Fjármál og rekstur

Námskeið á sviði fjármála og rekstrar bæta sérfræðiþekkingu og fagmennsku stjórnenda og annarra starfsmanna á fjármálamarkaði. 

Námskeiðin eru þróuð í samstarfi við fjármálafyrirtæki, Fjármálaeftirlitið, VÍB, hin ýmsu samtök og akademískar deildir HR.

Vorönn 2018

Fjármál fyrirtækja og rekstrareininga 
17. apríl

Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar 
7. maí

Haustönn 2018

Arðsemisgreining fjárfestinga í rekstri
27. september

Selt til opinberra aðila
10. október

Virðismat fyrirtækja fyrir stjórnendur
6. nóvember

Stjórnun veltufjármuna 

Vorönn 2019

Skuldabréfamarkaður sem fjármögnunarleið 
5. mars