Stafræn markaðssetning og viðskipti á netinu

Professional Digital Marketing and E-business

Námskeiðslýsing

Námsbraut í stafrænni markaðssetningu og viðskiptum á netinu er unnin í samstarfi við viðskiptadeild og starfandi sérfræðinga á sviði stafrænnar markaðssetningar.

Þórdís Magnúsdóttir, vef- og samfélagsmiðlafulltrúi hjá Toyota


Um námið

Í náminu er fjallað um stefnumótun, greiningar á árangri markaðssetningar og neytendum sem og tækjum og tólum. Margir af helstu sérfræðingum landsins halda gestafyrirlestur og sýna hvernig hægt er að takast á við viðfangsefnið út frá íslenskum veruleika. Námið er hagnýtt og takast nemendur meðal annars á við raundæmi í viðskiptum á netinu. Í náminu vinna nemendur í hermun (Marketing Simulation) þar sem þeir fá að stjórna markaðssetningu fyrirtækja og fjárfesta í mismunandi neytendahópum og gögnum. Mikil áhersla er lögð á að nemendur geti nýtt sér um leið það sem þeir læra í sínu starfi.

Námslotur

Kennsla fer fram í eins til tveggja daga lotum frá kl. 9:00 - 17:00. Hver lota er kennd með tveggja vikna millibili á fimmtudögum og/eða föstudögum.

Fyrir hverja?

Við óskum eftir umsóknum frá einstaklingum úr hinum ýmsu starfsgreinum. Námið hentar bæði þeim sem starfa við markaðsmál og vilja styrkja tengslanet sitt og stöðu á vinnumarkaði sem og starfsfólki smærri fyrirtækja sem vilja hámarka nýtingu á boðleiðum í gegnum starfræna miðla. 

Umsagnir fyrri nemenda

Skipulag

Tími:

Kennsla fer fram í eins til tveggja daga lotum frá kl. 9:00 - 17:00. Hver lota er kennd með tveggja vikna millibili á fimmtudögum og/eða föstudögum.
Lengd: Námið samanstendur af 12 námskeiðshlutum sem eru kenndir í eins til tveggja daga lotum. Samtals 120 klst. 

Hægt er að taka staka önn í þessari námslínu.

Kennsluáætlun 2018-2019*:

Stafræn markaðssetning og stafrænt hagkerfi: fjárfesting í neytendum - 20. og 21. september 2018

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Hafi öðlast almennan skilning á hlutverki stafrænna miðla í markaðssetningu og vefgreiningu á neytendahegðun.
 • Hafi vitneskju um nýja þekkingu á sviði stafrænnar markaðssetningar.
 • Þekki mikilvægi þess að greina virði stafrænna miðla fyrir neytendur og fyrirtæki.

Leitarvélar og leitarvélarbestun - 19. október 2018

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Þekki helstu leiðir í markaðssetningu á leitarvélum
 • Geti leitarvélabestað vefsvæði
 • Þekki helstu tæki og tól í markaðssetningu á leitarvélum

Kostaðar leitarniðurstöður og vefborðar - vinnustofa í Google AdWords - 8. og 9. nóvember 2018

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Þekki helstu leiðir í kostuðum leitarniðurstöðum og markaðssetningu á leitarvélum
 • Öðlist þjálfun í að nota og veita ráðgjöf í notkun internetsins í markaðsstarfi
 • Geti sett upp AdWords aðgang og stillt upp auglýsingaherferð

Markaðssetning með tölvupóstum og önnur bein markaðssetning - 23. nóvember 2018

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Hafi öðlast góðan skilning á hlutverki tölvupósta og beinnar markaðssetningar almennt í markaðssetningu og vefgreiningu á neytendahegðun
 • Hafi vitneskju um nýja þekkingu á sviði markaðssetningar með tölvupóstum
 • Þekki bæði tækifæri og ógnanir sem fylgja því að búa til og senda tölvupósta í markaðslegum tilgangi.

Almannatengsl á netinu - 7. desember 2018

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Geti sett upp viðbragðsáætlun til að grípa til ef vinnuveitandi þeirra lendir í orðsporskrísu
 • Geti skrifað yfirlýsingu vegna neikvæðrar umræðu
 • Kunni skil á ólíkum tæknilegum og menningarlegum einkennum helstu samfélagsmiðla á netinu
 • Geti skilgreint tón fyrir fyrirtæki, félagasamtök og stofnanir til að nota í samskiptum á netinu
 • Þekki vinnuaðferðir ólíkra netfréttamiðla
 • Þekki helstu tólin sem almannatenglar nota í vinnu sinni á netinu

Notkun myndbanda við markaðssetningu á netinu - 18. janúar 2019

Að námskeiði loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Hafi öðlast skilning á mikilvægi myndbanda fyrir markaðsstjórnun
 • Geti rökstutt ákvarðanir hvað varðar notkun myndbanda og metið árangurinn
 • Þekki bæði tækifæri og ógnanir sem fylgja því að nota myndbönd í markaðslegum tilgangi


Markaðssetning á samfélagsmiðlum - 31. janúar og 1. febrúar 2019

Að námskeiði loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Hafi öðlast góðan skilning á mikilvægi umtals, neytendasálfræði og upplifunarstjórnunar
 • Geti rökstutt ákvarðanir hvað varðar markaðssetningu með samfélagsmiðlum á faglegum grunni
 • Hafi vitneskju um nýjustu aðferðafræði á sviði markaðssetningar með samfélagsmiðlum
 • Þekki bæði tækifæri og ógnanir sem fylgja því að nota samfélagsmiðla í markaðslegum tilgangi

Markaðssetning á snjallsímum, snjalltækjum og upplifunarferlar - 15. febrúar 2019

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Þekki helstu leiðir markaðssetningar í gegnum snjallsíma og spjaldtölvur
 • Geti sett sér markmið og mótað stefnu í snjallri markaðssetningu (mobile marketing)
 • Þekki helstu atriði er varða markmið, framkvæmd og mælingar í markaðssetningu með smáforritum í snjalltækjum  
 • Öðlist þjálfun í að nota og veita ráðgjöf í notkun internetsins í markaðsstarfi og þá sérstaklega þegar kemur að mikilvægi hreyfanlegra snjalltækja

Framtíð smásölu: hvaða lærdóm má draga af fyrirtækjunum Amazon og Google? - 1. mars 2019

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Hafi öðlast skilning á því hvernig stafræn markaðssetning fer fram í hefðbundinni smásölu og hvernig verslun er að breytast

 • Geti metið tækifæri og ógnanir þeirra breytinga sem eru að gerast í nútíma markaðssetningu á gagnrýnan hátt

 • Hafi skilning á mikilvægi og jafnframt þeim áskorunum sem tengjast samþættum mælingum á marg-miðla kauphegðun með notkun vefgreininga, neytendakerfa verslana og annarra gagna.

Viðskipti á netinu og greiningar á neytendahegðun - 8. mars 2019

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Hafi öðlast skilning á sumum af þeim ógnunum og tækifærum sem fylgja stafrænum viðskiptum og umhverfi
 • Geti sett fram áætlanagerð með viðskiptalíkönum og mælingum þegar tekist er á við stafræn umskipti eða lögð er meiri áhersla á stafræna markaðssetningu
 • Meti mikilvægi þess að búa til mælaborð fyrir markaðsmál og þekki tækifæri sem felast í neytendagreiningum

Vefgreiningar - 29. mars 2019

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 •  Þekki helstu tæki til vefgreiningar og geti sett þau upp
 • Geti sett fram markmið og lykilmælikvarða
 • Geti notað vefgreiningartæki í markaðsrannsóknum og nýtt í undirbúningi á markaðsherferðum
 • Öðlist þjálfun í að nota og veita ráðgjöf í notkun Internetsins í markaðsstarfi

Stefnumótun stafrænna markaðsherferða - 12. apríl 2019

Að námskeiðinu loknu er stefnt að því að nemendur:

 • Hafi öðlast skilning á heildrænni markaðsáætlanagerð og stefnumótun
 • Geti sett fram markaðsáætlun og fylgt henni eftir með markvissri framkvæmd

* Kennsluáætlun er birt með fyrirvara um breytingar.

Leiðbeinendur

Dr. Valdimar Sigurðsson

Dr. Valdimar Sigurðsson

Prófessor við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík

Valdimar er B.Sc. í sálfræði, M.Sc. í viðskiptafræði og með Ph.D. í markaðsfræði með áherslu á neytendahegðun. Valdimar lauk doktorsprófi sínu við Cardiff University undir leiðsögn prófessors Gordon Foxall og leiðir nú fagsvið markaðsfræða innan viðskiptadeildar HR. Hann hefur birt fjölda greina og bókakafla, unnið til rannsóknarstyrkja og situr í ritstjórn ameríska sálfræðiritsins The Psychological Record. Valdimar hefur unnið með fjölmörgum fyrirtækjum í markaðsmálum bæði á Íslandi sem og erlendis.
AriSteinars

Ari Steinarsson

Markaðsstjóri Kynnisferða og sérfræðingur í stafrænni markaðssetningu

Ari hefur starfað við stafræna markaðssetningu síðustu 9 árin og unnið fyrir mörg af stærstu fyrirtækjum landsins. Hann stofnaði fyrirtækið Netráðgjöf árið 2007 og hefur haldið fjölda námskeiða og fyrirlestra um stafræna markaðssetningu fyrir fyrirtæki og stofnanir. Ari hefur starfað við stafræna markaðssetningu hjá TM software, Reykjavik Sailors, Reykjavík Excursions og nova.is. Hann starfar nú sem markaðsstjóri Kynnisferða.
Andres-jonsson

Andrés Jónsson

Sérfræðingur í almannatengslum, eigandi Góðra samskipta

Andrés er stofnandi og eigandi Góðra samskipta. Hann hefur starfað við fjölmiðla og almannatengsl í meira en 10 ár. Andrés hefur haldið fjölda fyrirlestra um almannatengsl, krísustjórnun, samfélagsmiðla, fjölmiðlaframkomu, markaðssetningu á netinu og tengslamyndun og hefur kennt á námskeiðum á vegum Háskólans í Reykjavík, Listaháskólans, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri.


Verð

Verð: 535.000 kr.

Innifalið í verði eru námskeiðsgögn og léttar veitingar.

Hægt er að skrá sig á staka önn í náminu.

Haustönn 2018: 310.000 kr.

Vorönn 2019: 352.000 kr.

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn hvetur þig til að kynna þér þína möguleika. 

Hafðu samband

Ásdís Erla Jónsdóttir

Ásdís Erla Jónsdóttir

Verkefnastjóri


Sækja um