Ritrýndar birtingar Lagadeildar 2011-2020 í nafni skólans

Eingöngu er um að ræða birtingar akademískra starfsmanna, sem tóku þátt í rannsóknarmati 2020 og/eða eru enn starfandi við skólann haustið 2021

Starfsmaður Ár Birtingar á ritrýndum vettvangi.
A: Greinar í ritrýnd tímarit;
B: Greinar á ritrýndum ráðstefnum/í ráðstefnuritum;
C1: Ritrýndar bækur;
C2: Ritrýndir bókarkaflar;
D: Annað efni á ritrýndum vettvangi
ISI greinar Vettvangur
Andri Fannar Bergþórsson 2020 Andri Fannar Bergþórsson. Notkun innherjaupplýsinga er forsenda innherjasvika [Use of inside information is a premise for insider dealing]. Úlfljótur (online version) 2020 (15 pages)   A
Andri Fannar Bergþórsson 2020 Andri Fannar Bergþórsson. Tímamark upplýsingaskyldu þegar innherjaupplýsingar myndast í uppgjörsvinnu [Disclosure of inside information when preparing financial reporting]. Úlfljótur, 1/2020 (24 pages)   A
Bjarni Már Magnússon 2020 Bjarni Már Magnússon og Hlín Gísladóttir. Valdbeiting og lögsaga um borð í Polar Nanoq [Use of Force and Jurisdiction on board of Polar Nanoq] (2020) 70 (1) Tímarit lögfræðinga 49-84.   A
Bjarni Már Magnússon 2020 Bjarni Már Magnússon. Nokkrar athugasemdir um uppruna tvíeðliskenningarinnar í dómaframkvæmd Hæstaréttar. [A few comments about the origin of dualism in the jurisprudence of the Icelandic Supreme Court] Úlfjótur online (11 August 2020): <https://ulfljotur.com/2020/08/11/nokkrar-athugasemdir-um-uppruna-tviedliskenningarinnar-i-domaframkvaemd-haestarettar/>   A
Bjarni Már Magnússon 2020 Bjarnadóttir, M.R., Magnússon, B.M., Kristjánsdóttir, H., Guðmundsdóttir, M.L. & Jónsdóttir., B.S. Kynjaafnrétti í íþróttum – staða sveitafélaga að lögum (Gender Equality in Sports – the Role of municipalities). Tímarit lögfræðinga, 69, 3. 341-364.   A
Bjarni Már Magnússon 2020 Bjarni Már Magnússon and Charles Norchi. Geopolitics and International Law in (in Gjørv et. al.). The Handbook on Arctic Security. (Routledge, 2020) 246-257.   C2
Halldóra Þorsteinsdóttir 2020 Halldóra Þorsteinsdóttir. ,,Vernd uppljóstrara og birtingarmyndir hennar. Að hvaða marki vernda gildandi lög uppljóstrara og hvað felst í fyrirliggjandi frumvarpi forsætisráðherra um efnið?” [Whistleblowers protection in Icelandic law – new legislation on the matter]. Tímarit Lögréttu.   A
Halldóra Þorsteinsdóttir 2020 Elfa Ýr Gylfadóttir and Halldóra Þorsteinsdóttir. Fjölmiðlar og dómstólar – Dómar Hæstaréttar í málum vegan lögbanns og verndar heimildarmanna”. [The Media and Icelandic Courts – Supreme Courts case law regarding injunction on media coverage and source protection]. Article in 100 ára afmælisrit Hæstaréttar Íslands”, a book published due to the 100 years anniversary of the Supreme Court of Iceland.   A
Halldóra Þorsteinsdóttir 2020 Halldóra Þorsteinsdóttir. Iceland – Court culture on the outskirts of Europe”. A chapter in the book, Rethinking Nordic Law – Nordic Court Procedure and Cooperation in Age of Globalization”. Published October 2020.   C2
Haukur Logi Karlsson 2020 Haukur Logi Karlsson. Conceptualising Procedural Fairness in EU Competition Law. Hart Publishing. 2020 (192pp).   C1
Kristín Haraldsdóttir 2020 Kristín Haraldsdóttir. Ákvarðanir stjórnvalda um ráðstöfun á takmörkuðum gæðum til atvinnustarfsemi – reglur um gagnsæi í EES- og landsrétti. (Administrative Decisions on Allocation of Scarce Resources – EEA and Icelandic Legal Principles on Equality and Transparency) Tímarit lögfræðinga. (2019) 4, 443.   A
Kristín Haraldsdóttir 2020 Kristín Haraldsdóttir. The Nature of Neutrality in EU Law: Article 345 TFEU. European Law Review (2020) 1, 3. X A
Margrét Einarsdóttir 2020 Margrét Einarsdóttir: Framkvæmd EES-samningsins á Íslandi og stjórnskipuleg álitamál. [The execution of the EEA Agreement in Iceland and constitutional issues]. Codex 2020, pp. 1-117.   C1
Margrét Einarsdóttir 2020 Margrét Einarsdóttir. Hvaða mál eru dæmd í Hæstarétti? Túlkun Hæstaréttar á skilyrðum fyrir veitingu áfrýjunar- og kæruleyfa. [What cases are adjudicated in the Supreme Court? The Supreme Court´s Interpretation of the conditions for granting permission to appeal]. Heiðursrit Hæstaréttar 2020. Editors. Markús Sigurbjörnsson and Kristín Benediktsdóttir.   C2
Margrét Einarsdóttir 2020 Margrét Einarsdóttir and Stefán Már Stefánsson: Beiting innleiddra EES-reglna í ljósi bókunar 35. [Application of implemented EEA rules in the light of Protocol 35]. Afmælisrit Hæstaréttar 2020, pp. 341-357. Editors: Þorgeir Örlygsson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Garðar Gíslason, Guðrún Erlendsdóttir, Jóna Björk Helgadóttir, Karl Axelsson and Markús Sigurbjörnsson.   C2
Margrét Vala Kristjánsdóttir 2020 Gildissvið reglna stjórnsýsluréttarins um þjónustu einkaaðila samkvæmt þjónustusamningi
Lögrétta Law Review Reykjavík University 2020
  A
Ragnhildur Helgadóttir 2020 Ragnhildur Helgadóttir, “Political activities of Icelandic lawyers - Political liberalism and the influence of lawyers as such” The Limits of the Legal Complex: Nordic Lawyers and Political Liberalism. Oxford University Press 2020. (Langford & Feeley, eds.). Expected date of publication, December 2020.   C2
Ragnhildur Helgadóttir 2020 Ragnhildur Helgadóttir: ”Endurskoðunarvald dómstóla gagnvart löggjafanum” [Judicial Review of Legislative Action] in Hæstiréttur í hundrað ár: Ritgerðir [The Supreme Court for 100 Years : Essays]. Hið íslenzka bókmenntafélag 2020. (Þorgeir Örlygsson et al, eds.)   C2
Sindri M. Stephensen 2020 Sindri M. Stephensen. Endurskoðun dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum ríkissaksóknara [“Judicial Review of Decisions of the Director of Public Prosecution”], Tímarit lögfræðinga, 3/2019, p 309-339 (published in 2020).   A
Sindri M. Stephensen 2020 Sindri M. Stephensen & Lára Herborg Ólafsdóttir. Gervigreind og höfundaréttur [Artificial Intelligence and Copyright], Tímarit lögfræðinga, 2/2019, p 157-181 (published in 2020).   A
Snjólaug Árnadóttir 2020 Snjólaug Árnadóttir, „Effects of Sea Level Rise on Agreements and Judgments Delimiting Maritime Boundaries between Neighbouring States“ in Tómas Heiðar (ed.) New Knowledge and Changing Circumstances in the Law of the Sea (Brill Nijhoff, 2020), pp. 373-398.   C2
Þórdís Ingadóttir 2020 Þórdís Ingadóttir and Kristín Haraldsdóttir. “Reopening of Criminal Cases in Iceland” in Ulf Stridbeck (ed.) Reopening of Criminal Cases in the Nordic Countries.   C2
Andri Fannar Bergþórsson 2019 Andri Fannar Bergþórsson. The EEA and Nordic Company Law. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, 4/2019 (4 pages)   A
Andri Fannar Bergþórsson 2019 Andri Fannar Bergþórsson. Hvaða upplýsingar ber útgefanda að birta? Hugtakið innherjaupplýsingar í tengslum við upplýsingaskyldu útgefanda [What information should the issuer publish? The term “inside information” in relation to the issuer´s disclosure obligation] 1/2019 (22 pages)   A
Andri Fannar Bergþórsson 2019 Andri Fannar Bergþórsson. Adapting the European System of Financial Supervision (ESFS) to the EEA two-pillar structure - A workable solution?" European Company and Financial Law Review, 5/2019 (34 pages)   A
Bjarni Már Magnússon 2019 María Rún Bjarnadóttir, Bjarni Már Magnússon, Hafrún Kristjánsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir and Birgitta Saga Jónsdóttir. Kynjajafnrétti í íþróttum – staða sveitarfélaga að lögum. [Gender Equality in Sports – the role of municipalities] (2019) 69(3) Tímarit lögfræðinga.   A
Bjarni Már Magnússon 2019 Egill Thor Níelsson and Bjarni Már Magnússon. China’s Arctic Policy white paper and its influence on the future of Arctic legal developments in Akiho Shibata (ed.) The Foundations of Legal Order in the Arctic: The Role of Non-Arctic Actors (Routledge, 2019) 49-65.   C2
Eiríkur Elís Þorláksson 2019 Eiríkur Elís Þorláksson. Private International Law. Codex publisher 2019 (340 pp).   C1
Halldóra Þorsteinsdóttir 2019 Halldóra Þorsteinsdóttir. ,,Áhrifavaldar og duldar auglýsingar. Skyldan til að aðgreina auglýsingar sem beinast að neytendum”. [Influencers and disguised advertising – the duty to separate advertising from other content]. Úlfljótur may 2019.   A
Halldóra Þorsteinsdóttir 2019 Halldóra Þorsteinsdóttir. ,,Lögbann á fjölmiðlaumfjöllun – Dómur Hæstaréttar Íslnds 22. mars 2019 (29/2018) í máli GLitnis HoldCo ehf. gegn Útgáfufélaginu Stundinni ehf. og Reykjavík Media ehf.” [Injunction on Media coverage and the Supreme Court´s case No 29/2018). Úlfljotur.com.   A
Margrét Einarsdóttir 2019 Margrét Einarsdóttir: Incorporation and implementation – the Execution of the EEA Agreement by the Icelandic state. The Nordic Journal of European Law, p. 1-23.   A
Margrét Einarsdóttir 2019 Margrét Einarsdóttir and Stefán Már Stefánsson: Um valdmörk og valdheimildir stofnana Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins [On the power and limits of it. The EU- and EEA- institutions]. Tímarit lögfræðinga 3/2018 p. 343-390.   A
Margrét Einarsdóttir 2019 Margrét Einarsdóttir og Diljá Helgadóttir: Breakthrough in the payment service market legislation: Payment Service Directive No. 2015/2366/EC of the European Parliament and of the Council. Tímarit lögréttu 2019, pp 1-21.   A
Margrét Einarsdóttir 2019 Margrét Einarsdóttir: The Execution of the EEA Agreement. Incorporation of EU Acts into the EEA Agreement and Implementation into Icelandic law, p. 1-304 (Doctorate thesis), the University of Iceland, 2019.   D
Sindri M. Stephensen 2019 Sindri M. Stephensen. Vefkökur og persónuvernd [Cookies and Privacy Law], Úlfljótur Law Review, 3/2019, p 419-434.   A
Sindri M. Stephensen 2019 Sindri M. Stephensen & Ingvar Ásmundsson. Lögfylgjur markmiðsyfirlýsinga [Legal effects of Precontractual Documents], Úlfljótur Law Review, 2/2019, p 177-205.   A
Þórdís Ingadóttir 2019 Þórdís Ingadóttir. Election of Judges (International Criminal Court), in Hélène Ruiz Fabri (ed), Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law (Oxford University Press) 2019. The article is 14000 words   A
Andri Fannar Bergþórsson 2018 Andri Fannar Bergthorsson. Hver er kjarni markaðsmisnotkunar? [What is the essence of Market Manipulation?] Tímarit Lögréttu, 2/2018 (57 pages)   A
Andri Fannar Bergþórsson 2018 Andri Fannar Bergthorsson (2018). What is market manipulation? An analysis of the concept in a European and Nordic context. Brill Publishing. 2018 (316 pages)   C1
Andri Fannar Bergþórsson 2018 Andri Fannar Bergthorsson. Icelandic company law in light of Nordic co-operation. In Selskabsloven – de første 100 år (Jesper Lau Hansen ed.), 2018.   C2
Bjarni Már Magnússon 2018 María Rún Bjarnadóttir, Bjarni Már Magnússon, Hafrún Kristjánsdóttir and Margrét Lilja Guðmundsdóttir. Kynjajafnrétti í íþróttum – á ríkið að tryggja það? [Gender Equality in Sports – Does the State have Responsibilities?] (2018) 14(2) Tímarit um stjórnmál og stjórnsýslu 107-134.   A
Bjarni Már Magnússon 2018 Bjarni Már Magnússon and Finnur Magnússon. Ytra fullveldi í skilningi þjóðaréttar. [External Sovereignty in International Law.] Guðmundur Jónsson, Guðmundur Hálfdánarson and Ragnhildur Helgadóttir (eds.) Sögufélagið. The book is funded by the Icelandic parliament to celebrate the 100 anniversary of Icelandic sovereignty.   C2
Eiríkur Elís Þorláksson 2018 “Skilyrði lögbanns.” [Conditions for Injunction.]. Tímarit lögfræðinga 2. tbl. 2018 [The Icelandic Law Journal 2. ed. 2018]   A
Guðmundur Sigurðsson 2018 Guðmundur Sigurðsson and Anna Lilja Ragnarsdóttir, „Skattaleg meðferð bótagreiðslna“, [How tax-related payments due to personal injury are performed], appeared in vol. 14.1. of Tímarit Lögréttu, 2018, p. 22-69.   A
Guðmundur Sigurðsson 2018 Guðmundur Sigurðsson and Guðrún Lilja Sigurðardóttir, „Tímabundið og varanlegt fjártjón heimavinnandi einstaklinga“, [Tort damages to individuals who choose to utilize their capacity to work, in part or in full, for domestic work], appeared in vol. 14.1. of Tímarit Lögréttu, 2018, p. 70-105.   A
Guðmundur Sigurðsson 2018 Guðmundur Sigurðsson and Helga Sæmundsdóttir, „Slysatrygging launþega“, [Employee accident insurance], appeared in vol. 14.1. of Tímarit Lögréttu, 2018, p. 106-156.   A
Guðmundur Sigurðsson 2018 Guðmundur Sigurðsson and Sveinbjörn Claessen, „Ákvörðun bóta vegna varanlegrar örorku barna og námsmanna“, [Determination of tort damages for the permanent disability of children and students], appeared in vol. 14.1. of Tímarit Lögréttu, 2018, p. 210-264.   A
Guðmundur Sigurðsson 2018 Guðmundur Sigurðsson, Sigrún Ísleifsdóttir and Bergþóra Ingólfsdóttir, „Sjúkrasjóðir stéttarfélaga“, [Trade Unions sickness benefit funds], appeared in vol. 14.1. of Tímarit Lögréttu, 2018, p. 158-208.   A
Kristín Haraldsdóttir 2018 Kristín Haraldsdóttir. Hlutleysi EES- og ESB-réttar gagnvart skipan eignarréttar. (Neutrality of EEA- and EU law with respect to system of property ownership). Úlfljótur, 1/2018.   A
Margrét Einarsdóttir 2018 Margrét Einarsdóttir. Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt - ástæður vandans og hvað er unnt að gera betur? [Implenting secondary law into Icelandic national law – reasons for difficulties and what can be done?] Tímarit lögfræðinga 1/2018 (p. 3-72).   A
Margrét Einarsdóttir 2018 Margrét Einarsdóttir and Ragnhildur Helgadóttir. „Iceland and the EEA-Agreementin“. In Agreement on the European Economic Area – A Commentary 2018, pp. 13-34. Editors: Finn Arnesen/Halvard Haukeland Fredriksen/Hans Petter Graver/Ola Mestad/Christoph Vedder.   C2
Margrét Vala Kristjánsdóttir 2018 Margrét Vala Kristjánsdóttir. The Question of Horizontal Applicability of the General Principle of Good Administration and Relevance to Icelandic Law through the EEA Agreement. Europarättslig Tidskrift 2/2018   A
Ragnhildur Helgadóttir 2018 Ragnhildur Helgadóttir: “The Appointment of Judges” [Skipun dómara]. The Law Day [Lagadagur] 2018, 27.4.2018. This particular symposium was reviewed in detail in Tímarit Lögrétta, summer 2018. (Abstract)   B
Ragnhildur Helgadóttir 2018 Margrét Einarsdóttir and Ragnhildur Helgadóttir. „Iceland and the EEA-Agreementin“. In Agreement on the European Economic Area – A Commentary 2018, pp. 13-34. Editors: Finn Arnesen/Halvard Haukeland Fredriksen/Hans Petter Graver/Ola Mestad/Christoph Vedder.   C2
Ragnhildur Helgadóttir 2018 Ragnhildur Helgadóttir: ”Fullveldi í mótun: Hugmyndir um íslenskt fullveldi frá sjálfstæðisbaráttu til stjórnarskrár Konungsríkisins Íslands” [”A developing Concept of Sovereignty: The Ideas on Icelandic Sovereignty from the Independence Movement to the Constitution of the Kingdom of Iceland”] in Fullveldi Íslands 1918-2018: Hugsjón og veruleiki [Icelandic Sovereignty 1918-2018: Ideal and Reality]. Hið íslenzka bókmenntafélag 2018. (Guðmundur Jónsson, Ragnhildur Helgadóttir, Guðmundur Hálfdanarson, Þorsteinn Magnússon, editors.)   C2
Þórdís Ingadóttir 2018 Þórdís Ingadóttir. ‘Enforcement of decisions of international courts at the national level’, in André Nollkaemper and August Reinisch, with Ralph Janik and Florentina Simlingerm (eds), International Law in Domestic Courts – a Casebook, (OUP, 2018) The chapter is 19000 words.   C2
Þórdís Ingadóttir 2018 Þórdís Ingadóttir. ‘The Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court in the Nordic Countries: A New Approach to Criminalization of International Crimes’, in Astrid Kjeldgaard (ed), Nordic Approaches to International Law (Brill Nijhoff, 2018). The chapter is 12000 words.   C3
Bjarni Már Magnússon 2017 Bjarni Már Magnússon og Arnar Þór Jónsson. Gildissviðsgatasigti [Territorial scope mistakes] (2017) 1-2(13) Tímarit Lögréttu 216-263.   A
Bjarni Már Magnússon 2017 Svava Pétursdóttir and Bjarni Már Magnússon. Nokkur álitaefni um íslenskar grunnlínur [A few controversies concerning Icelandic baselines] (2017) 67;4 Tímarit lögfræðinga 355-386   A
Bjarni Már Magnússon 2017 Bjarni Már Magnússon. Can the United States Establish the Outer Limits of Its Extended Continental Shelf under International Law? (2017) 48 Ocean Development and International Law 1-16. X A
Eiríkur Elís Þorláksson 2017 Eiríkur Elís Þorláksson. „Fullnusta erlendra dómsúrlausna“ í afmælisriti Jóns Steinars Gunnlaugssonar 70 ára [„Enforcement of Foreign Judgments“ in a book in honor of Jón Steinar Gunnlaugsson former Supreme Court Justice on his 70 years birthday] September 2017.   C2
Guðmundur Sigurðsson 2017 Guðmundur Sigurðsson, Hugtakið slys í vátryggingarétti, [The definition of the concept of accident in insurance law], appeared in vol. 12.2. of Tímarit Lögréttu, 2016, p. 86-136.   A
Halldóra Þorsteinsdóttir 2017 Eiríkur Jónsson & Halldóra Þorsteinsdóttir. Fjölmiðlaréttur [Media law]. Fons Juris, 2017. (446 pp).   C1
Margrét Einarsdóttir 2017 Margrét Einarsdóttir. Vaxandi vandkvæði við framkvæmd EES-samningsins – upptaka afleiddrar löggjafar [The increasing problems with the execution of the EEA Agreement – the incorporation of EU secondary law] Tímarit lögfræðinga 4/2016 (p. 503-546).   A
Margrét Vala Kristjánsdóttir 2017 Margrét Vala Kristjánsdóttir. “Good Administration, horizontal effect and service contract situations”. European Legal Studies - workshop organised by Swedish Network For European Legal Studies (Gothenburg Sweden August 17-18, 2017) (Abstract)   B
Ragnhildur Helgadóttir 2017 Ragnhildur Helgadóttir: “Constitution-making and Courts” Rule of Law, Governance and Open Society: China-Nordic Dialogue” 12 – 14 Oct 2016, Oslo. Published mid- 2017 in Chinese. (Article)   B
Ragnhildur Helgadóttir 2017 Ragnhildur Helgadóttir : « La participation de la société civile à l'élaboration et à la rédaction des décisions: alibi démocratique ou innovation procédurale en devenir ? L’exemple du projet de nouvelle constitution islandaise. » Forthcoming. Presse Universitaire de Limoges, 2017 Proceedings from EUROPA 2013 "The transparency of public decision-making in Europe: the citizen an actor or restore confidence ? " organized by the EUROPA association and the University of Limoges. Nov. 22, 2013. See http://www.europaong.org/element-a-la-une/ (Article)   B
Ragnhildur Helgadóttir 2017 Ragnhildur Helgadóttir: ”Human Dignity in Iceland” Handbook on Human Dignity in Europe (Becchi & Mathis, eds). Springer 2017
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-27830-8_18-1
  C2
Ragnhildur Helgadóttir 2017 Ragnhildur Helgadóttir, “Var horft til Noregs? Áhrif norskrar stjórnskipunar á sjálfstæðisbaráttuna og stjórnarskrá Konungsríkisins Íslands.” [Did They Look to Norway? The Influence of Norwegian Constitutionalism on the Struggle for Independence and the Constitution of the Monarchy from 1920) Afmælisrit Davíðs Þórs Björgvinssonar [Liber Amicorum Davíð THór Björgvinsson] Hið íslenzka bókmenntafélag, 2017.   C2
Svala Ísfeld Ólafsdóttir 2017 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: Provisions in the criminal code on violence in intimate relationships (Ákvæði hegningarlaga um ofbeldi í nánum samböndum). The Icelandic Law Journal (Tímarit lögfræðinga), 1/ 2017, pp. 71-113.   A
Svala Ísfeld Ólafsdóttir 2017 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: Decision-making-process regarding rape charges brought by teenage girls. Study of Judgments of the Supreme Court of Iceland concering the rape of teenage girls from the foundation of the court in 1920 up to 1st Aug 2015. A festchrift in honour of Jón Steinar Gunnlaugsson, former Supreme Court judge, Codex 2017, p. 363-387.   C2
Þórdís Ingadóttir 2017 Þórdís Ingadóttir. Enforcement of decisions of internatioanl courts at the national level, in Oxford Handbook on International Law in Domestic courts (eds. R. Janik and A. Reinisch (14.000 words)   C2
Þórdís Ingadóttir 2017 Þórdís Ingadóttir. The Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court in the Nordic Countries: A New Approach to Criminalization of International Crimes, in A Nordic Approach to International Law (Brill Publishers, 2017). (12.000 words)   C2
Bjarni Már Magnússon 2016 Bjarni Már Magnússon. Grey Areas in the Bay of Bengal. Accepted for Publication in the Indian Journal of International Law. Already published online http://link.springer.com/article/10.1007/s40901-016-0033-4.   A
Bjarni Már Magnússon 2016 Sigurjón Njarðarson & Bjarni Már Magnússon. Meintur fyrirvari Íslands við 5. gr. Norður-Atlantshafssamningsins [Iceland‘s Alleged Reservation to Article 5 of the North Atlantic Treaty] (2016) 12(1) Tímarit um stjórnmál og stjórnsýslu 67-80.   A
Bjarni Már Magnússon 2016 Bjarni Már Magnússon. Iceland-Denmark (Greenland) in Coalter Lathrop (ed.) International Maritime Boundaries vol. VII (Martinus Nijhoff 2016) 5259-5273. The International Maritime Boundary Series of the American Society of International Law is the leading research project concerning maritime boundaries.   C2
Eiríkur Elís Þorláksson 2016 Eiríkur Elís Þorláksson. ”Proof of foreign law before Icelandic courts; a change of course?” Journal of Private International Law, August 2016 [ see; http://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/17441048.2016.1205863 ]   A
Eiríkur Elís Þorláksson 2016 Eiríkur Elís Þorláksson. ”Sönnun erlendra reglna”. [ Application and proof of foreign law] Tímarit lögfræðinga 1.tbl. 2016 (The Icelandic Law Journal 1. ed. 2016]   A
Guðmundur Sigurðsson 2016 Guðmundur Sigurðsson, Ábyrgð á tjóni af völdum mengunar frá skipum, [The Liability for damage caused by pollution from ships], appeared in vol. 12.1. of Tímarit Lögréttu, 2016, p. 88-142.   A
Guðmundur Sigurðsson 2016 Guðmundur Sigurðsson, Björgunarreglur siglingalaga, [The rules on salvage in the Icelandic Maritime Act], appeared in vol. 68.3 in Úlfljótur tímarit laganema, p. 651-712.   A
Guðmundur Sigurðsson 2016 Guðmundur Sigurðsson, Er breytinga þörf á íslensku siglingalögunum?, [Is it necessary to amend the Icelandic Maritime Act? ] Tímarit lögréttu   A
Guðmundur Sigurðsson 2016 Guðmundur Sigurðsson and Einar Baldvin Axelsson, Ábyrgð farmflytjanda á einingaflutningum til og frá Íslandi , [The liability of the carrier for damage, loss and delay in the line trade to and from Iceland], Tímarit lögfræðinga.   A
Guðmundur Sigurðsson 2016 Icelandic Maritime Law.   C1
Guðmundur Sigurðsson 2016 Guðmundur Sigurðsson, Islandsk kompensasjonsrett ved arbeidsulykker , [Icelandic law on the Right to Compensation in Case of Work Injury], appeared in Bertil Bengtsson 90 år, [Liber Amicorum for Bertil Bengtsson] Jure Förlag AB, Stockholm 2016   C2
Gunnar Þór Pétursson 2016 Gunnar Thor Petursson, X. Groussot, J. Hettner. General Principles and the Many Faces of Coherence: Between Law and Ideology in the European Union. Peer-reviewed and accepted. Forthcoming 2016 in Studies of the Oxford Institute of European and Comparative (Hart Publishing). Published on SSRN as a Lund University Legal Research paper Series (01/2016) http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2765724   C2
Gunnar Þór Pétursson 2016 Gunnar Thor Petursson. Primacy in EEA law - Any news on Protocol 35? (‘Forgangur EES reglna - Hvað er að frétta af bókun 35?). Accepted and peer-reviewed. Forthcoming December 2016, in Afmælisrit Davíðs Þórs Björgvinssonar (Hið íslenska bókmenntafélag).   C2
Margrét Einarsdóttir 2016 Margrét Einarsdóttir. Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn – Hvað er unnt að gera betur? [The Incorporation of EU secondary law into the EEA Agreement – what improvements can be made?] Tímarit lögfræðinga, 1/2016 (p. 3-54).   A
Margrét Einarsdóttir 2016 Margrét Einarsdóttir. Upptaka afleiddrar löggjafar í EES-samninginn og innleiðing í íslenskan rétt. [The Incorporation of EU secondary law into the EEA Agreement and the Implementation into Icelandic national law.] Tímarit lögfræðinga, 4/2015 (p. 545-587).   A
Ragnhildur Helgadóttir 2016 Ragnhildur Helgadóttir, “Une théorie du picorage constitutionnel - leçons du projet constitutionnel islandais de 2011”. Revue Internationale du Droit Comparé. (RIDC) 2016 -2, pp. 495-514.   A
Ragnhildur Helgadóttir 2016 Ragnhildur Helgadóttir: ”Hugsana- samvisku- og trúfrelsi” [Freedom of Religion and Conscience] in Mannréttindasáttmáli Evrópu – Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt [The European Convention on Human Rights – Principles, Practice and its Influence in Icelandic Law], Mannréttindastofnun Háskóla Íslands – Lagadeild Háskólans í Reykjavík in print 2017, pp. 320-336.   C2
Þórdís Ingadóttir 2016 Þórdís Ingadóttir. Just satisfaction and binding force of judgments, in European Convention on Human Rights: main principles, practice and impact on Icelandic law (Human Rights Institute of University of Iceland and Reykjavik University, forthcoming 2017). (20.000 words)   C2
Bjarni Már Magnússon 2015 Bjarni Már Magnússon. The Continental Shelf Beyond 200 Nautical Miles: Delineation, Delimitation and Dispute Settlement (Brill/Martinus Nijhoff, 2015) (320 pp).   C1
Bjarni Már Magnússon 2015 Bjarni Már Magnússon. China as the Guardian of the International Seabed Area in the Central Arctic Ocean in Julia Jabour, Timo Koivurova & Gudmundur Alfredsson (eds.) 7 The Yearbook of Polar Law (Brill/Martinus Nijhoff, 2016) (16 pp. A4 ).   C2
Bjarni Már Magnússon 2015 Bjarni Már Magnússon. Bridges and Developers ‒Monistic Tendencies in the Icelandic Maritime Zones Act (2015) 60 Scandinavian Studies in Law 426-441.   C2
Eiríkur Elís Þorláksson 2015 Eiríkur Elís Þorláksson. Kyrrsetning og skilyrði hennar. [Attachment (freezing orders).] Tímarit lögfræðinga 1. tbl 2015 [Lawyers´ law journal. 1.ed. 2015.]   A
Eiríkur Elís Þorláksson 2015 Eiríkur Elís Þorláksson. Útilokun erlendra reglna frá íslenskum rétti [Exclusion of foreign law in Iceland.] Tímarit lögréttu 1. tbl. 2015 [Lögrétta law journal 1.ed 2015]   A
Eiríkur Elís Þorláksson 2015 Eiríkur Elís Þorláksson. Varnarþing í málum um vátryggingar í alþjóðlegum einkamálarétti [Jurisdiction in insuarance matters in Private International law.] Úlfljótur 1. tbl. 2015 [Úlfljótur law journal 1.ed. 2015 ]   A
Gunnar Þór Pétursson 2015 Xavier Groussot, Nina-Louisa Arold Lorenz and Gunnar Thor Petursson. The Paradox of Human Rights Protection Europe: Two Courts, One Goal? In the anthology: “Shifting Centres of Gravity in Human Rights Protection. - Rethinking Relations between the ECHR, EU and National Legal Orders” O.M. Arnardóttir and A. Buyse (eds), Routledge 2016 (the book is in print, to be officially launched in January 2016).   C2
Gunnar Þór Pétursson 2015 Gunnar Thor Petursson and Xavier Groussot. The EU Charter of Fundamental Rights Five Years on – The Emergence of a New Constitutional Framework. In the anthology: “The EU Charter of Fundamental Rights as a binding instrument – Five years old and growing” Sybe de Vries, Ulf Bernitz and Stephen Weatherill (eds.), Hart Publishing – official publication date 19 November 2015.   C2
Bjarni Már Magnússon 2014 Bjarni Mar Magnusson. Nokkrir farvegir fyrir hafréttardeilur Íslands við erlend ríki og alþjóðastofnanir [A few Pathways for Iceland’s Law of the Sea Disputes with Foreign States and International Organisations] (2014) 10 Lögrétta 9-20.   A
Bjarni Már Magnússon 2014 Bjarni Mar Magnusson. The Rejection of a Theoretical Beauty ‒The Foot of the Slope in Maritime Boundary Delimitations Beyond 200 Nautical Miles‒ (2014) 45 Ocean Development and International Law 41-52. X A
Eiríkur Elís Þorláksson 2014 Eiríkur Elís Þorláksson. 22014 Litis pendens í alþjóðlegum einkamálarétti [Litis pendens in Private International Law] Tímarit Lögfræðinga.   A
Gunnar Þór Pétursson 2014 Gunnar Thor Petursson, Xavier Groussot and Justin Pierce. Weak Right, Strong Court - The Freedom to Conduct Business and the EU Charter of Fundamental Rights. Published on http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2428181 in Lund University Legal Research Paper Series (01/2014). This is a draft Chapter for Sionaidh Douglas-Scott and Nicholas Hatzis (eds), Research Handbook on EU Human Rights Law   C2
Gunnar Þór Pétursson 2014 Gunnar Thor Petursson. The Proportionality Principle as a Tool for Disintegration in EU Law – of Balancing and Coherence in the Light of the Fundamental Freedoms. Faculty of Law, University of Lund, Sweden. ISBN 978-91-7473-925-1 (Dr. Juris Thesis).   D
Kristín Haraldsdóttir 2014 Kristín Haraldsdóttir. Málsóknarréttur einstaklinga og lögpersóna fyrir EFTA-dómstólnum. (Standing of individuals and legal persons before the EFTA-Court) Submitted to Lögrétta Journal September 2013. Published in Lögrétta Journal, (2014) 1, 51-73.   A
Kristín Haraldsdóttir 2014 Kristín Haraldsdóttir. ‘The limits of EU competences to Regulate Conditions for Exploitation of Energy Resources: Analysis of Article 194(2) TFEU’01. European energy and Environmental Law Review, 2014.   A
Kristín Haraldsdóttir 2014 Kristín Haraldsdóttir. Leyfi til framleiðslu raforku – kröfur raforkutilskipunarinnar um jafnræði og gagnsæi (Authorisations for new electricity generation capacity in light of the principles of non-discrimination and transparency in the Directive on the Internal Electricity Market) Stjórnmál og Stjórnsýsla December 2014.   A
Margrét Einarsdóttir 2014 Margrét Einarsdóttir. Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti. [Supremacy of EEA-law in Icelandic legal system]. Tímarit Lögréttu, 1/2014 (p. 75-86).   A
Ragnhildur Helgadóttir 2014 Ragnhildur Helgadóttir: Samspil laga og fjárlaga. Tímarit lögfræðinga.   A
Ragnhildur Helgadóttir 2014 Ragnhildur Helgadóttir: “Folkets rolle i forfatningsændringer” [The People’s Role in Constitutional Amendments] Nordisk Juristmøte, Oslo 20-22.8.2014. Proceedings of Nordisk Juristmøte [Forhandlingerne ved det Nordiske Juristmøte]. (Article)   B
Ragnhildur Helgadóttir 2014 Ragnhildur Helgadóttir: “Lessons Concerning Constitutional Borrowing from the Icelandic Draft Constitution 2011.” The IXth World Congress of Constitutional Law: "Constitutional Challenges: Global and Local" Oslo 16 - 20 June 2014. https://www.jus.uio.no/english/research/news-and-events/events/conferences/2014/wccl-cmdc/wccl/papers/workshop5.html (Article)   B
Ragnhildur Helgadóttir 2014 Ragnhildur Helgadóttir : « La participation de la société civile à l'élaboration et à la rédaction des décisions: alibi démocratique ou innovation procédurale en devenir ? L’exemple du projet de nouvelle constitution islandaise. » Forthcoming. Presse Universitaire de Limoges, 2014 Proceedings from EUROPA 2013 "The transparency of public decision-making in Europe: the citizen an actor or restore confidence ? " organized by the EUROPA association and the University of Limoges. Nov. 22, 2013. See http://www.europaong.org/element-a-la-une/ (Article)   B
Ragnhildur Helgadóttir 2014 Ragnhildur Helgadóttir. Þróun stjórnarskrárinnar: Stjórnarskrárbreytingar, venjuréttur og framkvæmd frá 1874 [The Development of the Constitution: Constitutional Amendments, Customs and Practice from 1874]. Afmælisrit Páls Sigurðssonar prófessors [Liber amicorum Páll Sigurðsson], Codex . 2014. pp. 479-497   C2
Svala Ísfeld Ólafsdóttir 2014 Svala Ísfeld Ólafsdóttir & Snædís Ósk Sigurjónsdóttir: Influence of expert testimony on compensation amounts to victims of sexual abuse in childhood. (Áhrif sérfræðigagna á fjárhæð miskabóta til þolenda kynferðisbrota í æsku.) Tímarit Lögréttu, 1/2014. pp 89-101.   A
Svala Ísfeld Ólafsdóttir 2014 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: Sexual crimes against children. Legislative amendments and practice since the entering into force of Act no. 61/2007. (Alvarleg kynferðisbrot gegn börnum. Breytingar á löggjöf og réttarframkvæmd eftir gildistöku laga nr. 61/2007). Afmælisrit. Páll Sigurðsson sjötugur 16. ágúst 2014. Bókaútgáfan Codex. Reykjavík 2014. Pp 514-538. (A book in honour of law professor dr. Páll Sigurdsson on his 70th birthday Aug 16 2014)   C2
Þórdís Ingadóttir 2014 Þórdís Ingadóttir. The Role of the International Court of Justice in Enforcement of the Obligation of States to Investigate and Prosecute Serious Crimes at the National Level, Israel Law Review (Cambridge University Press) / Volume 47 / Issue 02 / July 2014, pp 285-302   A
Þórdís Ingadóttir 2014 Þórdís Ingadóttir. Iceland and Jurisdiction of the International Court of Justice: Freezing of Assets Abroad, Logretta (Journal at Reykjavik University)   A
Þórdís Ingadóttir 2014 Þórdís Ingadóttir. “The Financing of International Adjudication”, in Manual on International Adjudication (ed. Cesare Romano, Yuval Shany and Karen Alter), Oxford University Press 2014.   C2
Bjarni Már Magnússon 2013 Bjarni Mar Magnusson. Is there a temporal relationship between the delineation and delimitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles? (2013) 28 International Journal of Marine and Coastal Law 465-83. X A
Bjarni Már Magnússon 2013 Bjarni Mar Magnusson. Outer Continental Shelf Boundary Agreements (2013) 62 International & Comparative Law Quarterly 345-72. X A
Eiríkur Elís Þorláksson 2013 Eiríkur Elís Þorláksson. Ekki má dæma ákærða fyrir aðra hegðun en þá sem í ákæru greinir [Defendant cannot be convicted for other conduct than the one described by the prosecution in the indictment] Úlfljótur 1. tbl. 2013   A
Eiríkur Elís Þorláksson 2013 Eiríkur Elís Þorláksson. Tjón vegna missis hagnaðar við verkframkvæmdir [Legal issues on loss of profit for contractors in public procurement] Lögrétta 2013   A
Gunnar Þór Pétursson 2013 Nina-Louisa Lorenz, Xavier Groussot and Gunnar Thor Petursson. The European Human Rights Culture– a paradox of human rights protection in Europe? (Martinus Nijhoff Publishers) December, 2013 (294 pp).   C1
Gunnar Þór Pétursson 2013 Xavier Groussot, Laurent Pech and Gunnar Thor Petursson: The reach of Fundamental Rights of Member State action after Lisbonchapter in the book: “The Protection of Fundamental Rights in the EU After Lisbon”, Sybe de Vries, Ulf Bernitz and Stephen Weatherill (eds.), Hart Publishing, 2013.   C2
Gunnar Þór Pétursson 2013 Gunnar Thor Petursson, Þorbjörn Björnsson: ‘Naturalisation Procedures for Immigrants – Iceland’, report published on the EUDO Citizenship Observatory homepage (www.eudo-citizenship.eu), mars 2013.   D
Margrét Einarsdóttir 2013 Margrét Einarsdóttir and Lena Mjöll Markusdóttir. Reglur Evrópuréttar um heilbrigðisþjónustu yfir landamæri. [EU law on cross-border healthcare]. Tímarit Lögréttu, 1/2013 (p. 49-69).   A
Margrét Vala Kristjánsdóttir 2013 Margrét Vala Kristjánsdóttir. Good Administration as a Fundamental Right. Stjórnmál og stjórnsýsla, veftímarit - Politics and administration, internet journal. Vol 9:1 2013   A
Ragnhildur Helgadóttir 2013 Ragnhildur Helgadóttir: Stjórnskipunin og meðferð á fé lífeyrissjóða [The Constitution and the Use of Pension Funds]. Stjórnmál og stjórnsýsla – Icelandic Review of Politics and Administration, Vol. 9:1 2013. http://www.stjornmalogstjornsysla.is/?p=1387   A
Ragnhildur Helgadóttir 2013 Ragnhildur Helgadóttir. Hvordan skabes en (islandsk) grundlov? Grundlovsændringer, sædvaneret og praksis 1874-2011. [How is a (Icelandic) Constitution made? Constitutional Amendments, Customs and Practice 1874-2011]. In Grunnlova mellom tolking og endring [The Constitution between Interpretation and Change]. In print. Pax Forlag. Oslo 2013.   C2
Ragnhildur Helgadóttir 2013 Ragnhildur Helgadóttir. Nødret i Island og betydningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 15. [Emergency Law in Iceland and the Importance of art. 15 of the European Convention on Human Rights]. In Unntakstilstand og forfatning [State of Emergency and the Constitution]. Pax Forlag. Oslo 2013.   C2
Svala Ísfeld Ólafsdóttir 2013 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: Influence of expert testimony on compensation amounts to victims of sexual abuse in childhood. (Áhrif sérfræðigagna á fjárhæð miskabóta til þolenda kynferðisbrota í æsku.) Lögrétta.   A
Bjarni Már Magnússon 2012 Bjarni Mar Magnusson. Judgement in the Dispute concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (14 March 2012) (2012) 27 International Journal of Marine and Coastal Law 622-33. X A
Gunnar Þór Pétursson 2012 Sybe de Vries, Xavier Groussot, Gunnar Thor Petursson: Balancing Fundamental Rights with teh EU Treaty Freedoms: The European Court of Justice as ´tightrope´ walker. Eleven International Publishing. 2012.   C1
Gunnar Þór Pétursson 2012 Xavier Groussot, and Gunnar Thor Petursson: The Scope of Application of Fundamental Rights on Member States' Action: In Search of Certainty in EU Adjudication, in European Legal Method, in multilevel EU legal order. U. Neergaard and R. Nielsen (ed.) DJØF Forlang, 2012.   C2
Kristín Haraldsdóttir 2012 Kristín Haraldsdóttir: Endurskoðun laga um stjórn fiskveiða og jafnræðisregla stjórnarskrárinnar – vandratað er meðalhófið! (Review of the Fisheries Management Act: the Constitutional Principle of Non-Discrimination and the application of the principle of proportionality) Tímarit um viðskipti og efnahagsmál. (Icelandic Journal of Business and Economics)   A
Margrét Einarsdóttir 2012 Margrét Einarsdóttir. Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – raunveruleg áhrif í íslenskum rétti. [Advisory Opinions of the EFTA-court – real effects in the Icelandic legal system]. Tímarit lögfræðinga, 2/2012 (p. 133-153).   A
Gunnar Þór Pétursson 2011 Xavier Groussot, Laurent Pech and Gunnar Thor Petursson. The Scope of Application of Fundamental Rights on Member States’ Action: In Search of Certainty in EU Adjudication. Published on SSRN.COM 1/10 2011 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1936473&download=yes   A
Kristín Haraldsdóttir 2011 Kristín Haraldsdóttir: Property rights in water and social conflict – an example from Iceland, International Journal of Rural Law and Policy, 1/2011   A
Margrét Einarsdóttir 2011 Margrét Einarsdóttir. Bótaábyrgð vegna brota á EES-rétti sem rekja má til æðstu dómstóla. [State liability for breaches of EEA-Law committed by courts adjudicating at last instance]. Tímarit lögfræðinga, 1/2011 (p. 5-34).   A
Margrét Vala Kristjánsdóttir 2011 Margrét Vala Kristjánsdóttir. Procedure and assessment of Cumulative Environmental Effects- Together with Kristín Haraldsdóttir (RU School of law) and Ásdís Hlökk Theodorsdóttir (RU- School of Science and Engineering.) Stjórnmál og stjórnsýsla, veftímarit - Politics and administration, internet journal.   A
Margrét Vala Kristjánsdóttir 2011 Margrét Vala Kristjánsdóttir. Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? [Private universities- are their decisions on the rights and duties of their students subject to administrative rules or private law?] Lögrétta Law Review, Reykjavík University.   A
Ragnhildur Helgadóttir 2011 Ragnhildur Helgadóttir, Non-problematic Judicial Review – A Case Study, Int J Constitutional Law (2011) 9 (2): 532-547. doi: 10.1093/icon/mor055 X A
Ragnhildur Helgadóttir 2011 Ragnhildur Helgadóttir: Staters beføjelser til indgreb under finanskriser: Statsstøtte eller nødret [States’ Possibilities to Step in During Financial Crises: State Aid or State of Emergency]. Introductory remarks to the discussion at 39. nordiske Juristmøde. Stockholm 2011. See http://mote2011.nordisktjuristmote.se/congrex_njm_data/documents/10%20%20Statens%20rättsliga%20reaktioner%20i%20en%20ekonomisk%20kris%20red3.pdf (Article)   B
Ragnhildur Helgadóttir 2011 Ragnhildur Helgadóttir: Þingræðisreglan og staða hennar í stjórnskipuninni [The Legal norm of Parliamentarism and its Status in the Constitutional Order] in Þingræði á Íslandi – samtíð og saga [Parliamentarism –Its History and Current State] (Helgadóttir, Kjartansson &Magnússon, eds.) Forlagið. 2011. pp. 159-190.   C2
Ragnhildur Helgadóttir 2011 Ragnhildur Helgadóttir: Framkvæmd þingræðisreglunnar [The Practice of Parliamentarism] in Þingræði á Íslandi – samtíð og saga [Parliamentarism –Its History and Current State] (Helgadóttir, Kjartansson & Magnússon, eds.)Forlagið. 2011. pp. 191-228.   C2
Svala Ísfeld Ólafsdóttir 2011 Svala Ísfeld Ólafsdóttir: Refsiákvæði um kynferðisbrot gegn börnum (Penal legislation on Child sexual abuse). Hinn launhelgi glæpur. Kynferðisbrot gegn börnum. Háskólaútgáfan 2011. Pp. 57-108.   C2
Þórdís Ingadóttir 2011 Þórdís Ingadóttir. "Financing International Organizations", in Research Handbook on the Law of International Organizations (eds. Jan Klabbers and Asa Wallendahl, Cheltenham: Edward Elgar, 2011).   C2
Þórdís Ingadóttir 2011 Þórdís Ingadóttir. “Compliance with the Views of the UN Human Rights Committee and the Judgements of the European Court of Human Rights in Iceland”, Guðrún Gauksdóttir and Thordis Ingadottir, in Making Peoples Heard, Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson (eds. Asbjörn Eide, Jakob Th. Möller & Ineta Ziemele: Martinus Nijhoff Publishers, 2011).   C2

 


Var efnið hjálplegt? Nei