Háskólagrunnur HR

Undirbúningur fyrir háskólanám

Háskólagrunnur HR býður upp á góðan undirbúning fyrir háskólanám. Þegar nemendur sækja um velja þeir háskólagrunn miðað við það nám sem stefnt er að í framhaldinu. Fullt nám tekur eitt ár og kennsla fer fram í staðarnámi.

Um námið

Nemendur segja frá Háskólagrunni HR.

Hvaða grunn á ég að velja?

Tækni- og verkfræðigrunnur

Undirbúningur fyrir nám í verkfræðideild eða iðn- og tæknifræðideild

Fyrir nemendur sem stefna í tæknifræði, verkfræði, hugbúnaðarverkfræði og tölvunarstærðfræði. 

Tölvunarfræðigrunnur

Undirbúningur fyrir nám í tölvunarfræðideild

Fyrir nemendur sem stefna í tölvunarfræði.

Viðskiptafræðigrunnur

Undirbúningur fyrir nám í viðskiptadeild, sálfræðideild eða íþróttadeild

Fyrir nemendur sem stefna í viðskiptafræði, hagfræði, sálfræði og íþróttafræði.

Lögfræðigrunnur

Undirbúningur fyrir nám í lagadeild

Fyrir nemendur sem stefna í lögfræði.

Upplýsingar um námskeið

Sjá upplýsingar um námskeið í hverjum háskólagrunni fyrir sig undir Skipulag náms.

Bekkjarkerfi og þétt stundaskrá

Í Háskólagrunni er bekkjarkerfi sem þýðir að hver nemandi er í sama bekknum frá því að hann byrjar í náminu. Umsjónarmaður er valinn úr hópi nemenda í hverjum bekk. Kennsla hefst kl. 8:30 og stundataflan er þétt. Kennslu er yfirleitt lokið um kl. 16. 

Viðbót í stærðfræði og eðlisfræði við stúdentspróf

Nemendur með stúdentspróf geta bætt við sig stærðfræði og raungreinum (eðlisfræði og efnafræði) ef frekari undirbúning þarf í þessum greinum fyrir háskólanám. „Viðbótarnám við stúdentspróf“ er braut sem sótt er um sérstaklega á umsóknarvef. Sjá upplýsingar um viðbótarnám við stúdentspróf í stærðfræði og raungreinum.  

Lánshæft nám

Nám í Háskólagrunni HR er lánshæft hjá LÍN samkvæmt úthlutunarreglum LÍN, kafla 1.2.2. um sérnám á Íslandi. Skólagjöld eru innheimt fyrir hverja önn.

Skólagjöld Háskólagrunns HR 

Fylgdu Háskólagrunni HR á Facebook

Að námi loknu 

Góður undirbúningur

Með prófi í Háskólagrunni HR öðlast nemendur nauðsynlegan undirbúning fyrir nám við akademískar deildir Háskólans í Reykjavík. Próf í Háskólagrunni getur nýst sem undirbúningur fyrir nám í öðrum háskólum en nemendur verða að kynna sér inntökuskilyrði þess háskólanáms sem þeir stefna í.

Mynd af hópi frumgreinanema við útskrift

Aðstaða

Þjónusta og góður aðbúnaður

Öll kennsla fer fram í háskólabyggingu HR. Þar er einnig aðstaða til verklegrar kennslu, hópavinnuherbergi, mötuneyti, náms- og starfsráðgjöf og önnur þjónusta við nemendur.

Kennslustofur og lesherbergi

Húsnæði Háskólans í Reykjavík býður upp á afar góða aðstöðu til kennslu, lesturs og samvinnu nemenda. Kennslustofur eru vel búnar og nemendur geta nýtt sér hópavinnuherbergi. Almenn aðstaða er opin nemendum allan sólarhringinn. Sjá fleiri myndir af aðstöðunni í HR. Nemendur Háskólagrunns eru að öllu jöfnu í sömu kennslustofunni með bekkjarfélögum sínum.

Nemi að læra í Sólinni

Góð þjónusta

Í háskólabyggingunni er greiður aðgangur að náms- og starfsráðgjöf, alþjóðaskrifstofu og tækniaðstoð. Á bókasafninu er góð og fjölbreytt vinnuaðstaða. Safnið býður aðgang að bókum og fræðigreinum og upplýsingafræðingar eru með opna tíma þar sem nemendur geta litið við og fengið ráðleggingar og aðstoð vegna heimildavinnu.

Verslanir og kaffihús

Í HR er jafnframt Háskólabúðin sem selur helstu nauðsynjavörur, Kaffitár, æfingasalur World Class og Málið veitingasala.

Kennarar

Reynsla og sérfræðiþekking

Nemendur í Háskólagrunni njóta leiðsagnar öflugra kennara á sínum fagsviðum. Kennarar við HR eru að jafnaði í miklum samskiptum við nemendur. 

Anna Sigríður

Anna Sigríður Bragadóttir

Íslenska

Björg

Björg Hilmarsdóttir

Danska og íslenska

Daníel

Daníel Viðarsson

Stærðfræði

Klara Kristín Arndal

Klara Kristín Arndal

Enska

Kristín

Kristín Hildur Sætran

Hugmyndasaga

Snjólaug

Snjólaug Steinarsdóttir

Stærðfræði, bókhald, reikningshald og þjóðhagfræði

Sveinn Arnar Stefánsson

Sveinn Arnar Stefánsson

Stærðfræði, excel og forritun


Vigdís

Vigdís Hjaltadóttir

Efnafræði og stærðfræði

Þorgerður

Þorgerður Jónsdóttir

Stærðfræði og tölfræði

Auk þess sinnir fjöldi stundakennara kennslu í Háskólagrunni HR. 

Skipulag náms

Í Háskólagrunni taka nemendur 100 framhaldsskólaeiningar (fein) til viðbótar við þær einingar sem þeir hafa áður lokið. Það tekur að öllu jöfnu eitt ár að ljúka námi í Háskólagrunni og nemendur útskrifast með próf í Háskólagrunni. 

Tækni- og verkfræðigrunnur

Fyrir nemendur sem stefna í tæknifræði, verkfræði, hugbúnaðarverkfræði og tölvunarstærðfræði. Lota 4 er breytileg eftir því hvaða nám á í hlut.

3. og 4. lota eru birtar með fyrirvara um breytingar á skólaárinu 2018 - 2019.

1. lota

2. lota

3. lota

4. lota

STÆ2A05 

ÍSL2A08 ÍSL3A10 STÆ4B04 
  ÍSL2A02 FOR3A03    
  STÆ3A07

STÆ3B05


 

STÆ2B05

STÆ4A10

 
 

ENS3A10

ENS3B05

 
  EXC2A02

DAN2A05

 
  EÐL2A05

EÐL3A05

 

  EFN2A05

EFN3A04 / 
EÐL3B04 

 

Tölvunarfræðigrunnur

Fyrir nemendur sem stefna í tölvunarfræði.

3. og 4. lota eru birtar með fyrirvara um breytingar á skólaárinu 2018 - 2019.

* val á milli ENS og STÆ

1. lota 

2. lota

3. lota

4. lota

STÆ2A05 ÍSL2A08 ÍSL3A10 STR3A04 * / ENS3C04*
  ÍSL2A02   FOR3C02    
  STÆ3A07 STÆ2B05  
  ENS3A10

STÆ3C05

 
  DAN2A05

ENS3B05

 
  EXC2A02 NAT2A10  
 

TÖL2A05

RIT3A05

 
  FOR3A05 FOR3B05  

Viðskiptafræðigrunnur

Fyrir nemendur sem stefna í viðskiptafræði, sálfræði og íþróttafræði.

1. lota

2. lota

3. lota

4. lota

STÆ2A05 ÍSL2A08 ÍSL3A10 ENS3C04 / FOR3A04 *
  ÍSL2A02   STÆ3C05   
  STÆ3A07

ENS3B05


  ENS3A10

NAT2A10

 
  BÓK2A03 DAN3A05
 
  DAN2A05

ÞJÓ2B02

 

  ÞJÓ3A02

REI3A05

 
  EXC2A02 RIT3A05 
    
  TÖL2A05 
   

* val á milli ENS og FOR 

Lögfræðigrunnur

Fyrir nemendur sem stefna í lögfræði.

1. lota

2. lota

3. lota

4. lota

STÆ2A05 ÍSL2A08 ÍSL3A10 ENS3C04 / FOR3A04
  ÍSL2A02   LÖG3A02    
  STÆ3A07 STÆ3C05
  ENS3A10

ENS3B05

 
  BÓK2A03 NAT2A10  
  DAN2A05

DAN3A05

 
  TÖL2A05

REI3A05 / 
FOR3B05 *

 
  EXC2A02 RIT3A05     
  ÞJÓ3A02 * ÞJÓ2B02    

* val á milli ENS og FOR
* Val á milli BÓK/ÞJÓ og FOR3A05
* Val á milli FOR3B05 og REI3A05  

Stundatöflur

Kennsla fer fram alla daga frá kl. 8:30 – 15:40 nema föstudaga, en þá lýkur kennslu kl. 14:00.

Bókalistar

Inntökuskilyrði

Innritun einu sinni á ári

Eingöngu er tekið inn í Háskólagrunn HR á haustönn. Þeir umsækjendur sem sækja snemma um og skila inn umbeðnum fylgigögnum geta vænst þess að fá svar fljótlega.

Eftirtaldir geta sótt um nám í Háskólagrunni

  1. Þeir sem lokið hafa skilgreindu starfsnámi, þ.e. burtfararprófi úr iðn-, verkmennta- eða fjölbrautaskóla eða sambærilegu námi. Ekki er gerð krafa um sveinspróf.
  2. Nemendur sem hafa lokið Menntastoðum. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnumarkaði.
  3. Nemendur sem hafa stundað nám við framhaldsskóla en ekki lokið námi. Til að þeir umsækjendur geti hafið nám við Háskólagrunn er gerð krafa um talsverða starfsreynslu og bóklegan undirbúning. Nemandi þarf að hafa lokið að minnsta kosti einum áfanga í íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku (eða öðru Norðurlandamáli) og upplýsingatækni.
  4. Nemendur sem þegar hafa lokið stúdentsprófi en hafa ekki nægjanlegan fjölda eininga í stærðfræði og raungreinum. Þessir nemendur geta bætt við sig þeim einingum sem upp á vantar í Háskólagrunni og er lengd námsins og samsetning háð fyrra námi viðkomandi.

Fylgigögn með umsókn

  • Staðfest afrit einkunna úr framhaldsskóla.
  • Starfsvottorð frá vinnuveitanda, umsögn um hvaða starfi viðkomandi gegndi, hversu lengi og starfshlutfall.
  • Umsækjendur sem eru með burtfararpróf eða sveinspróf þurfa ekki að skila inn starfsvottorði.
  • Sýnishorn af starfsvottorði.

Fylgigögnum skal skila inn rafrænt og hengja við umsókn. Á námsferlum þarf að koma fram stimpill viðkomandi skóla. 

Getum við aðstoðað?

Málfrídur-Thórarinnsdóttir

Málfríður Þórarinsdóttir

Forstöðumaður Háskólagrunns HR

Viðtalstímar: miðvikudagar kl. 13 - 15
Gunnhildur Grétarsdóttir

Gunnhildur Grétarsdóttir

Verkefnastjóri

Viðtalstímar: mánudagar og miðvikudagar kl. 13 - 15


Spurt og svarað

Hér má sjá nokkrar af algengustu spurningunum sem nemendur Háskólagrunns HR höfðu áður en þeir hófu námið.

Hvað er háskólagrunnur HR?

Háskólagrunnur HR er góður undirbúningur fyrir fólk sem stefnir í háskóla og þá einkum í HR en hefur ekki lokið stúdentsprófi.

Hverjir geta sótt um?

Þeir sem hafa lokið skilgreindu starfsnámi úr iðngrein, þeir sem hafa lokið Menntastoðum hjá símenntunarstöðvum og þeir sem hafa stundað nám í framhaldsskóla en ekki lokið námi. Einnig geta þeir sótt um sem hafa stúdentspróf og þurfa að bæta við sig stærðfræði og raungreinum.

Hvað ef íslenska er ekki mitt fyrsta tungumál?

Öll kennsla er á íslensku og erfitt er að stunda námið nema að viðkomandi hafi gott vald á íslensku.

Hvaða greinar kem ég til með að læra?

Allir nemendur taka íslensku, ensku og stærðfræði og dönsku. Nemendur taka svo mismunandi greinar eftir því í hvaða háskólagrunni þeir eru í.

Hvar finn ég sýnishorn af stundatöflum?

Sýnishorn af stundatöflum er hægt að sjá á hér á vefnum undir Námið/Grunnnám/Háskólagrunnur HR. Þær stundatöflur sem eru á ytri vefnum eru einungis sýnishorn og birtar með fyrirvara um breytingar.

Hvar finn ég bókalista?

Nemendur geta séð bókalista á ytri vef skólans undir Námið/Grunnnám/Háskólagrunnur HR. Einnig geta nemendur séð bókalista í kennslukerfi skólans undir hverri námsgrein fyrir sig (lesefni).

Hvernig er námsmatið í deildinni?

Námsmat í deildinni er fjölbreytt. Bæði eru lokapróf í ýmsum áföngum og símat í öðrum áföngum.

Er bekkjarkerfi?

Já, í Háskólagrunni HR er bekkjarkerfi. Nemandi er í sama bekknum frá því hann byrjar og þangað til námi lýkur að vori. Skipulag námsins er á þann hátt að nemendur eru stundum í samkennslu með öðrum bekkjum. Reynt er að koma því þannig fyrir að þeir nemendur sem hafa valið sama háskólagrunninn eru saman í bekk, t.d. eru þeir sem eru í tækni- og verkfræðigrunni saman í bekk o.s.frv.

Hvenær eru prófin?

Á vef HR er hægt að skoða almanak fyrir hverja önn fyrir sig fram í tímann. Á almanaki kemur fram hvenær prófatímabil frumgreinadeildar er. Lokapróf í frumgreinadeild eru venjulega í desember og í maí.

Get ég skipt um háskólagrunn á miðri leið?

Nei það er ekki hægt.

Þarf ég að hafa tölvu?

Já það þarf tölvu í náminu. Allir nemendur taka áfanga í Excel og einnig er talsvert um tölvuvinnu í hinum ýmsu greinum.

Hvað er námið í háskólagrunni langt?

Námið í Háskólagrunni HR tekur eitt ár. Námið hefst í byrjun ágúst og lýkur um mánaðarmótin maí-júní árið á eftir.

Er hægt að taka námið í fjarnámi?

Nei, námið er eingöngu kennt í staðarnámi.

Ef ég stefni í tækni- eða verkfræði, hvaða háskólagrunn á ég að velja?

Þú velur tækni- og verkfræðigrunn.

Ég er með stúdentspróf af félagsfræðibraut en langar í verkfræði, get ég bætt við mig í frumgreinadeild?

Já, þú getur bætt við þig greinum í stærðfræði, eðlisfræði og efnafræði allt eftir því hvað þig vantar með hliðsjón af því námi sem þú stefnir í. Einnig býðst þér að taka aðrar greinar eins og Excel og forritun svo eitthvað sé nefnt. Kostnaður er sá sami óháð því hversu margar námsgreinar þú tekur.

Ég er iðnlærð/ur. Kemst ég í nám hjá ykkur ?

Já, allir sem hafa lokið burtfararprófi eða sveinsprófi úr iðngrein eiga greiðan aðgang í námið og eru alltaf teknir inn.

Hver eru inntökuskilyrði í deildina?

Inntökuskilyrðin eru bæði bókleg og verkleg. Hvað verkleg inntökuskilyrði varðar verður umsækjandi að geta sýnt fram á að hafa verið í minnst tvö ár samfellt á vinnumarkaði eftir 18 ára aldur en þó er ekki nauðsynlegt að hafa verið á sama stað.

Ég lauk Menntastoðum hjá Mími, kemst ég í Háskólagrunn HR?

Þeir sem ljúka Menntastoðum hjá símenntunarstöðvum, þar á meðal frá Mími, uppfylla bókleg inntökuskilyrði. Jafnframt þarf að uppfylla verkleg inntökuskilyrði.

Get ég fengið fyrra nám metið inn í nám í háskólagrunni?

Hægt er að sækja um að fá áfanga metna þegar námið er hafið. Sótt er um á þar til gerðu eyðublaði sem fer svo fyrir námsmatsnefnd sem úrskurðar um mat. Vekjum athygli á að metnir áfangar eru ekki lánshæfir hjá LÍN.

Hversu mikla starfsreynslu þarf ég til að uppfylla inntökuskilyrði?

Lágmark 2 ár (24 mánuðir) en þó ekki samfellt á sama stað. Iðnlærðir þurfa ekki að skila inn vottorði um starfsreynslu þar sem fyrra nám telst uppfylla skilyrðin.

Get ég stundað vinnu með náminu?

Við ráðleggjum nemendum okkar alltaf að vinna sem minnst með fullu námi. Námið er krefjandi og það er mjög erfitt að ætla sér að vinna mikið með því.

Er tekið inn um áramót?

Eingöngu er tekið inn í námið á haustin.

Get ég farið með lokapróf úr Háskólagrunni í aðra háskóla en HR?

Nemendur hafa farið í aðra háskóla að loknu námi en við lofum því ekki að nemendur komist inn í alla háskóla. Við hvetjum alltaf nemendur okkar til að kynna sér vel inntökuskilyrði þess náms sem þeir stefna í.

Get ég fengið metið nám úr skólum erlendis inn í ykkar nám?

Hægt er að fá metið ef námið í Háskólagrunni HR er sambærilegt. Til er stofnun á Íslandi sem metur nám frá erlendum skólum sem heitir Enic/Naric og við beinum fólki oft þangað til að fá úr því skorið hvað námið í útlöndum er sambærilegt við hér á Íslandi.

Hvenær hefst kennsla á daginn og hvenær lýkur kennslu á daginn?

Kennsla hefst alltaf kl. 8:30 og lýkur ýmist kl. 15:40, 15:00 eða 14:00.

Hver er meðalaldur í háskólagrunni?

Meðaldur er misjafn á milli ára en getur verið 26 ár , 27 eða 28 ár.

Er boðið upp á einhverja aðstoð við námið?

Nei ekki sérstaklega. Nemendur eru sjálfir duglegir við að mynda hópa og hjálpast að við námið. Stundum er boðið upp á aðstoð fyrir próf sem kennari stýrir. Mjög öflug þjónusta námsráðgjafa er við skólann þar sem nemendur geta fengið aðstoð við m.a. að skipuleggja nám sitt.

Hvað kostar námið?

Skólagjöld Háskólagrunns HR

Hvernig sæki ég um?

Sótt er um á vef HR í umsóknarkerfi. Fylla þarf út persónuupplýsingar og skila inn ákveðnum fylgigögnum. Kynntu þér vel á vef háskólans hvaða grunn þú átt að sækja um áður en þú ferð inn á umsóknarvefinn.

Hvaða fylgigögn þurfa að vera með umsókn?

Umsækjandi þarf að skila inn staðfestu afriti einkunna úr framhaldsskóla. Einnig þarf umsækjandi að skila inn starfsvottorði þar sem það á við frá vinnuveitenda. Iðnlærðir þurfa eingöngu að skila inn burtfarar/sveinsprófsskírteini. Fylgigögnum skal skila rafrænt og hengja við umsókn.

Hægt er að skoða sýnishorn af starfsvottorði hér

Þið biðjið um starfsvottorð, hvað er það?

Þar sem inntökuskilyrði eru einnig verkleg þarf að fá starfsvottorð frá vinnuveitenda. Umsækjandi þarf að geta sýnt fram á að hafa verið á vinnumarkaði í minnst tvö ár frá 18 ára aldri. Á starfsvottorði þarf að koma fram hvaða starfi viðkomandi gegndi, hversu lengi og í hve miklu stafshlutfalli.

Sýnishorn af starfsvottorði má finna hér

Get ég farið með þetta nám/lokapróf í skóla erlendis?

Nemendur hafa farið erlendis að loknu námi í Háskólagrunni HR. Samt sem áður getum við aldrei lofað því að hægt sé að komast inn í alla heimsins háskóla en við hvetjum alltaf fólk til að kynna sér vel þau inntökuskilyrði sem viðkomandi skóli setur. Nám í Háskólagrunni HR tekur mið af því að nemendur haldi áfram í HR.

Get ég hitt námsráðgjafa?

Já, það er ávallt mjög gott aðgengi að náms- og starfsráðgjöfum. Þeir eru með viðtalstíma alla virka daga nema föstudaga kl. 13:30 – 15:30. Viðkomandi gefur sig fram við afgreiðslu til að biðja um viðtal við náms- og starfsráðgjafa.

Hvað er ég í mörgum áföngum á hverri önn?

Náminu er skipt upp í lotur og það er misjafnt eftir lotum hve margir áfangarnir eru.

Uppfylli ég inntökuskilyrðin í háskóladeildir HR ef ég hef lokið háskólagrunni HR?

Já, Háskólagrunnur HR byggir á aðgangsviðmiðum HR og með því að velja ákveðinn grunn uppfyllir þú inntökuskilyrðin inn í það háskólanám. 

Get ég tekið námið á lengri tíma en einu ári?

Hægt er í samráði við skrifstofu Háskólagrunns HR að skipuleggja námsframvindu þannig að það henti viðkomandi.

Hvar finn ég upplýsingar um framvindureglur?

Hér finnurðu upplýsingar um framvindureglur Frumgreinadeildar HR.

Hvar fæ ég vottorð eins og staðfestingu á námi og fleiri vottorð?

Svokallað nemendabókhald skólans sér um að gefa út öll vottorð og staðfestingar á námi. Hægt er að senda póst á nemendabokhald@ru.is. Einnig getur nemandi farið inn í Portal í kennslukerfinu Canvas og nálgast það vottorð sem viðkomandi er að sækjast eftir. Til að sækja vottorð í Canvas þarf nemandi að vera skráður í nám.


Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei