Fara á umsóknarvef

EÐL 2A05

Námskeiðið er í boði fyrir nemendur í hefðbundnu frumgreinanámi.

Lýsing

Byrjað  er á því að láta nemendur vinna með grunnþætti úr stærðfræðinni m.m. til að þeir geti tekist á við þekkingu og þjálfun við lausn verkefna í eðlisfræði. Í þessum grunni eru mat á mælistærðum, einingakerfi, formúlur og vigrar. Efnisþættir sem teknir verða fyrir í aflfræði eru: hreyfing í einni og tveim víddum, grafísk lýsing á hreyfingu, hreyfilögmál Newtons, þyngdarkraftur og núningskraftur, skriðþungi og atlag, tengsl vinnu og orku, nokkrar orkumyndir og varðveislulögmál tengd, snúningshreyfin og einfaldar vélar. Samtímis því eru nemendur þjálfaðir í þeim vinnubrögðum sem notuð eru við nám í þessari grein. Nemendur vinna bæði sjálfstætt og saman í hópum og lögð er áhersla á sjálfstæði og ábyrgð nemandans á eigin námsframvindu. 


Námsmarkmið

Þekking

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilning á:

 • því hvað felst í vísindalegri aðferð
 • SI-kerfinu og SI-einingum stærða sem unnið er með
 • helstu hugtökum sem notuð eru í hreyfifræði og aflfræði
 • helstu lögmálum ofannefndra greina, svo sem hreyfilögmálum Newtons og varðveislulögmálum vélrænnar orku og heildarorku.

Leikni

Nemandinn skal hafa öðlast leikni í að:

 • fara með tölur, einingar og vigra í eðlisfræði og í vísindalegum vinnubrögðum
 •  beita lögmálum og jöfnum úr námsefninu við að leysa verkefni af ýmsu tagi
 •  framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra
 •  setja fram í skýrslu eðlisfræðilegt umfjöllunarefni verklegra æfinga.

Hæfni

Nemandinn skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 •  nota námsefni og gögn á markvissan hátt
 •  yfirfæra þekkingu úr öðrum greinum til að auðvelda námið
 •  meta hvort niðurstöður útreikninga og mælinga séu raunhæfar
 •  tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar.

Lesefni

College Physics by OpenStax 1st Edition

Paul Peter Urone, Roger Hinrichs

Online: https://openstax.org/details/books/college-physics

Hardcover Color: ISBN-10: 1938168003 / ISBN-13: 978-1-938168-00-0

Paperback B&W: ISBN-13: 978-1-50669-809-0

 Var efnið hjálplegt? Nei