Fara á umsóknarvef

ENS3A10

Lýsing

Áhersla lögð á formlegan orðaforða og lesskilning á upplýsingaefni, t.d. fræðitextum og tímaritsgreinum en einnig á ritun og talað mál í slíku samhengi, t.d. ritgerðir og fyrirlestrar. Skáldsaga verður lesinn og farið ítarlega í efni hennar. Ennfremur lesa nemendur á eigin spýtur kjörbækur til munnlegs prófs.

Lesefni: Lestextar og æfingar í orðaforða og málnotkun. Klassískt skáldverk, kjörbækur og greinasafn á netinu.

Lokamarkmið áfangans felast í eftirfarandi lærdómsviðmiðum (þekking/leikni/hæfni)

Þekking:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:
 • ríkum orðaforða svo og mikilvægum orðasamböndum til notkunar við lestur.
 • þverfaglegum og all fjölbreyttum orðaforða til notkunar við ritun og tal.
 • öllum helstu reglum er varða málfræði, stafsetningu og greinamerkjasetningu ásamt formgerð og byggingu í rituðu máli.
 • uppruna enskunnar og útbreiðslu og skyldleika við íslensku.

Leikni:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í
 • að skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir eða kannast við.
 • lestri sér til ánægju eða upplýsingar, texta sem gera talsverðar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð.
 • að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi.
 • að skrifa margs konar formlega texta og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu.

Hæfni

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að
 • lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta.
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni, fræðilegs eða tæknilegs eðlis.
 • geta lagt gagnrýnið mat á texta.
 • skilja til gagns formlegt talað og flutt mál, t.d. fyrirlestra, fréttir og rökræður um ýmis málefni.
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margs konar aðstæður, t.d. við fyrirlestra og kynningar.
 • að fylgja viðeigandi ritunarhefðum við skrif á margs konar textum, t.d. stuttar greinargerðir.

Lesefni

 • To Kill a Mockingbird, Harper Lee (available at libraries, bookstores and online)

 • Choice book for oral exam (students only choose 1 book to read)

Kjörbækur: Velja eina af þremur:

 • Richard Wright: Black Boy
 • Alice Sebold: The Lovely Bones (NOT the movie)
 • Peter Robinson: The Summer That Never Was

Nánari upplýsingar: 
Gunnhildur Grétarsdóttir. 
Verkefnastjóri frumgreinadeildar Háskólans í Reykjavík.


Var efnið hjálplegt? Nei