Fara á umsóknarvef

DAN 3A05

Lýsing

Megináhersla er lögð á orðaforða sem tengist viðskipta- og lögfræði. Notast verður við efni úr fjölmiðlum ásamt ýmsum verkefnum, og lögð áhersla á helstu færniþættina; lestur, hlustun, tal og ritun. Orðaforðinn treystur með útdráttum, ritgerðum og umræðum um viðkomandi efni. Enn frekari áhersla lögð á að nemendur skilji talað mál og þeir áfram þjálfaðir í að tala dönsku. 

Námsmarkmið

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum:

Þekking

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins og gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi
 • Þekkja helstu samskiptavenjur í því landi/þeim löndum þar sem danska er töluð 

 • grundvallarþáttum málkerfisins, 

 • formgerð og byggingu texta og þeim hefðum sem eiga við um talað mál t.d. mismunandi málsnið.

Leikni

 • að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi
 • að tjá sig skýrt um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið
 • að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu 
 • lesi sér til ánægju eða upplýsingar, texta sem gera miklar kröfur til lesendans  hvað varðar orðaforða og uppbyggingu og geta beitt þeim lestraraðferðum sem við eiga hverju sinni
 • að skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir

Hæfni

 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni, sem hann hefur þekkingu á
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni, fræðilegs eða tæknilegs eðlis
 • geta lagt gagnrýnið mat á texta, hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýnan hátt
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum

Lesefni

 • Hrefna Arnald:, Danskur málfræðilykill

 • Dönsk-dönsk orðabók (t.d. Politikens Retskrivnings- og betydnings ordbog) Var efnið hjálplegt? Nei