Viðurkenndir bókarar

Undirbúningsnám á háskólastigi

Námskeiðslýsing

Nám sem undirbýr nemendur fyrir próf á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis til viðurkenningar bókara, skv. 43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald.

Guðbjörg Ágústsdóttir, bókari hjá Fishproducts Iceland Ltd.

Um námið

Námslínan skiptist í tvö námskeið:

 • Reikningshald: Markmið námskeiðsins er að dýpka skilning nemenda á meginreglum reikningshalds og því lagaumhverfi sem bókhald og reikningsskil eru byggð á. Mikil áhersla er lögð á notkun Excel.

 • Skattskil og upplýsingakerfi: Námskeiðið veitir nemendum almenna innsýn í skattalög og reglur varðandi skattlagningu fyrirtækja og einstaklinga. Lögð er áhersla á að bæta þekkingu nemenda á upplýsingaskyldu og verklagi varðandi virðisaukaskatt og aðra vörsluskatta. Einnig verður farið yfir grunnatriði innra eftirlits og öryggis í upplýsingakerfum.

Gert er ráð fyrir því að þátttakendur hafi með sér fartölvu í Excel hluta námskeiðsins (dæmatímar).
Lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð nemenda.

Námið verður einnig í boði í fjarnámi haustið 2018. Sækja um fjarnám hér.
Upptökur af fyrirlestrum verða birtar inn á samskiptavef nemenda daginn eftir að fyrirlestrar fara fram. Tvær staðarlotur verða haldnar í Opna háskólanum í HR yfir námstímann. 

Fyrir hverja er undirbúningsnámið?

 • Námið er einkum ætlað starfsfólki bókhalds-, fjármála- og hagdeilda fyrirtækja og sjálfstætt starfandi bókurum.

 • Mælt er með því að umsækjendur hafi unnið við bókhald í a.m.k. 2-3 ár og hafi á þeim tíma sinnt margvíslegum og krefjandi bókhaldsstörfum.

 • Góð reynsla og þekking á Excel, bókhaldi, reikningshaldi og skattalegum atriðum er nauðsynleg. Þeir sem eru ekki vissir um getu sína í einhverju fyrrgreindra eiga þess kost að sitja námskeiðið Bókhald - grunnur að vori. Seta í því námskeiði tryggir þó ekki inngöngu í undirbúningsnám til viðurkenningar bókara.

Af hverju að sækja undirbúningsnám til viðurkenningar bókara í HR?
Námið byggir á fræðilegum grunni með hagnýtri nálgun námsefnisins. Áhersla er lögð á að nemendur geti tileinkað sér það sem þeir læra um leið í sínu starfi. Leiðbeinendur búa yfir margra ára reynslu af prófagerð og undirbúningi nemenda til viðurkenningar bókara. Þeir þekkja námsferlið afar vel sem gerir þeim kleift að koma því einstaklega vel til skila. Leiðbeinendur eru starfandi sérfræðingar á sviði bókhalds og endurskoðunar og miðla af þekkingu sinni og reynslu með raunhæfum dæmum úr íslensku atvinnulífi. Námið stendur nemendum til boða bæði í staðarnámi og fjarnámi. Upptökur úr tímum bjóða upp á sveigjanleika fyrir nemendur sem geta hagað námstíma sínum eftir þörfum. Í upphafi náms er nemendum boðið að sækja undirbúningsnámskeið í Excel og stutt námskeið í náms- og próftækni. Þessi námskeið hafa í gegnum árin reynst sérstaklega vel þeim nemendum sem ekki hafa setið á skólabekk í lengri tíma. Námskeiðin eru bæði innifalin í verði námsins.

Við erum stolt af því að nemendur Opna háskólans í HR hafa komið vel út úr prófum ráðuneytisins.

Skipulag

Kennt verður 2-3x í viku, á virkum dögum, frá kl. 17:00 - 21:00.

Tími: Hefst í ágúst 2018.

Lengd: 132 klst.

Staður: Opni háskólinn í HR, Menntavegi 1, 101 Reykjavík, Mars-álma, 2. hæð.

Kennsla fer fram í fyrirlestraformi og í dæmatímum, þar sem farið er í verklegar æfingar í Excel.
Skynsamlegt er að gera ráð fyrir að þurfa að taka frí frá vinnu á helstu álagstímum.

Leiðbeinendur

Lúðvík Þráinsson

Lúðvík Þráinsson

Löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

Pall-Johannesson_VBOK

Páll Jóhannesson

Lögmaður hjá SKR lögfræðiþjónustu

Thorunn-Olafsdottir_VBOK

Þórunn Ólafsdóttir

Lögmaður hjá SKR lögfræðiþjónustu

Pall-Dadi-Asgeirsson

Páll Daði Ásgeirsson

Löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

Gudmundur-Ingolfsson

Guðmundur Ingólfsson

Löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte

David-Halldorsson

Davíð Halldórsson

Verkefnastjóri hjá KPMG

 

Verð

Verð: 223.000 kr.

Innifalið í verði eru námskeiðsgögn, undirbúningsnámskeið í Excel og náms- og próftækninámskeið. Vinsamlegast athugið að próf til viðurkenningar bókara eru á vegum Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og því eru prófgjöld ekki innifalin í námskeiðsgjöldum.

Fræðslusetrið Starfsmennt kostar nám félagsmanna aðildarfélaga innan BSRB.

Flest stéttarfélög niðurgreiða hluta námskeiðsgjalda fyrir sína félagsmenn. Opni háskólinn í HR hvetur þig til að kynna þér þína möguleika.

Inntökuskilyrði

Stúdentspróf, sambærileg menntun og haldbær reynsla af vinnumarkaði.
Þeir sem lokið hafa háskólaprófi njóta forgangs í námið.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja með umsókn:

 • Staðfest afrit prófskírteina verða að fylgja umsókn svo að hún sé tekin gild.
 • Meðmælabréf (kostur en ekki skylda).
 • Ferilskrá (kostur en ekki skylda).

Fylgigögnum umsókna er hægt að skila rafrænt með umsókn. Ef umsækjandi hefur fleira en eitt fylgiskjal sem hann/hún vill skila inn skal sameina þau í eitt skjal áður en þau eru send með umsókn.

Prófin eru auglýst á vef Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Prófgjöld verða innheimt sérstaklega af framkvæmdaraðila prófanna haustið 2018. Nánari upplýsingar um prófin má finna á vef Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og í gildandi prófefnislýsingu.

Öllum er heimilt að skrá sig til prófs til viðurkenningar bókara. Þó ber að athuga að sá sem óskar að fá viðurkenningu sem bókari skal uppfylla skilyrði í 2. mgr. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald, þ.e. að:

 1. Vera búsettur hér á landi. Skilyrðið um búsetu á þó ekki við um ríkisborgara annarra aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins, aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyinga.
 2. Vera lögráða og hafa forræði á búi sínu.
 3. Hafa staðist próf skv. 3. mgr. 43. gr. laga nr. 145/1994 um bókhald.

Þegar prófmaður er skráður til prófs skal hann greiða prófgjald.  Ráðherra ákveður prófgjald ár hvert að fengnum tillögum prófnefndar viðurkenndra bókara. Upplýsingar um skráningu í próf er á heimasíðu atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. 

Hafðu samband

Linda Vilhjámsdóttir

Linda Vilhjálmsdóttir

VerkefnastjóriSækja um