil snúast um stjórnunarlega notkun reikningsskila og hvernig bæta má ákvarðanatöku stjórnenda með betri aðferðafræði ásamt reikningsskila- og upplýsingakerfum. Þessi sérhæfing hentar þeim sem vilja starfa til dæmis sem fjármálastjórar eða ráðgjafar. Í náminu sameinast rekstrargreining, upplýsingatækni og bestun ákvarðanatöku. 

MSc eða MABI

Nemendur útskrifast með annað hvort MSc-gráðu eða MABI-gráðu í stjórnunarreikningsskilum og viðskiptagreind. Nám til MSc-gráðu er 120 ECTS þar sem nemendur ljúka 12 námskeiðum (90 ECTS) og 30 ECTS eininga meistararitgerð. Það tekur nemendur að öllu jöfnu tvö ár á ljúka MSc-námi. Nám til MABI-gráðu er 90 ECTS þar sem nemendur ljúka 12 námskeiðum (90 ECTS) en skila ekki ritgerð. Námi til MABI-gráðu ljúka nemendur á einu og hálfu ári. Sjá nánar um mun á meistaragráðum.

Tungumál í kennslu

Námskeið eru ýmist kennd á íslensku eða ensku. 

Styrkir

Nemendur í meistaranámi við viðskiptadeild hafa kost á forsetastyrk. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir skólagjöld sem nema sömu upphæð og skólagjöld grunnnáms. Sjá nánar um forsetastyrkinn.  

Meistaranám við viðskiptadeild 

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er byggt á alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Kennarar leggja áherslu á verkefnavinnu og virka þátttöku, rannsóknir og nýsköpun. Námskeiðin eru kennd af íslenskum eða erlendum kennurum, sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námið. 

Samfélagsleg ábyrgð í starfi viðskiptadeildar

PRME

Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles of Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. Í því felst að leggja áherslu á ábyrga stjórnun og hvetja til þess að atvinnulífið stundi ábyrga viðskiptahætti. Viljayfirlýsing PRME var upphaflega sett fram af Sameinuðu þjóðunum. Í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu.

HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð.  

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

ForstöðumaðurAðstaða

Nemandi lærir í Sólinni

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda.

Meistaranemar í viðskiptadeild hafa til umráða sér aðstöðu til lesturs. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala. 

Kennarar

Kennarar við viðskiptadeild

Nemendur  njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu og erlenda kennara sem veita nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Yfirlit yfir kennara í meistaranámi viðskiptadeildar má finna hér. 

Skipulag náms

Nám til MSc-gráðu er 120 ECTS þar sem nemendur ljúka 12 námskeiðum (90 ECTS) og 30 ECTS eininga meistararitgerð. Nám til MABI-gráðu er 90 ECTS þar sem nemendur ljúka 12 námskeiðum (90 ECTS) en skila ekki ritgerð. 

Haust Vor  Haust Vor 
 • MSc-ritgerð*(30 ECTS)

* Tilheyrir MSc-námi. Nemendur í MABI námi taka valnámskeið í staðinn fyrir Aðferðafræði (Business research methodology in accounting and finance).

Skipulag náms þeirra sem hófu nám 2015 eða fyrr.

Haust Vor  Haust Vor 
 • Fjármál fyrirtækja
 • Gerð reikningsskila og staðlar um reikningsskil I
 • Skattskil fyrirtækja
 • Valnámskeið
 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring
 • Gerð reikningsskila og staðlar um reikningsskil II
 • Stjórnun og eftirlitskerfi
 • Valnámskeið
 • Stefnumótun 
 • Stefnumótun og stjórnunarreikningsskil
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi 
 • Þættir í upplýsingastjórnun fyrirtækja
 • Greining og stjórnun viðskiptaferla
 • Verkefnisnámskeið í rekstrargreiningu
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind
 • Valnámskeið

Hvert námskeið er 7,5 ECTS. 

Upplýsingar fyrir nemendur

Starfsnám

Skipulag

Mögulegt er að taka starfsnám í stað eitt valnámskeið (7,5 ECTS). Starfsnámið er skipulagt á vegum HR og nemendur starfa undir handleiðslu tengiliðs hjá fyrirtæki. Starfsnám er mikilvægur þáttur fyrir þá sem hafa almennt litla starfsreynslu eða þá sem vilja nýta námið til að skapa sér tækifæri á nýjum vettvangi. Óski nemandi hinsvegar eftir því að stunda starfsnám erlendis (30 ECTS) þá er það á ábyrgð nemanda að koma á sambandi við fyrirtæki þar sem hann getur starfað undir handleiðslu tengils.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Icelandair Group • Össur • KPMG • Deloitte • PwC • E&Y • Landspítalinn • Síminn • Orkuveita Reykjavíkur • NOVA • Vodafone • Vífilfell • Ölgerðin • Virðing • Sameinaði lífeyrissjóðurinn • Pipar TBWA • WOW • Icelandair  • Landsvirkjun • Advania • Alvogen • Landsbankinn • Mannvit • Nýherji • Reiknistofa bankanna • Eik fasteignafélag.

Hvað segja nemendur um starfsnámið

Francisco Rojas Riano, MSc í alþjóðaviðskiptum 2014.
Starfsnám hjá ThinkGeoEnergy

„Eftir námið hef ég kunnáttu til að meta tækifæri í viðskiptum og get greint þær áskoranir sem fyrirtæki, bæði stór og smá, standa frammi fyrir á alþjóðlegum markaði. Í meistaranáminu var ég í starfsnámi hjá sprotafyrirtækinu ThinkGeoEnergy. Í dag vinn ég fyrir fyrirtækið og rannsaka viðskiptaþróun í jarðvarmaiðnaðinum á heimsvísu.”

Inntökuskilyrði

Menntun

 • BSc-gráða í viðskiptafræði, hagfræði eða tengdum greinum. 
 • Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25) en þó er tekið mið af einkunnadreifingu í því námi sem að umsækjandi hefur lokið.
 • Þeir sem hafa háskólagráðu úr öðrum greinum geta sótt um námið en gerð er krafa um að þeir hafi lokið eftirfarandi námskeiðum í BSc-námi í viðskiptafræði:
 •  - Hagnýtri stærðfræði 
   - Hagnýtri tölfræði 
   - Reikningshaldi 
   - Rekstargreiningu 
   - Gerð og greiningu ársreikninga (undanfarar eru reikningshald og rekstrargreining) 
   - Fjármálum fyrirtækja (undanfarar eru hagnýt stærðfræði og hagnýt tölfræði) 

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn (gögnin skulu vera á ensku): 

 • Staðfest afrit prófskírteina / námsferilsyfirlit.
 • Greinagerð (Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð á ensku). 
 • Ferilskrá.
 • Eitt meðmælabréf frá einstaklingi sem getur metið hæfni umsækjenda til að takast á við námið. Meðmælabréfið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda til verkefnastjóra meistaranámsins í viðskiptadeild á netfangið fridar@ru.is

Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Umsóknarfrestur til 30. apríl.
Umsóknargjald: Umsækjendur sem eru utan EES/ESB verða að greiða umsóknargjald sem nemur 100 evrum og senda kvittun fyrir greiðslunni ásamt þeim fylgigögnum sem krafa er gerð um. 

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi. Reglur og eyðublað vegna mats á fyrra námi.

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður
Var efnið hjálplegt? Nei