Fjármál og rekstur

Námskeið á sviði fjármála og rekstrar bæta sérfræðiþekkingu og fagmennsku stjórnenda og annarra starfsmanna á fjármálamarkaði. 

Námskeiðin eru þróuð í samstarfi við fjármálafyrirtæki, Fjármálaeftirlitið, VÍB, hin ýmsu samtök og akademískar deildir HR.

Vorönn 2019

Hagnýt opinber innkaup

5. mars

Skuldabréfamarkaður sem fjármögnunarleið 
5. mars 

Skattskil rekstraraðila
4. apríl

Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar
7. maí