Fara á umsóknarvef

EFN 2A05

Námskeiðið er í boði fyrir nemendur í hefðbundnu frumgreinanámi.

Lýsing

Grunnþekking í efnafræði. Farið í stærðir, mælingar, einingar og marktæka stafi í útreikningum. Farið yfir hvað eru hrein efni, efnablöndur og eiginleikar efna. Uppbygging atóma kennd, rafeindaskipan þeirra ásamt uppbyggingu jóna og sameinda. Farið yfir tákn frumefna og hvernig þau raðast  í lotukerfið.  Efnatengi skoðuð og kenndur munurinn á jónatengjum og samgildum tengjum í efnaformúlum. Farið í nafnakerfi ólífrænna  efnasambanda og  yfir algengustu tegundir efnahvarfa og hvernig efnajöfnur eru settar upp og stilltar eftir hlutföllum. Farið í orku efnahvarfa, grundvallaratriði mólreikninga og útreikninga á mólstyrk ásamt þynningu lausna. Farið í gasjöfnuna  og eiginleika loftegunda. Áhersla er lögð á dæmareikning og tengingu allra þessara þátta. Nokkrar verklegar æfingar sem tengjast efninu eru framkvæmdar þannig lögð áhersla á verklega þáttinn ásamt skýrslugerð.

Námsmarkmið

Þekking

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

Stærðir, einingar og marktækir stafir:

 • þekkja stærðir, einingar og réttan fjölda marktækra stafa í útreikningum

Eiginleikar efna:

 • þekkja hrein efni, efnablöndur, efnaeiginleika og eðliseiginleika

Atóm, jónir og sameindir:

 • skilja uppbyggingu atóma, kjarna þeirra og rafeindaskipan
 • skilja uppbyggingu jóna, sameinda og rafeindaskipan þeirra

Lotukerfið:

 • skilja hvernig frumefni raðast í lotukerfið

Efnatengi og efnajöfnur:

 • þekkja jónatengi og samgild tengi
 • þekkja algengar tegundir efnahvarfa
 • skilja framsetningu efnajafna og stillingu þeirra eftir hlutföllum

Mólútreikningar, mólstyrkur og þynning lausna:

 • skilja mólútreikninga, útreikninga á mólstyrk og þynningu lausna

Orka í efnahvörfum:

 • skilja muninn á inn- og útvermum efnahvörfum

Gasjafnan og eiginleikar lofttegunda:

 • þekkja mælieiningar fyrir þrýsting, rúmmál, hitastig
 • þekkja tengsl  og notkun mælieininga
 • þekkja gasjöfnuna og notkun hennar

Leikni

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

Stærðir, einingar og marktækir stafir:

 • nota stærðir, breyta einingum og nota réttan fjölda af marktækum stöfum í öllum útreikningum

Eiginleikar efna:

 • greina efnaeiginleika og kunna að greina á milli hreinna efna og efnablandna.

Atóm, jónir og sameindir:

 • finna fjölda öreinda í atómi út frá upplýsingum í lotukerfi og massatölu.
 • þekkja jónir og sameindir

Lotukerfið og jónatafla:

 • nota lotukerfið og jónatöflu

Efnajöfnur:

 • setja upp efnajöfnur og stilla þær eftir hlutföllum
 • greina algengustu tegundir efnahvarfa

Mólútreikningar, mólstyrkur og þynning lausna:

 • reikna mólmassa efnasambanda og umreikna massa í mól
 • reikna mólstyrk lausna

Orka í efnahvörfum:

 • skilja muninn á inn- og útvermum efnahvörfum

Gasjafnan og eiginleikar lofttegunda: 

 • nota réttar mælieiningar í útreikningum fyrir lofttegundir
 • nota gasjöfnuna , líka í stilltum efnahvörfum

Verklegar æfingar:

 • framkvæma verklegar æfingar og setja niðurstöður fram á skýrsluformi

Hæfni

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

 • átta sig á grundvallaratriðum í efnafræði
 • átta sig á hvaða aðferðir eiga við hverju sinni við útreikninga í efnafræði
 • lesa efnatákn og setja fram efnajöfnur
 • nota og sækja upplýsingar í töflur
 • tengja efnafræðina við umhverfi okkar og daglegt líf og skilja mikilvægi hennar í náttúruvísindum

Lesefni

 • Brown, Lemay, Bursten, Murphy. Chemistry, The Central Science (13. Útgáfa eða nýjasta útgáfan).


Nánari upplýsingar: 
Gunnhildur Grétarsdóttir. 
Verkefnastjóri frumgreinadeildar Háskólans í Reykjavík. Sími 599 6447. 
mailto:frumgreinar@ru.is

 


Var efnið hjálplegt? Nei