Fara á umsóknarvef

STÆ 2A05

Námskeiðið er í boði fyrir nemendur í Háskólagrunnir HR og í viðbótarnámi við stúdentspróf.

Lýsing

Námskeiðið hefst á umfjöllun um hin mismunandi talnasöfn, brot, jákvæðar og neikvæðar tölur, almennar reikniaðgerðir, veldi og rætur. Þungamiðja námskeiðsins er svo algebra þar sem farið verður í margliður, liðun, þáttun og algebrubrot.  Þá eru línulegar jöfnur og ójöfnur teknar fyrir, algildisjöfnur og algildisójöfnur. Tvinntölur eru kynntar til sögunnar. Farið verður í mismunandi aðferðir við að leysa annars stigs jöfnur, eins og með þáttun, með því að fylla í ferninginn og lausnarformúlu. Að lokum verður unnið með hnitakerfið, fjarlægðarformúlu, miðpunktsformúlu og jöfnu beinnar línu.

Námsmarkmið

Þekking

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

Talnareikningur

 •  talnasöfn,
 •  brotareikningur
 •  jákvæðar, neikvæðar tölur
 •  reikniaðgerðir
 •  veldi og rætur
 •  algildi
 •  tvinntölur

Algebra

 •  margliður, liðun, þáttun
 •  algebrubrot
 •  línulegar jöfnur og ójöfnur
 •  algildisjöfnur og algildisójöfnur
 •  annars stigs jöfnur
Hnitakerfið
 •  fjarlægðarformúla
 •  miðpunktsformúla
 •  jafna beinnar línu

Leikni

Nemandinn geti unnið af öryggi og sjálfstæði, beitt röksemdafærslu og geti í samhengi:

Talnareikningur

 •   þekkt mismunandi talnasöfn og  greint á milli þeirra
 •   beitt  almennum reikniaðgerðum á neikvæðar, jákvæðar tölur og almenn brot
 •   reiknað með veldisvísum og notað þær reglur sem um þá gilda
 •   einfaldað og unnið með rætur
 •   beitt algildishugtakinu
 •  notað tvinntölur í einföldum útreikningum

Algebra

 •  liðað og þáttað margliður
 •  einfaldað algebrubrot
 •  leyst línulegar jöfnur og ójöfnur
 •  leyst algildisjöfnur og algildisójöfnur
 •  leyst annars stigs jöfnur, með þáttun, með því að fylla í ferninginn og með því að nota lausnarformúlu

Hnitakerfið

 •  teiknað punkta í hnitakerfi
 •  reiknað fjarlægð milli punkta
 •  reiknað miðpunkt striks í hnitakerfi
 •  teiknað beina línu í hnitakerfi með því að gera gildistöflu
 •  beitt formúlum um hallatölu og skurðpunkta til að teikna og túlka beina línu
 •   áttað sig á tengslum hallatölu við samsíða og hornréttar línur

Hæfni

Nemandinn skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér á eftirtöldum sviðum.

Miðlunar í mæltu og rituðu máli:

 • hlustað, sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi
 •  geti notað hugtök og tákn stærðfræðinnar til að miðla til annarra
 •  sett röksemdafærslu  fram á skipulegan hátt, þannig að það styðji og útskýri úrlausnir. 

Stærðfræðilegrar hugsunar:
 • átta sig á hvernig  hægt er að beita mismunandi aðferðum á sama viðfangsefni.
 • átta sig á tenglsum stærðfræðilegra hugtaka, og hvernig formleg stærðfræði tengist myndrænni framsetningu.

Lausna, þrauta og verkefna:

 • beitt skipulegum aðferðum við lausnir þrauta út frá kunnuglegu samhengi og útskýrt aðferðir sínar.
 •  beitt gagnrýnni og skapandi hugsun og sýnt sjálfstraust, frumkvæði, og innsæi  við að leysa verkefni.

Lesefni

Barnett Ziegler Byleen Sobecki:  Precalulus. 7. útgáfa.  
Var efnið hjálplegt? Nei