Fara á umsóknarvef

EFN 3A04

Lýsing

Farið í jafnvægi efnahvarfa, jafnvægisfasta og lögmál Le Chatelier. Farið í eiginleika sýru- og basalausna, pH hugtakið, muninn á römmum og daufum sýrum/bösum ásamt útreikningum á sýrustigi og notkun sýru- og basafasta.  Farið í títrun, saltmyndanir og bufferlausnir skilgreindar. Farið í rafefnafræði, oxun og afoxun,  spennuröð málma, galvaníhlöð og rafgreiningu.   Að lokum verður farið lauslega yfir undirstöðuatriði í lífrænni efnafræði, helstu flokka og virka hópa í lífrænum efnum og nafnakerfi lífrænna efnasambanda.  Nokkrar verklegar æfingar sem tengjast efninu  eru framkvæmdar þannig lögð áhersla á verklega þáttinn ásamt skýrslugerð.

Námsmarkmið

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum:

Þekking

Jafnvægi í efnahvörfum:

 • skilja jafnvægi í einsleitum og misleitum efnahvörfum
 • þekkja notkun jafnvægisfasta í útreikningum
 • þekkja reglu  Le Chatelier

Sýrur og basar:

 • þekkja samhangandi sýru-/basapör
 • skilja útreikninga á sýrustigi
 • þekkja títrun
 • þekkja bufferlausnir

Rafefnfræði:

 • skilja oxun, afoxun og oxunartölur
 • þekkja spennuröðina
 • skilja muninn á galvanihlöðum og rafgreiningu

Lífræn efnafræði:

 • þekkja undirstöðuatriði í lífrænni efnafræði
 • þekkja nafnakerfi (IUPAC) í lífrænni efnafræði
 • þekkja flokka, virka hópa og algeng efnahvörf

Leikni

Jafnvægi í efnahvörfum:

 • greina einsleit og misleit efnahvörf og setja upp jöfnur fyrir jafnvægisfasta
 • nota jafnvægisfasta í útreikningum
 • nota reglu Le Chatelier

Sýrur og basar:

 • finna samhangandi sýru-/basapör í efnahvörfum
 • nota pH hugtakið og reikna sýrustig hjá römmum sýrum/bösum
 • finna jafnvægi daufra sýra og reikna pH gildi með notkun sýrufasta
 • nota títrun og kunna útreikninga sem tengjast títrun
 • finna sýrustig saltlausna
 • greina bufferlausnir og reikna pH gildi þeirra

Rafefnfræði:

 • vinna með oxun og afoxun, kunna að finna oxunartölur
 • geta stillt  oxunar-/afoxunarhvörf í súrum og basískum lausnum
 • nota spennuröðina
 • setja upp jöfnur fyrir einföld galvaníhlöð
 • setja fram jöfnur fyrir rafgreiningu

Lífræn efnafræði:

 • þekkja lífræn efnasambönd
 • nota nafnakerfi (IUPAC) í lífrænni efnafræði
 • kunna flokka, virka hópa og algeng efnahvörf

Verklegar æfingar:

 • framkvæma verklegar æfingar og setja niðurstöður fram á skýrsluformi

Hæfni

 • átta sig á hvaða aðferðir eiga við hverju sinni við útreikninga í efnafræði
 • sýna sjálfstæð vinnubrögð
 • nota og sækja upplýsingar í töflur
 • tengja efnafræðina við umhverfi okkar og daglegt líf og skilja mikilvægi hennar í náttúruvísindum
 • geta stundað áframhaldandi nám í efnafræði

Lesefni

 • Essentials of Chemistry: The Central Science - 2019 Update, 12. útgáfa, Customised Icelandic Edition, Volume One. Brown/Timeberlake og fleiri. (eða nýrri).


Var efnið hjálplegt? Nei