Um námið

Meistaranám í verkefnastjórnun hentar þeim sem vilja koma hlutum í verk og stýra flóknum verkefnum, hvort sem það er á sviði vöruþróunar, verklegra framkvæmda, nýsköpunar, innleiðingar, breytinga, rannsókna eða menningarviðburða.

Námið varð miklu víðara og fjölbreyttara en ég átti von á og MPM er fyrir mér miklu meira en bara verkefnastjórnun

Tjörvi Einarsson, lögreglufulltrúi hjá Ríkislögreglustjóra og MPM 2020.

Námið

Hagnýtt stjórnunarnám

MPM-námið er 90 ECTS einingar. Það er skipulagt sem nám samhliða vinnu og tekur tvö ár. Frá fyrsta degi læra nemendur aðferðir sem nýtast í starfi og á meðan á náminu stendur öðlast þeir traustan fræðilegan grunn og eiga þess jafnframt kost að taka virkan þátt í þróun og útbreiðslu faglegra stjórnunaraðferða. 

Kennsla

Í náminu er blandað saman hugvísindum, félagsvísindum, viðskiptafræði, verkfræði og raunvísindum. Það nýtist öllum sem vilja styrkja forystu- og skipulagshæfileika sína og færni til að leiða teymi og skipulagsheildir af öllu tagi. Nemendur stækka jafnframt tengslanet sitt og læra af félögum innan fagsins. Aðferðum MPM-námsins má beita jafnt til að þroska einstaklinga, teymi og skipulagsheildir og það er mikil eftirspurn eftir fólki með þá hæfni sem nemendur öðlast.

Fræðilegt og verklegt

Kennt er með fyrirlestrum, raundæmum (e. case studies), vettvangsferðum, þjálfunarhópum, samræðuhópum og dagbókarskrifum. Nemendur fá tækifæri til að tengja viðfangsefni við starf sitt auk þess sem unnið er með dæmi úr rekstri fyrirtækja og stofnana í kennslustofunni. Í hópvinnu er unnið með raunhæf viðfangsefni og rík áhersla er á virka þátttöku nemenda.

MPM-námið kennir manni að hlusta og leiða áfram hæfileika annarra.

Bára Hlín Kristjánsdóttir - Frumkvöðull og verkefnastjóri hjá Marel.

Persónulegur þroski

Nemendur kynnast ýmsum nálgunum í sálfræði. Kennt er hvernig auka má þroska með því að efla skapandi hugsun, siðræna hugsun og rökhugsun. Félagssálfræði er beitt til að skilja eðli hópa, teyma og skipulagsheilda. Jafnframt er þjálfunaraðferðum beitt til að auka samskiptafærni, félagsgreind og félagsþroska nemenda og auka þannig færni þeirra í að takast á við krefjandi verkefni í lífi og starfi.

Alþjóðleg vottun

MPM-námið er alþjóðlega vottað nám af Samtökum um verkefnastjórnun í Bretlandi (APM). Í umsögn APM segir að um sé að ræða fyrirmyndarnám (e. best practice) á háskólastigi í faglegri verkefnastjórnun.

Stjórnunar- og leiðtoganám

Fjölbreytt verkefni

Nemendur kljást við ýmis verkefni meðan á náminu stendur: 

Verkefni í þágu samfélags

Á fyrra námsári í MPM-námi vinna nemendur verkefni sem á að þjóna samfélaginu á einhvern hátt. Fjórir til sex nemendur taka höndum saman og vinna að viðamiklu verkefni undir handleiðslu kennara. 

Verkefni í þágu samfélags

Nemendur fá mikið frelsi til að velja sér viðfangsefni að því gefnu að þau uppfylli almenn skilyrði. Markmiðið er að kenna hönnun, áætlanagerð og eftirfylgni í hvaða verkefni sem er.

Dæmi um samfélagstengd verkefni 

 • Björgunarbox Mottumars: Verkefni sem var unnið í samvinnu við Krabbameinsfélagið og snérist um vitundarvakningu karlmanna á Íslandi, 50 ára og eldri, á einkennum blöðruhálskrabbameins. 

 • Parísarsamkomulagið og loftlagsmál: Verkefnið snérist um að búa til einfalt og aðgengilegt fræðsluefni á íslensku um það sem fór fram á Loftlagsráðstefnunni í París, samkomulagið sem staðfest var á fundinum og áhrif þess á Ísland og landsmenn. Útkoman hlutgerðist í sjónvarpsþáttum sem sýndir voru á sjónvarpsstöðinni Hringbraut. 

 • Brúum bilið:  Meginmarkmið verkefnisins var að vekja athygli á tannheilsu aldraðra með umfjöllun í fjölmiðlum og gerð tillögu að æskilegum úrbótum og aðbúnaði fyrir tannumhirðu á dvalarheimilum.

 • Samferða til vinnu (e. carpool) fyrir starfsmenn Landspítala.

 • Hjálpum Hernum: Verkefnið var unnið í samvinnu við Hjálpræðisherinn og snerist um að taka saman viðskiptaáætlun fyrir kaup og innflutning á fatasöfnunarkössum ásamt gerð markaðsáætlunar fyrir starfsemina og gerð verkferla fyrir daglegan rekstur þeirra.

 • Þrautaleikurinn Fagnið: Í samstarfi við Skátana og Securitas var þrautaleikurinn Fagnið settur saman til að leiða saman fjölskyldur landsins í gleði og leik. Samhliða leiknum var vakin athygli á mikilvægi samverustunda fjölskyldunnar.

Útskriftarráðstefna - Dagur verkefnastjórnunar

Árleg útskriftarráðstefna MPM-námsins ber heitið Dagur verkefnastjórnunar. Á ráðstefnunni er fjallað um íslenskar rannsóknir á sviði verkefnastjórnunar og tengdra fræða. Ráðstefnan hefur verið árviss viðburður frá stofnun MPM-námsins.

Útskriftarráðstefnan er auglýst á hverju vori, við hvetjum áhugasama til að fylgjast með hér á vefnum eða á facebook-síðu MPM-námsins í HR.

Rannsóknarverkefni

Náminu lýkur með rannsóknarverkefni sem ætlað er að vera raunverulegt framlag til þróunar þekkingar á fagsviðum námsins.  

Hvað er verkefnastjórnun? 

Stjórnunaraðferðir framtíðarinnar

Vaxandi fjöldi fyrirtækja og stofnana tekur meðvitaða ákvörðun um að halda utan um þorra viðfangsefna sinna með aðferðum verkefnastjórnunar. Ástæðurnar fyrir þessu eru margar, ekki síst hraði breytinga í krefjandi samkeppnisumhverfi og þörfin fyrir það að geta lagað sig að síbreytilegu umhverfi og mætt kröfum viðskiptavina. 

Aðferðir sem kenndar eru í MPM-námi mæta því aukinni alþjóðlegri eftirspurn á öllum sviðum athafnalífsins. Flest bendir til að þessi þróun í átt að verkefnamiðun fyrirtækja haldi áfram og nú er talað um verkefnamiðun samfélaga, þegar heilu samfélögin gerast verkefnamiðuð og auka þannig getu sína til að takast á við flókin viðfangsefni og takast á við breytingar. 

MPM-námið er leiðandi

Auknar kröfur hafa verið gerðar um fagmennsku í verkefnastjórnun og á undanförnum árum hefur sú krafa raungerst í auknu framboði á háskólanámi víða um heim þar sem fjallað er um verkefnastjórnun. MPM-námið hefur verið með í þessari þróun allt frá árinu 2005 og tekið leiðandi hlutverk, með áherslum sínum á mannlegt atferli og samskipti, og samhengið á milli verkefna og fyrirtækja - ásamt hinum klassísku tæknilegu þáttum verkefnastjórnunar. 

Umsagnir nemenda

„Ég valdi MPM-námið til að öðlast betri færni til að takast á við krefjandi verkefni í bæði leik og starfi - og ég sé ekki eftir því. Í náminu er tvinnað saman fræðigreinum eins og sálfræði og verkfræði á skemmtilegan hátt, kennsluaðferðirnar eru fjölbreyttar og vel útfærðar og skipulag námsins er til fyrirmyndar. Þessi frábæri bræðingur, það er, hve skemmtilega er blandað saman djúpum og flóknum verkferlum við mikilvægi þess að efla og treysta mannleg samskipti, er einn helsti kostur MPM-námsins. Við vinnum mikið með jákvæðni, gleði og traust í mannlegum samskiptum og það kann ég að meta.“

Jakob Falur Garðarsson, framkvæmdastjóri Frumtaka, MPM 2018.

Kynningarbæklingur MPM-náms

Smellið á forsíðu bæklingsins hér fyrir neðan til að opna hann í PDF-formi.

MPM-2022

Að námi loknu 

Stjórnunarábyrgð og fjölbreytt starfssvið

Þeir sem hafa lokið MPM-námi starfa meðal annars sem faglegir verkefnastjórar með stjórnunarábyrgð, sem stjórnendur rammaáætlana og verkefnastofna, sem framkvæmdastjórar og ráðgjafar. Þeir geta starfað á vettvangi iðnaðar og framleiðslu, á vettvangi menningar og lista, í þjónustu, í fjármálum, á sviði vísinda- og tækni, á sviði hjálpar- og þróunarstarfs og við margháttaða ráðgjöf, mat og eftirlit.

Alþjóðlegar vottanir

Nemendur hljóta alþjóðlega vottun í verkefnastjórnun sem veitt er af Alþjóðasamtökum verkefnastjórnunarfélaga (International Project Management Association, IPMA) fyrir milligöngu Verkefnastjórnunarfélags Íslands. Nemendur geta hlotið IPMA D, C eða B vottun en vottun tekur mið bæði af þekkingu og starfsreynslu.  

Þekking og færni

Í lærdómsviðmiðum má sjá hvaða þekkingu, leikni og hæfni nemendur eiga að búa yfir að námi loknu.

MSc/MPM í verkefnastjórnun

Útskrifaðir MPM-arar geta sótt um að skrifa 30 ECTS rannsóknarverkefni og bætt við sig prófgráðunni MSc/MPM í verkefnastjórnun. Þetta nám er viðauki við MPM-nám og er ætlað fyrir MPM útskrifaða sem hafa sérstakan áhuga á að efla sig sem fræðimenn og vinna sjálfstætt að rannsóknarverkefnum með leiðbeinanda á sviði verkefnastjórnunar og tengdra greina.  

Hvað segja fulltrúar atvinnulífsins? 

Gunnar Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri vatnsafls hjá Landsvirkjun

Fagleg verkefnastjórnun er lykilatriði í starfsemi Landsvirkjunar og algjör forsenda fyrir samkeppnishæfni fyrirtækisins og orkuiðnaðarins á Íslandi í alþjóðlegu samhengi.

Andri Snær Magnason, rithöfundur

Á næstu 30 árum þarf að koma allri losun heimsbyggðarinnar niður í núll. Þetta er stærsta áskorun sem mannkynið hefur staðið sameiginlega frammi fyrir. Þetta er meginmarkmiðið á starfsævi barna okkar. 

Hvort sem þú verður arkitekt, hönnuður, verkfræðingur, bóndi eða markaðsfræðingur - þá er þetta verkefni sem er í senn áskorun en líka eitthvað sem gefur nánast öllum viðfangsefnum æðri tilgang.

Þórður Magnússon, stjórnarformaður Eyrir Invest

Mikilvægi verkefnastjórnunar fer stöðugt vaxandi í samfélagi og atvinnulífi. Faglegri verkefnastjórnun er í auknu mæli beitt til að efla nýsköpun, innleiða stefnur, og til að leysa þau fjöldamörgu úrlausnarefni sem viðskiptalífið þarf að leysa.

Í starfshópum sem þessum þá getur reynst vel að nýta fjölbreytileika fólks og tefla saman einstaklingum með breiðan bakgrunn, af ólíkum aldri, kyni, uppruna, og með ólíka starfsreynslu og menntun. Í verkefnateymum vinna sérfræðingar saman og í stærri fyrirtækjum vinna teymin oft þvert deildir og viðfangsefni. Slíkt samstarf þarf að leiða og því þarf að stjórna.

MPM-námið við Háskólann í Reykjavík kennir fólki að láta til sín taka hvað þetta varðar í atvinnurekstri af öllu tagi.

Fyrirtæki

Hér eru nokkur dæmi um fyrirtæki sem útskrifaðir MPM-nemendur starfa hjá eða stýra:

Landsvirkjun • Listahátíð í Reykjavík • Efla • Landsbankinn • Alþingi • Fiskistofa • Síminn • Ímark • Kolibri • Háskólinn í Reykjavík • Orka Náttúrunnar • Íslandsstofa • Advania • Rauði krossinn • Attenus • Natus ehf. • Reykjavik Excursions • VÍS • Mannvit • Norðurál • Icelandair • WOW air • Morgunblaðið • Landsspítalinn • Orkustofnun • Icelandic Startups • Isavia • Orkuveita Reykjavíkur • Össur • Marel • Vodafone • Eimskip • Lean Ísland  

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Í háskólabyggingu HR er aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR.  

Rými MPM námsins í HR

Þjónusta 

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu. 

Verslanir og kaffihú

Í HR er Háskólabúðin sem selur nauðsynjavörur, Kaffitár, æfingasalur World Class, og veitingasalan Málið.

R-ohZCUA

Kennarar

Öflugir sérfræðingar

Meistaranámsnemar í verkefnastjórnun njóta leiðsagnar öflugra sérfræðinga á fagsviðinu, stundakennara og gestafyrirlesara með sérfræðiþekkingu úr atvinnulífinu. 

Til viðbótar við kennara HR koma margir gestafyrirlesarar frá virtum háskólum í Evrópu og Bandaríkjunum. Má þar nefna Sloan School of Management við MIT, Stanford háskóla og Heriot-Watt í Edinborg meðal annarra.

Agnes-Holm_1550231299842

Agnes Hólm Gunnarsdóttir, MSc

Stundakennari við HR

Deildarstjóri verkefnastjórnunar hjá Advania.
Höfundur: Afburðaárangur (2007), Afburðastjórnun (2017).
Anna-Hulda

Anna Hulda Ólafsdóttir, 
PhD

Stundakennari við HR

Skrifstofustjóri Loftslagsþjónustu og aðlögunar hjá Veðurstofu Íslands
Andri-Gudmundsson

Andri Guðmundsson

Stundakennari við HR

Ráðgjafi hjá Fossum mörkuðumAntonio

Antonio Nieto-Rodriguez

Stundakennari við HR

Fellow and Former Chairman of the Project Management Institute, creator of the Brightline Initiative. and founder of Projects&CO and the Strategy implementation Institute.

Höfundur: Harvard Business Review Project Management Handbook. Aðalheiður Sigurðardóttir, MPM

Stundakennari við HR

Forstöðumaður verkefnastofu hjá Orkuveitu Reykjavíkur

Bog Dignen

Bob Dignen, MA 

Stundakennari við HR

Framkvæmdastjóri York Associates, Englandi 
Höfundur: Effective International Business Communication (Harper-Collins)  
Communicating Across Cultures (Cambrigde University Press) 
Managing Projects (Delta Publishing) 
Fifty Ways to Improve Your Intercultural Skills (Summertown Publishing)

Ellen Gunnarsdóttir, PhD 

Stundakennari við HR og Listaháskóla Íslandskennedy

Florence Kennedy  

Stundakennari við Heriot-Watt University

Framkvæmdastjóri Negotiate ltd. Edinborg, Skotlandi

Guðfinna Bjarnadóttir

Guðfinna Bjarnadóttir, PhD 

Stundakennari við HR

Framkvæmdastjóri LEAD Consulting

Guy-Giffin

Guy Giffin, MSc

Stundakennari við HR

Sérfræðingur í verkefnahermunum og Framkvæmdastjóri Prendo Simulations
Hannes-Petursson

Hannes Pétursson 

Stundakennari við HR

Director of Engineering hjá Jiko


Helga_sif_fridjonsdottir_2017

Helga Sif Friðjónsdóttir, 
PhD

Stundakennari við HR

Sérfræðingur í geðhjúkrun með áherslu á fíknisjúkdóma á fíknigeðdeild Landspítala, klínískur lektor við hjúkrunarfræðideild HÍ.
Hlynur_Stefansson

Hlynur Stefánsson, PhD

Dósent við verkfræðideild HR

Haukur Ingi Jónasson

Haukur Ingi Jónasson, PhD  

Lektor og formaður stjórnar MPM-náms við HR

Ráðgjafi hjá Nordica ráðgjöf ehf. 
Höfundur: Leiðtogafærni, Samskiptafærni, Stefnumótunarfærni, Skipulagsfærni, Markþjálfun (allar hjá JPV) 
Project Ethics (Gower/Ashgate).

Helgi-Thor-Ingason-miniHD

Helgi Þór Ingason, PhD

Prófessor og forstöðumaður MPM-náms við HR

Framkvæmdastjóri hjá Nordica ráðgjöf ehf. 
Höfundur: Afburðarárangur (Háskólaútgáfan) 
Leiðtogafærni, Samskiptafærni, Stefnumótunarfærni, Skipulagsfærni, Gæðastjórnun (allar hjá JPV) 
Project Ethics, (Gower/Ashgate)

Hera_Grimsdottir

Hera Grímsdóttir, MSc

Framkvæmdastýra rannsókna og nýsköpunar hjá OR


markMorgan_w148_q60

Mark Morgan, MBA 

Stundakennari við Stanford University

Framkvæmdastjóri Stratex Advisors, Inc. Bandaríkjunum. 
Höfundur: Executing Your Strategy (Harvard Business School Press).
Marta Kristín Lárusdóttir

Marta Kristín Lárusdóttur, PhD 

Dósent við tölvunarfræðideild HR

Pall-Jensson

Páll Jensson, PhD 

Prófessor emeritus við verkfræðideild HR


Páll Kr. Pálsson

Páll Kr. Pálsson, MSc  

Lektor við verkfræðideild Háskólans í Reykjavik

Framkvæmdastjóri Skyggir ehf. 
Höfundur: Handbók athafnamannsins: Stefna, stjórnun og starfsmenn, Vöruþróun/Markaðssókn (Iðntæknistofnun Íslands).

Dr.-Pauline-Muchina

Pauline Muchina, PhD

Stundakennari við HR

Stofnandi og umsjónaraðili samtaka um framtíðarleiðtoga Afríkuríkjanna (Future African leaders Project), sérstakur ráðgjafi hjá UNAIDS og handhafi United Methodist Church Global Leadership verðlaunanna.
Sharon De Mascia

Sharon De Mascia, PhD

Stundakennari við HR og Global MBA Manchester Business School, Englandi.

CEO Conscentia, Bretland 
Höfundur: Project Psychology, Using Psychological Models and Techniques to Create Successful Projects (Gower/Ashgate). 

Sofus Clemmensen

Sofus Clemmensen, MBA, IPMA A-vottun

Stundakennari við HR

Ráðgjafi og eigandi Givers APS
Svavar-Svavarsson

Svavar Svavarsson, MPM

Stundakennari við HR

Global Security & Privacy Director hjá Össur
Tinna-Lind-Gunnarsdottir

Tinna Lind Gunnarsdóttir,
MPM

Stundakennari við HR

Leikkona og verkefnastjóri hjá Þjóðleikhúsinu
Yvonne

Yvonne Schoper, PhD

Stundakennari við HR og prófessor við Tækniháskólann HTW í Berlín

Yr-Gunnarsdottir

Ýr Gunnarsdóttir

Stundakennari við HR

Head of Business Transformation l Personal Health / Head of CI & Agile Practices hjá Philips

Thordur-vikingur_1550232482022

Þórður Víkingur Friðgeirsson, PhD

Lektor við  verkfræðideild HR

Þröstur Guðmundsson

Þröstur Guðmundsson, PhD 

Stundakennari við HR

Forstöðumaður verkefna og áætlana hjá Betri Samgöngum

Þórdís Jóhannesdóttir Wathne

Þórdís Jóhannesdóttir Wathne, MSc   

Stundakennari við HR

Framkvæmdastjóri Reykjavík FoodsSkipulag náms

Fjölbreytt nám samhliða starfi

Námið er 90 ECTS einingar. Það er skipulagt sem nám samhliða vinnu og tekur tvö ár.

Eitt námskeið er kennt í senn og lýkur því ýmist með verkefnum eða lokaprófi. Námsmat er fjölbreytilegt, notast er við hópverkefni, einstaklingsverkefni, munnleg próf, skrifleg próf, sjálfsmat og félagamat svo nokkur dæmi séu tekin.

Kennt er aðra hverja viku:

 • Föstudaga kl 8:30 – 16:30
 • Laugardaga kl. 8:30 – 16:30

Að auki er kennt á fimmtudögum kl. 16:15 – 20:15 nokkrum sinnum á önn.  

Drög að stundaskrá 2023-2024 (uppfærðar stundaskrár nemenda birtast í Canvas)

Haustmisseri 2023, fyrra ár (MPM 2025)
Haustmisseri 2023, seinna ár (MPM 2024)

Vormisseri 2024, fyrra ár (MPM 2025)
Vormisseri 2024, seinna ár (MPM 2024)

_00A9187-copy

Fyrra námsár

1. önn— 23 ECTS

Námið hefst með námskeiði um nýsköpun og stefnumiðaða stjórnun. Markmiðið er að gera nemendum grein fyrir því að stefnumótun er upphaf margra verkefna, verkefnaskráa og verkefnastofna. Í framhaldi er fjallað um faglega stjórnun með sérstakri áherslu á verkefnastjórnun og leiðtogahlutverkið. Athygli er líka beint að einstaklingnum, skapandi sálfræði, siðfræði og rökvísi. Á misserinu ljúka allir nemendur alþjóðlegu vottunarprófi.

 • Nýsköpun og stefnumiðuð stjórnun (6 einingar) 
 • Verkefnastjórnun: Fræðilegur grunnur og áætlanagerð (9 einingar) 
 • Verkefnaleiðtoginn: Sjálfsskilningur, þroski og þróun (8 einingar) 
 • Nemendur ljúka D-vottun IPMA á fyrsta misseri. 

2. önn  — 22 ECTS 

Nemendur leiða raunhæft verkefni í þágu samfélagsumbóta frá upphafi til enda. Þeir kynnast sígildum og nýstárlegum stjórnunaraðferðum sem eiga að tryggja markvissa framvindu verkefna. Áhersla er lögð á að nemendur skilji eðli hópa og geti stýrt teymum með sköpun, marksækni og ávinning að leiðarljósi. Á þessu misseri er fjallað um fjöldamargar nýjar og spennandi hugmyndir um stjórnun.

 • Raunhæft verkefni: Undirbúningur, framkvæmd og lúkning (6 einingar) 
 • Verkefnateymi og aflfræði hópa (6 einingar) 
 • Agile verkefnastjórnun (5 einingar) 
 • Stjórnun verkefnastofna og verkefnaskráa (5 einingar) 

Nemendur vinna raunhæf verkefni í þágu samfélagsins.

Seinna námsár

3. önn  – 23 ECTS 

Á þriðja misseri er lögð megináhersla á að skilja skipulagsheildir og hvernig þeim má stjórna, breyta og bæta og hvernig unnið er með fjárhagslegan ábata að leiðarljósi. Hér er meðal annars rætt um samningatækni, markaðssetningu og aðferðir sem auka virði og hagsæld. Áhersla er á hagkvæmni og skilvirkni samhliða stjórnun. Nýsköpun í stjórnun og viðbrögð við breytingum af öllu tagi fá hér mikið vægi og mörgum vel þekktum stjórnunaraðferðum er miðlað til nemenda.

 • Verkefnadrifnar skipulagsheildir og gæðastjórnun (6 einingar) 
 • Samningar í verkefnum: Samningar, deilur og áföll (5 einingar) 
 • Stjórnun, ráðgjöf og þróun skipulagsheilda (6 einingar) 
 • Arðsemi og fjármögnun verkefna (6 einingar) 

4. önn  – 22 ECTS

Fjallað er um stjórnun í ólíkum geirum og í alþjóðlegu samhengi en einnig eru til umfjöllunar almennar stjórnunaraðferðir sem skila afburðaárangri, til dæmis straumlínustjórnun (lean management). Allir nemendur fá hagnýta þjálfun í verkefnastjórnun í gegnum beitingu sérhæfðra hermilíkana. Á þessu misseri skapa nemendur nýja þekkingu og skrifa um hana lærða tímaritsgrein sem þeir kynna opinberlega. Hér beita nemendur aðferðum fræða og vísinda sem þeir geta hagnýtt sem leiðtogar, faglegir matsaðilar, ráðgjafar eða stjórnendur. Á útskriftarári sínu úr MPM-námi eru nemendur hvattir til að undirgangast alþjóðlega IPMA C- eða B-vottun.

 • Lokaverkefni (9 ECTS)
 • Þjálfun í verkefnastjórnun með aðstoð hermilíkana (3 ECTS)
 • Verkefnastjórnun á framandi slóð (5 ECTS)
 • Afburðastjórnun og straumlínustjórnun (5 ECTS)

Var efnið hjálplegt? Nei