Vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar

Námskeiðslýsing

Vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar (e. logistics and supply chain management) lýsir meðal annars öllum þeim ólíku en samþættu aðgerðum sem þarf til að flytja og meðhöndla aðföng frá upprunastað til áfangastaðar með það að markmiði að mæta þörfum viðskiptavina.

Halldór Gunnarsson, vörustjóri hjá Stillingu hf.

Um námið

Í námslínunni er fjallað um hvernig fyrirtæki geta skipulagt aðfangakeðjuna sína í heild svo að hún sé ekki bara hagkvæm, heldur fylgi hún markaðsstefnu fyrirtækisins. Farið er yfir aðferðir til að lækka birgða- og flutningskostnað samhliða því að bæta þjónustu við viðskiptavini, meðal annars með því að auka skilvirkni við áætlanagerð, flutninga, framleiðslu og innkaup á vörum og þjónustu.

Námskeiðið eru byggð á fræðilegum grunni en mikil áhersla er lögð á að þau séu hagnýt og að þau nýtist þátttakendum í starfi. Námsefnið er skipulagt og unnið í samstarfi við AGR Dynamics

Skipulag 

Tími:  Kennsla fer fram á þriðjudögum og fimmtudögum á milli kl. 13:00 - 17:00

Lengd:  40 klst.  ( 10 x 4 klst.)

Sjá nánari upplýsingar um kennsluáætlun

Staður: Opni háskólinn í HR, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, Mars-álma, 2. hæð. 


Kennsluáætlun haust 2018

Námslotur eru 5

Inngangur að vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar

Á þessu námskeiði verður farið yfir grunnhugmyndir og hugtök sem tengjast vörustjórnun og stjórnun aðfangakeðjunnar  (e. logistics and supply chain management).

Kynntar verða mismunandi stefnur varðandi öflun aðfanga ásamt mikilvægi þess að fyrirtæki skilgreini stefnu í aðfangakeðjunni í heild. Einnig verður rætt um aðfangakeðjur framtíðarinnar, alþjóðavæðinguna og áhættustjórnun.

Farið verður yfir þá þætti sem einkenna aðfangakeðjur og hvernig hægt er að nota ferlagreiningu til þess að öðlast yfirsýn og bæta vöruflæðið. Skoðað verður sérstaklega hvernig sveiflur í eftirspurn geta haft áhrif aðfangakeðjuna og leiðir kynntar sem minnka áhrifin upp keðjuna.

Að lokum verða skoðaðar aðferðir til þess að hanna rétta aðfangakeðju með tilliti til aðstæðna og þeirra umhverfisþátta sem verka á mismunandi hlekki aðfangakeðjunnar.

Leiðbeinandi: Daði Rúnar Jónsson.

Eftirspurn og söluspár

Á þessu námskeiði verður farið yfir mismunandi einkenni eftirspurnar, spáeiginleika vara og mismunandi spáaðferðir.

Sérstök áhersla verður lögð á tölfræðilegar spáaðferðir og farið yfir kosti þeirra og galla. Farið verður í eiginleika og útreikninga mismunandi tölfræðilegra spálíkana. Auk þess sem áhrif söluherferða á eftirspurn verða skoðuð sérstaklega.

Einnig verður lögð áhersla á áætlanagerð, þá sérstaklega söluáætlanir og tengingu þeirra við innkaupa- og framleiðslustýringu.

Að lokum munum við skoða hvernig hægt er að nota Machine learning (vélrænn lærdómur) til að spá um kauphegðun neytenda, auka sölu og bæta þjónustu við viðskiptavini.

Leiðbeinandi: Einar Karl Þorhallsson.
Gestakennari: Agnes Jóhannsdóttir, AGR Dynamics

Innkaupa- og birgðastýring

Á þessu námskeiði verður farið í bæði fræðilegar og hagnýtar aðferðir til þess að ákvarða innkaupamagn í innkaupapöntunum.

Skoðað verður mikilvægi upplýsinga til þess að auka skilvirkni í pantanaferlinu, lækka birgðir og mæta þjónustustigsmarkmiðum.

Einnig verða skoðaðar aðferðir og tól til þess að skipuleggja og stýra birgðum með það að markmiði að lágmarka kostnað og hámarka sölu/framlegð.

Farið verður yfir tengsl þjónustustigs og birgðahaldskostnaðar og hvernig mikilvægisflokkun vara, einnig þekkt sem ABC greining Pareto, er notuð til þess að bæta birgðastýringu. Jafnframt verður farið yfir helstu árangursmælikvarða aðfangakeðjunnar.

Leiðbeinendur: Elva Sif Ingólfsdóttir Gestakennari: Tómas Sigurbjörnsson, Marel

Framleiðslustýring og stefnumótandi innkaup

Stefnumótandi innkaup. Á þessu námskeiði verða skoðaðar leiðir til að bæta stefnumótandi innkaup.

Farið verður yfir innkaupaferlið og þá þætti sem þarf að skoða í stefnumótandi innkaupum. Einnig verður farið yfir mismunandi stefnur í innkaupum.

Vöruflokkastjórnun (e. category management) verður skoðuð sérstaklega en þar er áhersla lögð á að hámarka virði vöruflokka.

Auk þess verða skoðaðar mismunandi aðferðir til að áætla og lækka kostnað fyrirtækja og stofnana í innkaupum.

Farið verður yfir lykilatriði í samstarf með birgjum og hvernig byggja má gott samstarf. Auk þess sem kynntar verðar aðferðir til að mæla og meta frammistöðu birgja og hvernig velja á lykilbirgja.

Leiðbeinandi: Björgvin Víkingsson

Framleiðslustýring. Á námskeiðinu verður farið í fræðilegar og hagnýtar aðferðir til þess að stýra framleiðslu. EOQ líkanið verður kynnt til sögunnar og birgðahaldskostnaður reiknaður. Markmið framleiðslustýringar er að afhenda viðskiptavininum rétta vöru á tilsettum tíma á sem hagkvæmastan hátt. Þannig tengist greinin bæði gæðastjórnun og straumlínustjórnun, og verður fjallað um aðferðir og hugtök á borð við TOC, Kaizen, sóun, problem based solving og forecasting

Leiðbeinandi: Björgvin Víkingsson

Vörudreifing, flutningar og skipulag vöruhúsa

Vörustjórnun og skipulag vöruhúsa.  Farið verður yfir skipulag vöruhúsa þar á meðal vöruflæði, verkferla, afköst, og mögulegar lausnir að teknu tilliti til mismunandi þarfa fyrirtækja og búnaðar sem henta mismunandi lausnum. 

Lögð er áhersla á hagnýtar aðferðir til að bæta skipulag, auka skilvirkni, afköst og arðsemi í rekstri vöruhúsa, m.a. með aðferðum aðgerðarannsókna. Þá verður fjallað aðeins um byggingareglugerð og opinberar kröfur.

Hluti af þessari lotu er vettvangsferð í vöruhús á höfuðborgarsvæðinu.

Leiðbeinandi: Finnur Torfi Magnusson

Vörudreifing og flutningar. Á þessu námskeiði verður lögð áhersla á að skoða þá ferla sem tengjast því að koma aðföngum frá upprunastað til áfangastaðar. Mismunandi þættir vörustýringar sem snúa að flutningum verða skoðaðir og áhersla lögð á hagnýtar ákvarðanir sem tengjast flutning og flutningsmáta. Farið verður yfir helstu áhrifaþætti í vörudreifingu og hvað hugtökin Cross docking og miðlæg dreifing fela í sér. Auk þess verða kostir og gallar þess að fá utanaðkomandi fyrirtæki (e. 3PL) til að sjá um flutning, hýsingu, dreifingu og aðra þætti aðfangakeðjunnar skoðaðir. Hugtakið Reverse logistics verður skoðað á þessu námskeiði en það horfir á flæði vara til baka í aðfangakeðjunni meðal annars vegna vöruskila, viðgerða eða endurvinnslu. Einnig verður farið inn á það hvernig vörustjórnun og ákvarðanir varðandi flutning og dreifingu á vörum hafa áhrif á kolefnisfótspor (e. carbon footprints) fyrirtækja.

Leiðbeinandi: Daði Rúnar Jónsson

Leiðbeinendur

Bjorgvin2

Björgvin Víkingsson

Senior Project Procurement Manager hjá Maersk Drilling í Danmörku.

MSc Supply Chain Management frá tækniháskólanum ETH í Zurich. Björgvin starfar sem Project Procurement Manager hjá Maersk Drilling i Danmörku. Áður starfaði Björgvin sem Strategic Purchasing Manager hjá Marel, þar sem hann vann að stöðugum umbótum á aðfangakeðjunni. Björgvin hefur verið í faghópi um straumlínustjórnun hjá Stjórnvísi síðan 2010 og hefur verið virkur í að halda fyrirlestra varðandi LEAN og aðfangakeðjustýringu.
Daði

Daði Rúnar Jónsson

Ráðgjafi í innkaupum- og birgðastjórnun hjá AGR Dynamics.

MSc í Logistics and Supply Chain Management frá Aarhus University í Danmörku. Daði Rúnar starfar sem ráðgjafi í innkaupum- og birgðastjórnun hjá AGR Dynamics. Hann sinnir þar samhliða ráðgjöf og kennslu, verkefnastjórnun við innleiðingar á hugbúnaðarlausnum AGR Dynamics. Þar að auki er hann í stjórn faghóps um vörustjórnun - innkaup og innkaupastýring hjá Stjórnvísi. Áður starfaði Daði Rúnar við innkaup og stjórnun aðfangakeðjunnar hjá BoConcept í Danmörku.
_0046_Einar_Karl_at

Einar Karl Þórhallsson

Rekstrarstjóri og ráðgjafi hjá AGR Dynamics.


MSc í verkfræði frá DTU í Danmörku. Einar starfar sem rekstrarstjóri og ráðgjafi hjá AGR Dynamics. Einar hóf störf hjá AGR árið 2007 þar sem hann hefur stýrt ýmsum ráðgjafaverkefnum sem snúa að skipulagningu aðfangakeðjunnar samhliða því að sinna verkefnisstjórn við innleiðingar á hugbúnaðarlausnum AGR. Þar að auki hefur Einar kennt vörustjórnun hjá Opna háskólanum í HR ásamt því að kenna námskeið um innkaup- og birgðastýringu hjá viðskiptavinum AGR.

_0043_Elva_mt

Elva Sif Ingólfsdóttir

Global Category Manager hjá Marel

MSc í Supply Chain Management frá Copenhagen Business School. Elva starfar hjá Marel innan Supply chain sem Global Category Manager og sinnir þar innkaupaflokkum: Machine Control Systems & Electronics. Áður starfaði Elva sem ráðgjafi í innkaupum og birgðastjórnun hjá AGR Dynamics og hefur kennt vörustjórnun hjá Opna háskólanum í HR frá árinu 2015.

Finnur-Torfi-Magnusson

Finnur Torfi Magnússon

Forstjóri IsArc Consulting.

BSc í byggingarverkfræði frá Northern Arizona University, auk námsskeiða í áhættustjórnun við IRM.  Hann starfaði sem ráðgjafi í vörustjórnun hjá VSÓ Ráðgjöf ehf. frá árinu 1987 til 2006 og kom að skipulagi vörustjórnunar, áætlunargerð og hönnun vöruhúsa m.a. fyrir skipafélög, vöruhýsingar- og þjónustufyrirtæki sem og logistics starfssemi á Keflavíkurflugvelli.   Árið 2006 hóf hann störf við byggingu Hörpunnar sem verkefnastjóri vörustjórnunar og innkaupa sérbúnaðar, og við byggingarumsjón og eftirlit.  Frá 2011 hefur hann rekið eigið fyrirtæki á sviði ráðgjafar í vörustjórnun, áætlunargerð og byggingarumsjónar.  Þá kenndi hann vörustjórnun sem valgrein í HR í samstarfi við aðra kennara.

Verð

Verð: 305.000 kr.  

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn hvetur þig til að kynna þér þína möguleika.

Hafðu samband

Ingibjörg Sandholt

Ingibjörg Sandholt

Verkefnastjóri