ÍSL 3A10

Lýsing

Á námskeiðinu er lögð áhersla á að nemendur kynnist íslenskri menningu og bókmenntum á 20. öld og fram til okkar daga.  Einnig er fjallað um þróun hugmynda innan fræða og vísinda frá vísindabyltingunni til nútímans. Unnið verður út frá gagnrýninni nálgun efnisins.  Á námskeiðinu fá nemendur áframhaldandi þjálfun frá fyrri íslenskuáfanga í að flytja mál sitt fyrir framan hóp og þjálfa vinnubrögð við ritun og heimildavinnu. Auk þess verða gestafyrirlesarar, vettvangsferðir o.fl. sem tengist viðfangsefni námskeiðsins.

Námsmarkmið

Þekking

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

Ritun

 • sjálfstæðri heimilda- og rannsóknarvinnu
 • skipulagðri hópvinnu
 • sjálfstæðri umfjöllun um samfélagsmál og bókmenntir

Munnleg færni

 • uppbyggingu fyrirlestra sem byggja á rannsóknarspurningu
 • umræðum og fyrirspurnum um margvísleg viðfangsefni
 • hæfni í rökræðum

Bókmenntir

 • helstu menningarstraumum íslenskra bókmennta frá 1900 til okkar daga
 • bragfræði, stíl og ólíkum blæbrigðum texta
 • klassísku bókmenntaverki frá 20. öld
 • nýju íslensku bókmenntaverki
 • völdum íslenskum ljóðum og smásögum
 • Saga vísinda og hugmynda
 • tengslum fortíðar og nútíðar
 • helstu stefnum og kenningum áhrifamestu vestrænu fræðinganna
 • margbreytileika sögu vísinda og tengslum hug- og raunvísinda
 • mikilvægi gagnrýninnar vísindalegrar hugsunar

Leikni

Ritun

 • vinna í hóp að heimilda- og rannsóknarritgerð samkvæmt verkáætlun og ígrundaðri rannsóknarspurningu
 • vinna sjálfstætt með heimildir samkvæmt APA-kerfi
 • tjá sig í skýru og hnitmiðuðu máli um samfélagsleg viðfangsefni og bókmenntatexta

Munnleg færni

 • flytja og kynna fyrir framan hóp niðurstöður sjálfstæðrar rannsóknar
 • tjá rökstudda afstöðu og taka þátt í málefnalegum umræðum

Bókmenntir

 • meta og skilja þróun og sögu íslenskra bókmennta á 20. öld og til okkar daga
 • greina ólíkar stíltegundir og blæbrigði í texta
 • vinna með og túlka með gagnrýnum hætti ólíka texta

Saga vísinda og hugmynda

 • rekja helstu áhrifavalda vestrænnar þróunar vísinda og hugmynda
 • skýra nokkur helstu hugtök vestrænnar hugmyndasögu
 • beita gagnrýninni hugsun og treysta á eigin dómgreind
 • tengja þróun vísinda og þekkingar eigin veruleika

  Hæfni

Ritun

 • beita gagnrýninni hugsun við öflun og úrvinnslu heimilda, t.d. við ritgerðir í frekara námi og við skýrslugerð í atvinnulífi
 • beita skipulegum vinnubrögðum í hópstarfi, jafnt í skóla sem atvinnulífi
 • geta á málefnalegan og sjálfstæðan hátt fjallað um ólík viðfangsefni

Munnleg færni

 • kynna rannsóknir, hugmyndir og eigin skoðanir á skýran hátt, t.d. í áframhaldandi námi, í atvinnulífi og á opinberum vettvangi
 • tjá rökstudda afstöðu og taka þátt í málefnalegri umræðu í samfélaginu
 • átta sig á mikilvægi víðsýni og umburðarlyndis í rökræðum og málflutningi

Bókmenntir

 • túlka mikilvægi íslenskra bókmennta í menningu, tungu, sjálfstæði og sjálfsmynd Íslendinga
 • beita vísunum, tilvitnunum og fjölbreytni í orðavali jafnt í ræðu sem riti

Saga vísinda og hugmynda

 • fjalla frjálst en agað um hugtök og kenningar
 • spyrja eigin spurninga um viðfangsefnin og koma með eigin tengingar
 • geta greint áhrif þróunar vísinda og hugmynda á samtímann
 • geta af umburðarlyndi og víðsýni rökrætt sögulega þróun

Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei