ENS3A10

Lýsing

Áhersla lögð á formlegan orðaforða og lesskilning á upplýsingaefni, t.d. fræðitextum og tímaritsgreinum en einnig á ritun og töluðu máli í slíku samhengi, t.d. ritgerðum og fyrirlestrum. Ennfremur lesa nemendur á eigin spýtur kjörbækur til munnlegs prófs.

Námsmarkmið

Þekking

Nemandinn skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • ríkum orðaforða svo og mikilvægum orðasamböndum til notkunar við lestur.                           
 • þverfaglegum og allfjölbreyttum orðaforða til notkunar við ritun og tal.                                      
 • öllum helstu reglum er varða málfræði, stafsetningu og greinamerkjasetningu ásamt formgerð og byggingu í rituðu máli.                                                                                                    
 • uppruna enskunnar og útbreiðslu og skyldleika við íslensku.

Leikni

Nemandinn skal öðlast leikni í:

 • að skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir eða kannast við.                                            
 • lestri sér til ánægju eða upplýsingar, texta sem gera talsverðar kröfur kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð.                                                      
 • að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi.                               
 • að skrifa margs konar formlega texta og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu.     

Hæfni

Nemandinn skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta.                                                            
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni, fræðilegs eða tæknilegs eðlis.                        
 • geta lagt gagnrýnið mat á texta.                                                                                                   
 • skilja til gagns formlegt talað og flutt mál, t.d. fyrirlestra, fréttir og rökræður um ýmis málefni.             
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margs konar aðstæður, t.d. við fyrirlestra og kynningar.                                                                                                   
 • skrifa margs konar texta, t.d. ritgerðir eða stuttar greinargerðir og fylgja viðeigandi ritunarhefðum.

Lesefni

 

 • To Kill a Mockingbird, Harper Lee (available at libraries, bookstores and online)

 • Choice book for oral exam (students only choose 1 book to read)

 • Kjörbækur: Velja eina af þremur:

  - Richard Wright: Black Boy
  - Alice Sebold: The Lovely Bones (NOT the movie)
  - Peter Robinson: The Summer That Never Was

Nánari upplýsingar: 
Gunnhildur Grétarsdóttir. 
Verkefnastjóri frumgreinadeildar Háskólans í Reykjavík. Sími 599 6447. 
mailto:frumgreinar@ru.isFara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei