Fjármál og rekstur

Námskeið á sviði fjármála og rekstrar bæta sérfræðiþekkingu og fagmennsku stjórnenda og annarra starfsmanna á fjármálamarkaði. 

Námskeiðin eru þróuð í samstarfi við fjármálafyrirtæki, Fjármálaeftirlitið, VÍB, hin ýmsu samtök og akademískar deildir HR.

Haustönn 2018

Arðsemisgreining fjárfestinga í rekstri
27. september

Selt til opinberra aðila
10. október

Beyond Budgeting
2. nóvember

Virðismat fyrirtækja fyrir stjórnendur
6. nóvember

Stjórnun veltufjármuna 

Vorönn 2019

Skuldabréfamarkaður sem fjármögnunarleið 
5. mars 

Skattskil rekstraraðila
4. apríl

Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar
7. maí