Upplýsingastjórnun MSc/MIM

 • Nám fyrir verðandi upplýsingastjóra fyrirtækja, ráðgjafa á sviði upplýsingatækni eða verkefnastjóra við innleiðingu upplýsingakerfa.   

Um námið

Nemandi í upplýsingastjórnun stendur inni á vinnustað sínum

Markmið námsins

Markmið námsins er að byggja upp kunnáttu og færni í hönnun, þróun og innleiðingu upplýsingakerfa með tilliti til kerfislegra og viðskiptafræðilegra markmiða. Innihald námsins er meðal annars stjórnun, kerfisgreining og hönnun, ferilstjórnun, gagnasafnsfræði og kostnaðargreining.

MSc eða MIM

Hægt er að ljúka MSc-gráðu eða MIM-gráðu.  MSc-nám er 120 ECTS, tveggja ára nám og skilyrði fyrir því að öðlast MSc-gráðu er að skila meistararitgerð. Nám til MIM-gráðu er 90 ECTS og tekur eitt og hálft ár að ljúka. MIM-gráðan er viðbótargráða á meistarastigi þar sem ekki er skrifuð lokaritgerð. MIM stendur fyrir Master of Information Management. Sjá nánar um mun á meistaragráðum.

Kennsluaðferðir

Í náminu er leitast við að koma á virkum samskiptum milli nemenda og kennara til að skapa megi heilbrigt og gefandi námsumhverfi. Þetta umhverfi hjálpar ekki einungis nemendum að þróa þekkingargrunn og faglega færni, heldur veitir það einnig trausta undirstöðu fyrir þá sem hyggja á framhaldsnám/doktorsnám hérlendis sem erlendis eða störf á alþjóðlegum vinnumarkaði.

Styrkir

Nemendur í meistaranámi við viðskiptadeild hafa kost á forsetastyrk. Styrkurinn felur í sér niðurfellingu hluta skólagjalda þannig að nemandi greiðir skólagjöld sem nema sömu upphæð og skólagjöld grunnnáms. Sjá nánar um forsetastyrkinn.  

Tungumál í kennslu

Námið er kennt á ensku.

Meistaranám við viðskiptadeild 

Meistaranám við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík er byggt á alþjóðlegum kröfum og þróað í samráði við fyrirtæki. Kennarar leggja áherslu á verkefnavinnu og virka þátttöku, rannsóknir og nýsköpun. Námskeiðin eru kennd af íslenskum eða erlendum kennurum, sem veitir nemendum alþjóðlega sýn á námið. 

Samfélagsleg ábyrgð í starfi viðskiptadeildar

PRME

Viðskiptadeild HR hefur skrifað undir viljayfirlýsingu PRME (Principles of Responsible Management Education) varðandi menntun ábyrgra stjórnenda. Þar með hefur deildin skuldbundið sig til að mennta nemendur í samfélagslegri ábyrgð. Í því felst að leggja áherslu á ábyrga stjórnun og hvetja til þess að atvinnulífið stundi ábyrga viðskiptahætti. Viljayfirlýsing PRME var upphaflega sett fram af Sameinuðu þjóðunum. Í dag eru um 450 viðskiptaháskólar frá yfir 80 löndum hluti af verkefninu.

HR er jafnframt samstarfsaðili Festu, miðstöðvar um samfélagslega ábyrgð. 

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður

Að námi loknu

Að námi loknu

Hlutverk upplýsingatækni í fyrirtækjum í dag hefur breyst mikið og er orðið mun viðameira. Upplýsingatækni styður við ferla og ákvarðanatöku, veitir fyrirtækjum samkeppnisforskot og tryggir það að þau geti tekist á við örar breytingar. Þeir sem ljúka meistaragráðu í upplýsingastjórnun takast á við störf sem tvinna þessa þætti saman. Nemendur eru til dæmis búnir undir störf við greiningu gagna og innleiðingu verkefna, upplýsingatækniráðgjöf, söluráðgjöf í hugbúnaðarfyrirtækjum og upplýsingastjórnun. 

Aðstaða

Nemandi lærir í Sólinni

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Meistaranemar í viðskiptadeild hafa til umráða sér aðstöðu til lesturs. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihús

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Te og kaffi, æfingasalur World Class og Málið veitingasala. 

Kennarar

Kennarar við viðskiptadeild

Nemendur  njóta leiðsagnar öflugra vísindamanna og sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu og erlenda kennara sem veita nemendum alþjóðlega sýn á námsefnið. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur.

Yfirlit yfir kennara í meistaranámi viðskiptadeildar má finna hér. 

Skipulag náms

Nemendur geta valið á milli þess að taka MSc-gráðu eða MIM gráðu.

MSc

Tveggja ára nám, 120 ECTS einingar. Nemendur ljúka 12 námskeiðum (90 ECTS) og 30 ECTS eininga meistararitgerð.

MIM 

1 ½ árs nám, 90 ECTS einingar. Nemendur ljúka 12 námskeiðum (90 ECTS).

Sjá skipulag náms

1. ár

Haust

Vor

2. ár

Haust

Vor

* Tilheyrir MSc-námi. Nemendur í MIM námi taka valnámskeið í staðinn fyrir Business research methodology in accounting and finance. 

Skipulag náms fyrir nemendur sem hófu nám haustið 2016 eða fyrr. 

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc-gráðu í viðskiptafræði

1. ár

Haust

Vor

 

 • Þættir í upplýsingastjórnun fyrirtækja  (7,5 ECTS)
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS)
 • Forritun  (6 ECTS)
 • IT Strategy  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)

 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS)
 • Business Process Management  (7,5 ECTS)
 • Greining og hönnun hugbúnaðar  (6 ECTS)
 • Vefforritun (BSc)  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)

ECTS

30 

 30

2. ár

 • Upplýsingatækni í reikningshaldi  (7,5 ECTS)
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS)
 • Gagnasafnsfræði  (6 ECTS)
 • Hugbúnaðarfræði  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)

 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)
  Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS)

  • Sjálfstætt verkefni  (15 ECTS)

ECTS

 30

 30

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc-gráðu í tölvunarfræði

1. ár Haust Vor
 
 • Þættir í upplýsingastjórnun
  fyrirtækja  (7,5 ECTS)
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS)
 • Reikningshald  (6 ECTS)
 • Fjármál fyrirtækja  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS)
 • Business Process Management  (7,5 ECTS)
 • Rekstrarhagfræði  (6 ECTS)
 • Valáfangi  (6 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
ECTS 30   30
2. ár
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi (7,5 ECTS)

 • IT strategy  (6 ECTS)
 • Gerð og greining ársreikninga  (6 ECTS)
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (3 ECTS)
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)
 • Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS)
 • Sjálfstætt verkefni  (15 ECTS)
ECTS  30 30 
 • Námsskipulagið inniheldur þá einungis námskeið á meistarastigi og er 90 einingar.
1. ár Haust Vor
 
 • Uppsetning heildarkerfa  (7,5 ECTS)
 • Upplýsingatækni í reikningshaldi  (7,5 ECTS)
 • Þættir í upplýsingastjórnun fyrirtækja  (7,5-8 ECTS)
 • Valáfangi  (7,5-8 ECTS)
 • Rekstrargreining og kostnaðarstýring  (7,5 ECTS)
 • Business Process Management  (7,5 ECTS)
 • Rekstrargreining og viðskiptagreind  (7,5 ECTS)
 • Innleiðing upplýsingakerfa  (7,5 ECTS)
ECTS 30   30
 
 • Valáfangi  (7,5 ECTS)
 • Stjórnun og stefnumótun  (7,5 ECTS)
 • Hagnýtt verkefni  (15 ECTS)
 *

ECTS

 30

 

Skipulag náms fyrir þá sem hafa BSc í viðskiptafræði með tölvunarfræðivali eða BSc í tölvunarfræði með viðskiptafræðivali

Upplýsingar fyrir nemendur

Starfsnám

Skipulag 

Mögulegt er að taka starfsnám í stað eins eða tveggja valnámskeiða (7,5 - 15 ECTS). Starfsnámið er skipulagt á vegum HR og nemendur starfa undir handleiðslu tengiliðs hjá fyrirtæki. Starfsnám er mikilvægur þáttur fyrir þá sem hafa almennt litla starfsreynslu eða þá sem vilja nýta námið til að skapa sér tækifæri á nýjum vettvangi. Óski nemandi hinsvegar eftir því að stunda starfsnám erlendis (30 ECTS) þá er það á ábyrgð nemanda að koma á sambandi við fyrirtæki þar sem hann getur starfað undir handleiðslu tengils.

Dæmi um fyrirtæki og stofnanir sem hafa tekið við nemendum í starfsnám:

• Icelandair Group • Össur • KPMG • Deloitte • PwC • E&Y • Landspítalinn • Síminn • Orkuveita Reykjavíkur • NOVA • Vodafone • Vífilfell • Ölgerðin • Virðing • Sameinaði lífeyrissjóðurinn • Pipar TBWA • WOW • Icelandair  • Landsvirkjun • Advania • Alvogen • Landsbankinn • Mannvit • Nýherji • Reiknistofa bankanna • Eik fasteignafélag.

Hvað segja nemendur um starfsnámið

Ásta Björg Magnúsdóttir, meistaranemi í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði.
WOW air

„Ein af aðalástæðum þess að ég valdi meistaranám í mannauðsstjórnun við Háskólann í Reykjavík var sterk tenging háskólans við atvinnulífið. Í náminu fékk ég tækifæri til þess að fara í starfsnám á mannauðssvið WOW air. Mér var tekið ákaflega vel og leið eins og hverjum öðrum starfsmanni en fékk þó þann stuðning og kennslu sem ég þurfti sem nemandi. Verkefnin sem ég vann voru fjölbreytt og krefjandi; þátttaka í ráðningum, umsjón með skipulagi og mótttöku nýrra starfsmanna ásamt því að hanna kynningar fyrir hinar ýmsu deildir. Að starfsnáminu loknu var mér boðin fastráðning sem ég glöð þáði!“ 

Kristófer Kristófersson, meistaranemi í markaðsfræði
Flugfélag Íslands

„Kostir þess að geta farið í starfsnám eru ómetanlegir. Ég lauk starfsnámi hjá Flugfélagi Íslands þar sem mér var vel tekið af góðu fólki. Strax frá upphafi var mér treyst fyrir alls kyns verkefnum og var þetta frábær reynsla í alla staði. Ég var sjálfur nýútskrifaður viðskiptafræðingur þegar ég hóf meistaranám í markaðsfræði og ég veit núna hversu mikilvægt það er að geta sýnt fram á að maður hafi reynslu á atvinnumarkaði í því fagi sem maður hefur menntað sig í. Mig langar líka að hafa orð á því hversu vel er haldið utan um skipulagið í kringum ferlið, maður fann greinilega fyrir þeim metnaði sem lagt er í þetta hjá Háskólanum í Reykjavík.“

Karen Gréta Minney Pétursdóttir, meistaranemi í markaðsfræði
Pipar

„Eftir þessa reynslu mæli ég eindregið með því að nemendur fari í starfsnám ef þeir hafa kost á því. Það er mikilvægt að prófa að vinna í þeim geira sem maður er að mennta sig í, þá hefur maður einhverja hugmynd um hvernig hlutirnir virka þegar maður fer sjálfur út í atvinnulífið. Ég hafði mestan áhuga á auglýsingageiranum og var svo heppin að komast inn á Pipar, en ég hef aldrei áður starfað við það sem ég er að læra. Það er ekki auðvelt að fá vinnu við það sem mann langar og hefur mestan áhuga á og þess vegna er starfsnám svo gott tækifæri sem allir nemendur ættu að nýta sér.“

Laura Nesaule, meistaranemi í mannauðsstjórnun og vinnusálfræði
Landsvirkjun

„Ég lauk starfsnámi hjá Landsvirkjun á mannauðssviði þar sem ég kom að mörgum verkefnum. Ég lærði um ráðningaferlið, til dæmis með því að fylgjast með viðtölum, og ég greindi tölulegar upplýsingar um mannauð fyrirtækisins. Það sem mér fannst standa upp úr var að taka þátt í vikulegum deildarfundum þar sem ég sá heildarmyndina og stefnumótun á mannauðssviði stórs fyrirtækis í eigu hins opinbera. Eftir að starfsnáminu lauk var mér boðið að halda áfram vinnu við ákveðin verkefni.“

Kristjana Arnarsdóttir, meistaranemi í markaðsfræði
Icelandair

„Helsti kosturinn við HR er hversu vel skólinn er tengdur vinnumarkaðnum. Ég hef meðal annars unnið verkefni fyrir Domino's, Golfsamband Íslands, Valdísi ísbúð og Örnu - laktósafríar mjólkurvörur og þessi verkefni voru mjög skemmtileg og krefjandi. Það er líka frábært að eiga möguleika á því að fara í starfsnám. Ég fór í starfsnám hjá markaðsdeild Icelandair og fékk þar dýrmæta reynslu. Ég var sett inn í ákveðin verkefni sem endurspegluðust algjörlega í markaðsfræðináminu. Þar vorum við að nota hugtök og greiningar líkt og þær sem kenndar eru, til að mynda í stafrænni markaðssetningu og markaðsrannsóknum. Mér fannst ég því allan tímann geta tengt saman námið og starfsnámið. Sá grunnur sem kenndur er í HR verður því að teljast góður undirbúningur fyrir vinnumarkaðinn.“

Francisco Rojas Riano, MSc í alþjóðaviðskiptum 2014
ThinkGeoEnergy

„Eftir námið hef ég kunnáttu til að meta tækifæri í viðskiptum og get greint þær áskoranir sem fyrirtæki, bæði stór og smá, standa frammi fyrir á alþjóðlegum markaði. Í meistaranáminu var ég í starfsnámi hjá sprotafyrirtækinu ThinkGeoEnergy. Í dag vinn ég fyrir fyrirtækið og rannsaka viðskiptaþróun í jarðvarmaiðnaðinum á heimsvísu.”

Inntökuskilyrði

Menntun 

Meistaranám í upplýsingastjórnun er þverfaglegt nám viðskiptafræði og tölvunarfræði. Námið byggir m.a. á stjórnun, upplýsingakerfum, kerfisgreiningu og hönnun, ferilstjórnun, gagnasafnsfræði og kostnaðargreiningu. Umsækjendur þurfa því að hafa reynslu og þekkingu á sviði viðskiptafræða og tölvunarfræða.

Umsækjendur verða að hafa lokið einhverjum af þessum þremur grunngráðum:

 • BSc-námi í viðskiptafræði
 • BSc-námi í hagfræði
 • BSc-námi í tölvunarfræði

Þar að auki er krafist eftirfarandi þekkingar/starfsreynslu

 • Þeir sem hafa grunngráðu í viðskiptafræði eða hagfræði verða að hafa þekkingu og/eða starfsreynslu sem tengist upplýsingatækni. Umsækjendur þurfa til dæmis að hafa þekkingu á forritun, mati og innleiðingu á hugbúnaði, stjórnun gagnasafna og þróun og innleiðingu upplýsingatæknistefnu.

 • Þeir sem hafa grunngráðu í tölvunarfræði verða að hafa þekkingu og/eða starfsreynslu sem tengist viðskiptafræði. Umsækjendur þurfa til dæmis að hafa þekkingu á gerð fjárhagsáætlana, fjármálastjórnun, reikningshaldi, greiningu ársreikninga og stefnumótun.
 • Frekari menntun og starfsreynsla er talin umsækjanda til tekna við mat á umsóknum.

 • Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25), en þó er tekið mið af einkunnadreifingu í því námi sem að umsækjandi hefur lokið. 

 • Góð færni í ensku.

Umsókn og fylgigögn

Umsækjendur fylla út rafræna umsókn og fylgigögnum skal skila inn í umsóknarkerfið. Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn (gögnin skulu vera á ensku): 

 • Staðfest afrit prófskírteina / námsferilsyfirlit.
 • Greinagerð (Hvers vegna sækir þú um námið og hvert er markmið þitt með náminu? (Allt að 300 orð á ensku). 
 • Ferilskrá.
 • Eitt meðmælabréf frá einstaklingi sem getur metið hæfni umsækjenda til að takast á við námið. Meðmælabréfið má vera á ensku eða íslensku og á að berast beint frá viðkomandi meðmælanda til verkefnastjóra meistaranámsins í viðskiptadeild á netfangið johannav@ru.is .

Fylgigögn verða að berast áður en umsóknarfresturinn rennur út. Umsækjendur eru einungis boðaðir í viðtal ef þeir hafa skilað öllum nauðsynlegum fylgigögnum í tæka tíð.

Umsóknarfrestur

Umsóknarfrestur er til 30. apríl.

Mat á fyrra námi

Ef umsækjandi hefur lokið námskeiðum á háskólastigi er hægt að sækja um mat á fyrra námi. Reglur og eyðublað vegna mats á fyrra námi.

Hafðu samband

Johanna-Vernhardsdottir

Jóhanna Vernharðsdóttir

Verkefnastjóri

Stefan-Wendt_sh

Stefan Wendt

Forstöðumaður


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei