Fara á umsóknarvef

NAT 2A10

Náttúruvísindi er leið mannsins til að hugsa um og skilja umhverfi sitt. Í áfanganum er farið í valda þætti eðlis-, efna-, jarð- og líffræði sem tengjast daglegu lífi nemandans og hugtök á bak við þá skýrð með einföldum hætti.

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:

 • að náttúruvísindi er leið mannsins til að hugsa um og skilja umhverfi sitt
 • tengslum náttúruvísinda við nýtingu náttúruauðlinda til orkuöflunar, iðnaðar og matvælaframleiðslu
 • áhrifum af nýtingu náttúruauðlinda á umhverfi
 • mikilvægum grunnþáttum náttúruvísindagreina og tengslum milli greina
 • undirstöðuhugtökum náttúruvísinda
 • grunnútreikningum sem tengjast eðlis- og efnafræði
 • SI-kerfinu og SI-einingum stærða sem unnið er með

Leikni:

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:
 • beita hugtökum á skilmerkilegan hátt og í rökrænu samhengi
 • fara með tölur, einingar og einfaldar jöfnur úr námsefninu við að leysa verkefni
 • afla sér upplýsinga um viðfangsefni náttúruvísinda og tengja þær umhverfi sínu
 • fjalla um umhverfismál á upplýstan og vel rökstuddan hátt

Hæfni:

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
 • tengja undirstöðuþætti eðlis-, efna-, jarð- og líffræði við umhverfi sitt og daglegt líf
 • lesa í umhverfi sitt og draga ályktanir um þau fræðilegu ferli sem þar ráða ríkjum
 • taka ábyrga og upplýsta afstöðu í umhverfismálum og nýtingu náttúruauðlinda

Lesefni: Glærur og verkefni


Var efnið hjálplegt? Nei