Bókhald - Grunnur (Almennir bókarar)

Fjarnám vor 2019

Námskeiðslýsing

Markmið námsins er að auka færni þátttakenda í bókhaldi og er áhersla lögð á að námið nýtist í starfi. Námið hefur reynst mjög góður undirbúningur fyrir nám til viðurkenningar bókara.

Hjördís Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Sambands íslenskra námsmanna erlendis

Efnisþættir

Farið verður í gegnum hlutverk bókara, tilgang bókhalds og bókhaldslögin kynnt. Fjallað verður um hagnýt atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur s.s. staðgreiðslu, tekjuskráningu, útgáfu reikninga, rekstrarkostnað, virðisaukaskatt, skattskyldu og undanþágur.

Excel við bókhald

Í upplýsingatækni verður kennd notkun á Excel við bókhald. Farið verður yfir almenna notkunarmöguleika forritsins ásamt því að kenna þátttakendum að setja upp töflur, nota formúlur og fleira sem tengist notkun þess í starfi.

Fyrir hverja?

Gert er ráð fyrir að þátttakendur hafi einhverja reynslu af bókhaldsstörfum eða þekki grundvallaratriði í bókhaldi áður en námið hefst.

Hagnýtar upplýsingar

Gert er ráð fyrir því að þátttakendur hafi með sér tölvu í staðarlotur, Excel-hluta námsins.  

Skipulag

Hljóðfyrirlestrar eru birtir tvisvar í viku, á miðvikudögum og föstudögum. Nemendur mæta svo í staðarlotu í lok námsins, sjá nánar í kennsluáætlun vor 2019, hér fyrir neðan.

Tími: Hefst 13. febrúar 2019. 

Lengd: 48 klst.

Staður: Opni háskólinn í HR, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, Mars-álma, 2. hæð.

Vinsamlegast athugið að dagsetningar eru birtar með fyrirvara um að lágmarksþátttaka náist í námið.

Kennsluáætlun vor 2019

Námið samanstendur af þremur efnisþáttum, sjá nánar hér:

Reikningshald

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur: 

  • Þekki hlutverk bókara, tilgang bókhalds og lagalega umgjörð þess
  • Geti fært bókhald eftir fylgiskjölum og séu færir um að vinna við bókhald undir verkstjórn
  • Þekki launabókhald, viðskiptamannabókhald og lánadrottnabókhald

Skattskil

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

  • Þekki og geti tileinkað sér hagnýt atriði er varða skattskil einstaklinga með atvinnurekstur, svo sem staðgreiðslu, tekjuskráningu, reikningaútgáfu, rekstrarkostnað og virðisaukaskatt (út- og innskatt), skattskyldu og undanþágur. 

Excel

Í lok námslotunnar er stefnt að því að þátttakendur:

  • Þekki almenna notkunarmöguleika Excel forritsins við bókhald
  • Geti sett upp töflur og tileinkað sér ólíkar formúlur við bókhald

Leiðbeinandi

Ludvik-Thrainsson

Lúðvík Þráinsson

Löggiltur endurskoðandi 

Helga-Hauksdottir

Helga Hauksdóttir

Héraðsdómslögmaður hjá Land lögmönnum

Gudmundur-Ingolfsson

Guðmundur Ingólfsson

Löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

Verð

Verð: 179.000 kr.

Innifalið í verði eru öll námskeiðsgögn og aðgangur að persónulegri heimasíðu (nemendur sjá hinsvegar um að prenta fyrirlestra út sjálfir).

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn hvetur þig til að kynna þér þína möguleika.  

Hafðu samband

Linda Vilhjalmsdottir

Linda Vilhjálmsdóttir

VerkefnastjóriSkráning