Fara á umsóknarvef

STÆ 3B05

Námskeiðið er í boði fyrir nemendur í hefðbundnu frumgreinanámi.

 • Umsækjendur þurfa að hafa lokið  20 FEIN í stærðfræði.
 • Undanfari er  STÆ3A07  eða sambærilegur áfangi í  eldra kerfi.

Lýsing

Í þessum áfanga er unnið áfram í rúmfræði, hornafræði vektora í tvívídd og þrívídd, pólhnit og skipti milli pólhnita og kartesískra hnita og ferla og ólíkar jöfnur þeirra og notagildi skoðað. Fjallað um tvinntölur á rétthyrndu formi og pólformi og myndræna framsetningu ásamt veldum og rótum þeirra. Helstu eiginleikar og staðalform keilusniða, fleygboga, sporbauga og breiðboga og tengsl við ýmis tæknileg líkön. Einnig farið í mikilvægi stikunar fyrir flókna ferla.

Námsmarkmið

Þekking

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

Hnitarúmfræði:

 • vektorar í tvívídd og þrívídd
 • helstu reikniaðgerðir vektora og notkun þeirra, 
 • samband kartesískra hnita og pólhnita.

Keilusnið:

 • skilgreining keilusniða og sameiginlegir eiginleikar þeirra
 • staðalform keilusniða
 • stikun keilusniða og tengsl við kartesískt form þeirra
 • meðhöndlun keilusniða í plani.

Tvinntölur:

 • skilgreining og reiknireglur
 • myndræn framsetning
 • veldi og rætur tvinntalna
 • umritum kartesískra hnita í pólform og öfugt.

Leikni

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

Hnitarúmfræði:

 • kunni að nota helstu reiknireglur um vektora í þrívíðu rúmi, 
 • geti beitt nokkrum grundvallarskilgreiningum og helstu reiknireglum pólhnita og kartesískra hnita
 • geti sett fram punkta og ferla á myndrænu formi í ólíkum hnitakerfum..

Keilusnið:

 • geti beitt helstu reiknireglum keilusniða við mismunandi flutning þeirra í plani
 • geti leitt út staðalform keilusniða út frá yrtum upplýsingum
 • kunni meðhöndlun keilusniða í plani.

Tvinntölur:

 • geti beitt nokkrum grundvallarskilgreiningum og helstu reiknireglum tvinntalna
 • geti sett fram tvinntölur á myndrænu formi, m.a. rætur og veldi tvinntalna.

 

Hæfni

Nemandinn skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á eftirfarandi sviðum

Hnitarúmfræðl:

 • geri sér grein fyrir hversu mikilvægir og öflugir  vektorar, eiginleikar þeirra og reiknireglur eru í hnitarúmfræði
 • geti fylgt sönnunum á nokkrum grundvallarreglum hnitarúmfræði
 • átti sig á mikilvægi og nauðsyn ólíkra hnitakerfa
 • geri sér grein fyrir hvernig ólík verkefni kalla á ólík hnitakerfi.

Keilusnið:

 • átti sig á sambandi stikunar keilusniðshluta og heildarferils þeirra
 • ráði við yrt verkefni um keilusnið á sviði hagnýttrar stærðfræði, t.d. eðlisfræði og tæknifræði.

Tvinntölur:

 • átti sig á mikilvægi og nauðsyn tvinntalna við tiltekna reikninga og tengsl þeirra við rauntölur
 • hafi spreytt sig á notkun tvinntalna á sviðum utan stærðfræðinnar.

Lesefni

Lesefni: Precalculus eftir Barnett o.fl. 7. útgáfa, kaflar 6. , 7. og 8.1- 8.2.


Nánari upplýsingar:
Gunnhildur Grétarsdóttir.
Verkefnastjóri frumgreinadeildar Háskólans í Reykjavík. Sími 599 6447.
Netfang: frumgreinar@ru.is


Var efnið hjálplegt? Nei