Nemendahandbók HR

Hagnýtar upplýsingar fyrir nemendur

Kennslukerfið og innranetið

Canvas-kennslukerfið

 • Canvas er kennslukerfi HR og aðal „tækið“ sem nemendur og kennarar nota við nám og kennslu. Slóðin á kerfið er canvas.ru.is.
 • Nemendur fá sent notendanafn og lykilorð áður en kennsla hefst.
 • Nemendur eru hvattir til að sækja Canvas-appið sem er til fyrir snjallsíma með Android og Apple stýrikerfum.
 • Í Canvas sjá nemendur þau námskeið sem þeir eru skráðir í hverju sinni. Þangað setja kennarar kennsluáætlanir, glærur, verkefni, einkunnir, tilkynningar og allt það efni sem tilheyrir námskeiðum. Það er því mjög mikilvægt að nemendur fylgist með því sem þar fer fram.
 • Hér eru leiðbeiningarmyndbönd fyrir notkun kerfisins:

MySchool innranetið

 • Myschool er innranet skólans og nemendabókhaldskerfi.
 • Nemendur nota sama notendanafn og lykilorð og í Canvas.
 • Í Myschool skrá nemendur sig í námskeið næstu annar.
 • Í Myschool birtast lokaeinkunnir nemenda í lok hverrar annar og nemendur geta séð yfirlit yfir þau námskeið þeim þeir hafa lokið.

Aðgangskort

Nemendur þurfa að seta mynd af sér inn í kerfi til að geta sótt um aðgangskort. Hvoru tveggja er gert í Portal í Canvas.

LÍN

Nemendur þurfa að veita HR leyfi til að senda upplýsingar um námsframvindu þeirra til LÍN. Það er gert inni í Portal í Canvas.

Endursetja lykilorð

Notendur sem gleyma lykilorði á @ru.is aðgangi sínum geta endursett lykilorð á þessari síðu: https://reset.ru.is/

Skápaleiga

Linkur á skápaleigusíðu nemenda er í Portal í Canvas.

 • Leiga á stórum skáp kostar 10.000 krónur.
 • Leiga fyrir minni skáp er á 8000 krónur.

Skápar eru leigðir báðar annir í senn. Skápar eru ekki afhentir fyrr en leiga hefur verið greidd. Innifalið í leiguverði skápa er einn lykill en hægt er að leigja aukalykil. Í lok annar er tilkynnt um skiladagsetningu lykla. Ef lyklum er skilað fyrir þá dagsetningu eru endurgreiddar 2000 krónur fyrir hvern lykil. Ef lyklum er skilað eftir þessa dagsetningu fæst ekki endurgreiðsla.

Prentkvóti

Nemendur geta keypt prentkvóta í gegnum kerfi í Portal í Canvas.

Tæknimál

Upplýsingatæknisvið (UTS) sér um rekstur og viðhald á öllum tölvum og tölvutengdum búnaði skólans, ásamt því að veita nemendum og kennurum ráðgjöf og aðstoða þá við tölvutengd vandamál.

Hér að neðan er að finna grunnupplýsingar um aðgengi að kerfum skólans. Nánari leiðbeiningar er að finna á https://help.ru.is.

Þráðlaust net (wi-fi)
Upplýsingar um tengingar við þráðlaust net HR er að finna á vef UTS, https://help.ru.is.

Tölvupóstur
Hver nemandi fær 50 GB pósthólf sem aðgengilegt er á vefslóðinni webmail.ru.is.

Einkadrif
Hver nemandi hefur aðgang að 1 TB OneDrive svæði í gegnum http://webmail.ru.is. Nemendur eru hvattir til að nota það svæði til afritunartöku t.d. á verkefnum og ritgerðum.

Prentun
Upplýsingar um uppsetningu prentara, prentkvóta og kostnað við prentun er að finna á vef UTS.

Skólasamningur HR við Microsoft
Allir nemendur HR geta fengið Office-pakkann án endurgjalds á meðan á námi stendur. Bæði fyrir PC og MAC.

Reglur um námið

Nemendur Háskólans í Reykjavík bera ábyrgð á því sjálfir að kynna sér reglur háskólans og hvar þær er að finna.

Hversu mikil vinna er námið?

Nemendur mega búast við því að nýta 50-60 klukkustundir í námið í viku. Kennslustundir eru inni í þeim tímafjölda.

Samkvæmt viðmiðum fyrir nemendur varðandi ECTS háskólaeiningar er gert ráð fyrir 25-30 klukkustundum í vinnu fyrir hverja einingu. Á bak við 6 ECTS námskeið er því um 150-180 klukkustunda vinnuframlag nemanda.

Vottorð

Hægt er að sækja ýmis vottorð og skjöl tengd námsferlum gegnum Portal í Canvas. Skjöl sem eru sótt þar eru rafrænt undirrituð þannig að ef þau eru send með tölvupósti eða öðrum rafrænum leiðum getur viðtakandinn staðfest að skjalið sé frá Háskólanum í Reykjavík.

Einnig er hægt að senda tölvupóst á nemendaskra@ru.is.

Skráning í námskeið

Nemendur bera ábyrgð á sínu námi og þurfa að passa að skráningar þeirra í námskeið séu réttar.

Nýnemar í grunnnámi eru skráðir sjálfkrafa í námskeið fyrstu önnina. Nemar þurfa eftir það að skrá sig sjálfir í námskeið næstu annar og er það gert í Myschool kerfinu. Nýnemar í meistaranámi eru að öllu jöfnu skráðir sjálfkrafa í námskeið á fyrstu önn, þó er góð regla að athuga sína skráningu hjá viðkomandi deild.

Ef nemendur þurfa að breyta skráningum eftir að lokað hefur verið fyrir skráningar í Myschool geta þeir sent beiðni á nemendaskra@ru.is. Mikilvægt er að tilgreina nafn, kennitölu og heiti námskeiða til að unnt sé að afgreiða beiðni um breytingu á skráningu.

Í almanaki koma fram dagsetningar þar sem nemendur geta breytt skráningu. Upplýsingar um dagsetningar má finna í almanaki skólans.

Skráning í próf

Skráning í námskeið jafngildir skráningu í próf á prófatímabili 1. Ef nemendur þurfa að taka próf á prófatímabili 2 (vegna veikinda, endurtöku eða annars) þá fer sú skráning fram í gegnum Portal í Canvas .

Skráning í útskrift

Nemendur skrá sig í útskrift í Myschool á tilgreindum tímum og fá tölvupósti frá nemendaskrá sem minnir á það. Ef gera þarf breytingu á þeirri skráningu er beiðni send á nemendaskra@ru.is

Náms- og starfsráðgjöf

Náms- og starfsráðgjafar sinna ráðgjöf er varðar námstækni, stuðning í námi, almennar upplýsingar um nám í HR, áhugasvið og persónuleg mál. Náms- og starfsráðgjafar eru á 1. hæð í Sólinni, við hliðina á þjónustuborði.

Hægt er að bóka viðtal í gegnum bókunarkerfið Karaconnect, sjá leiðbeiningar á vef náms- og starfsráðgjafar.

Námstækninámskeið

Náms- og starfsráðgjöf býður nemendum upp á námskeið í upphafi skólaárs sem varða ýmis atriði sem gott er að hafa í huga til að ná sem allra bestum árangri í námi. 

Bókasafnið

Bókasafnið býður upp á námskeið, kynningar og persónulega aðstoð. Nemendur geta litið við í upplýsingaborði safnsins á auglýstum opnunartíma þess eða bókað tíma með upplýsingafræðingi.

Bókasafnið býður aðgang að fjölbreyttu efni á fræðasviðum HR og er áhersla lögð á rafræn gögn. Auk heimilda er þar að finna ýmsar gagnlegar leiðbeiningar t.d. varðandi heimildavinnu og verkefnaskil.

Húsnæði og aðstaða

Kennsla fer fram í húsnæði skólans við Menntaveg 1, Nauthólsvík. Byggingin er opin frá kl. 7:30 – 19:00 virka daga og frá kl. 8 – 17 um helgar. Eftir þann tíma er hægt að komast inn með aðgangskorti.

Samgöngur

Umhverfið í Nauthólsvík er vel til útivistar fallið og eru nemendur hvattir til að nýta sér það, til dæmis með því að hjóla eða ganga í skólann. Sturtuaðstaða fyrir nemendur er í kjallara. Sjá yfirlit yfir strætóleiðir og göngu- og hjólastíga á Samgöngukorti HR.

Deilibílar

HR er í samstarfi við Zipbíla og er tilgangurinn að auðvelda nemendum og starfsmönnum HR að nota umhverfivænan ferðamáta, taka strætó, hjóla eða ganga til og frá HR. Þá er hægt að leigja Zipbíl sem staðsettur er við HR í stuttan tíma í einu. Nánari upplýsingar: https://zipcar.is/

Bílastæði

Nemendur eru beðnir um að virða merkt bílastæði við lóð skólans. Nemandi getur búist við því að bifreið hans verði dregin á brott án fyrirvara, á sinn kostnað, leggi hann í merkt stæði eða ólöglega. Mikið er af gjaldfríum bílastæðum við háskólann, en næst húsinu eru gjaldskyld stæði í P4 flokki

Matstofan Málið

Matstofa skólans, Málið, er opin frá kl. 7:45-15:00 alla virka daga. Breyting getur orðið á þessum tímum og er afgreiðslutími auglýstur á vefnum malid.ru.is

Kaffihús og verslun

Kaffitár rekur kaffihús í Sólinni og jafnframt er að finna verslun í Sólinni sem heitir Háskólabúðin. Þar er úrval af nauðsynjavörum. Auk þess eru á 1. hæð sjálfsalar þar sem hægt er að kaupa mat og drykk.

Umgengni

Mikil áhersla er lögð á að gengið sé vel um húsnæði skólans. Neysla matar og drykkjar er aðeins heimiluð í matstofu HR og í Sólinni. Eingöngu er leyfilegt að vera með vatn í vatnsbrúsum á öðrum stöðum. Mikil áhersla er einnig lögð á endurvinnslu og flokkun sorps, og er það hluti af umhverfisstefnu skólans. Nemendur eru beðnir að gæta þess að fleygja rusli í réttar ruslafötur eða hólf, og á það við bæði á göngum skólans og í matstofunni. Einnig eru nemendur beðnir að setja pappír í endurvinnslutunnur þar sem þær er að finna. Reykingar (sem einnig telja rafsígarettur) eru stranglega bannaðar á skólalóð Háskólans í Reykjavík nema á sérmerktum svæðum og skal sígarettustubbum fleygt í svokölluð stubbahús. Öll meðferð áfengis og annarra vímuefna er stranglega bönnuð í skólanum.

Kort af HR

Heilsurækt

Nemendur HR hafa gott aðgengi að rými og svæðum til að rækta sál og líkama.

Slökun og hugleiðsla

Slökun og djúp öndun hefur jákvæð áhrif á einbeitingu og minni auk þess að draga úr streitu og getur dregið úr kvíða. Slökunar- og hugleiðslurými HR er rétt hjá inngangi bókasafnsins. Rýmið er opið alla daga frá kl.07:00 – 24:00 og er búið dýnum, teppum og púðum.

Líkamsrækt

Líkamsræktarstöð World Class er í kjallara skólans og býðst nemendum að kaupa kort á sérkjörum. Nemendur og starfsfólk HR hafa aðgang að stöðinni allan sólarhringinn.

Útivistarparadísin Nauthólsvík og Öskjuhlíð

Umhverfið í Nauthólsvík er vel til útivistar fallið og eru nemendur hvattir til að nýta sér það. Heyrst hefur að það sé alltaf skjól í Öskjuhlíðinni og því frábært hlaupa- og göngusvæði. Að hlaupa meðfram Nauthólsvíkinni og út á Ægisíðu klikkar aldrei. Sturtuaðstaða er fyrir nemendur í kjallara HR.

Sjósund

Það er stutt að fara niður að strönd frá háskólabyggingunni, dýfa sér í sjóinn og slaka svo á í heita pottinum. 

Stúdentaíbúðir

Byggingafélag námsmanna (BN) annast útleigu herbergja og íbúða til námsmanna. BN rekur um 500 íbúðir víða í Reykjavík og Hafnarfirði. Nánari upplýsingar um íbúðirnar, leiguverð, úthlutunarreglur o.fl. er á vefsvæði BN.

Félagslíf

Í HR er öflugt félagslíf og það er auðvelt að kynnast öðrum nemendum. Stúdentafélagið (SFHR) er hagsmunafélag stúdenta við HR. Allir nemendur eru meðlimir í SFHR og eru félagsgjöld engin.

Lesa meira um félagslífið í HR


Var efnið hjálplegt? Nei