Fjármál og rekstur

Námskeið á sviði fjármála og rekstrar bæta sérfræðiþekkingu og fagmennsku stjórnenda og annarra starfsmanna á fjármálamarkaði. 

Námskeiðin eru þróuð í samstarfi við fjármálafyrirtæki, Fjármálaeftirlitið, VÍB, hin ýmsu samtök og akademískar deildir HR.

Vorönn 2018

Hagnýt opinber innkaup
22. febrúar

Löggjöf um persónuvernd 
28. febrúar

Greining ársreikninga
6. mars

Stjórnun veltufjármuna
8. mars

Skattskil rekstraraðila 
4. apríl

Skuldabréfamarkaður sem fjármögnunarleið
12. apríl

Fjármál fyrirtækja og rekstrareininga 
17. apríl

Tekjuskattsskuldbinding, sjóðstreymi og skattar 
7. maí