Fjármál og rekstur

Námskeið á sviði fjármála og rekstrar bæta sérfræðiþekkingu og fagmennsku stjórnenda og annarra starfsmanna á fjármálamarkaði. 

Námskeiðin eru þróuð í samstarfi við fjármálafyrirtæki, Fjármálaeftirlitið, VÍB, hin ýmsu samtök og akademískar deildir HR.

Haustönn 2017

Selt til opinberra aðila 
9. október

Fjármál fyrirtækja og rekstrareininga
8. nóvember

Beyond Budgeting
14. nóvember

Lög um persónuvernd
17. nóvember

Samstæðureikningsskil
27. nóvember

Gerð fjárhagsáætlana 
27. nóvember

Vorönn 2018

Gerð og greining ársreikninga
6. mars

Skattskil rekstraraðila 
4. apríl

Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar 
7. maí