Innviðasjóður HR

Innviðasjóður Háskólans í Reykjavík hefur það hlutverk að veita styrki til kaupa og/eða uppbyggingar á tækjum, gagnagrunnum og hugbúnaði og öðrum þeim búnaði sem telst mikilvægur fyrir framfarir í kennslu og rannsóknum við HR. Við mat á umsóknum er meðal annars litið til gæða umsóknar og umsóknargagna, m.a. er tekið mið af eftirfarandi atriðum:

  • Mikilvægi innviðarins fyrir framfarir í kennslu og rannsóknum við HR.
  • Fyrirsjáanlega nýtingu innviðarins á milli deilda HR eða milli starfsmanna.
  • Raunhæfi og ígrundun kostnaðaráætlunar.


Úthlutun 2021

Fyrsta úthlutun úr Innviðasjóði HR. Alls var úthlutað 13 styrkjum að heildarupphæð 23.160.162 kr. Umsóknarfrestur var 15. júní 2021 og bárust alls 17 umsóknir. Sótt var um samtals 35.226.448 kr. Hér að neðan eru upplýsingar um verkefnin sem hlutu styrk úr sjóðnum.

Verkefnamiðað nám - tölvuskjáir

Iðn- og tæknifræðideild

Skjáirnir verða notaðir af nemendum til að tengja tölvur sínar við hönnunarverkefni í tækninámi.

Styrkupphæð: 1.318.400 kr.

Umsækjandi: Hera Grímsdóttir

Vöðva- og heilarit til rannsókna og kennslu á greiningu og meðferð í miðtaugakerfinu

Verkfræðideild & íþróttafræðideild

Nýr búnaður breytir möguleikum til kennslu verulega. Sýna má og þjálfa stúdenta í að athuga hreyfingar á grunni vöðvrita og heilarita. Þá má kenna þeim inngang að svokölluðum "Network neuroscience". Aðferðafræði við að vinna úr heilaritum sem hefur verið að riðja sér til rúms á síðustu árum. Hér er ætlunin að ganga skrefi lengra og bæta inní netgreininguna einnig vöðvum. Það er lítt rannsakað svið upp til þessa og bjóðum við því okkar nemendum uppá að vera með nýjustu tæki í hönunum og framsækna úrvinnslu mæliniðurstaðna. Fyrirhuguð notkun innviðarins er bæði í vísindarannsóknum á sviði heilbrigðisverkfræði og íþróttafræði. Þá opnar búnaðurinn einnig möguleika á rannsóknum í sálarfræði. Einnig verður búnaðurinn notaður í kennslu í nokkrum námskeiðum sé áður voru talin. Hann opnar á möguleika til notkunar í fleiri námskeiðum.

Umsækjandi: Þórður Helgason

Meðumsækjendur: Sveinn Þorgeisson, íþróttafræðideild og Baldur Þorgilsson, iðn- og tæknifræðideild.

Styrkupphæð: 4.310.000 kr.

Gufuketill

Verkfræðideild

Búnaðurinn mun hafa mikla þýðingu fyrir framfarir í orkurannsóknum, s.s. í jarðhita. Hér yrði um að ræða tilraunir á flæði jarðhitavökva, prófanir á búnaði tengdum jarðhita og sannreyning á líkönum sem líkja eftir og spá fyrir um hegðun jarðhitavökva og annars flæðis þar sem vatn og gufa koma við sögu.

Við nýtingu á jarðhita er nánast óþekkt að hrein gufa komi upp úr borholunum. Í öllum borholum eru uppleyst efni (t.d gös og steinefni) sem berast með gufunni og þessi efni geta haft áskoranir í för með sér þegar gufan eða vatnið er nýtt til raforkuframleiðslu. Nauðsynlegt er að þekkja til áhrifa þessarra efna á afköst búnaðar við orkuvinnsluna sem stundum er hægt að prófa með raunvökvanum á jarðhitasvæðunum sjálfum og á búnaðinum sjálfum. Slíkt er hins vegar dýrt og tímafrekt og getur haft óæskileg áhrif á starfsemi virkjunarinnar. Því er mikilvægt að hægt sé að framkvæma tilraunir á rannsóknarstofu, með búnaði eins og hér er sótt um, til að lágmarka áhættu við mælingar á raunbúnaðinum sjálfum og einnig til að hanna búnaðinn sjálfan.

Gufuketillinn mun nýtast til fjölbreyttra rannsókna og kennslu, s.s.:

1. Tilraunabúnaður til að mæla afköst og hegðun vökva í gufu og vökvaflæði á tilraunaskala til kennslu og rannsókna

2. Sannreyning á líkönum sem líkja eftir hegðun vatns og gufu

3. Búa til verkleg verkefni fyrir háskólanemendur þar sem mælingar á gufustreymi eru framkvæmdar til að sannreyna jöfnur úr fræðunum

Umsækjandi: María Sigríður Guðjónsdóttir

Meðumsækjendur: Guðrún Sævarsdóttir and Vijay Chauhan, verkfræðideild.

Styrkupphæð: 2.200.000 kr.

Dróni fyrir landmælingar

Iðn- og tæknifræðideild 

Dróninn verður notaður til að æfa nemendur í að gera mælingar með dróna, tengja þær mælingar við kortagrunn með það að markmiði að geta nýtt kortagrunninn í hönnun, eftirliti eða magntöku.

Umsækjandi: Aldís Ingimarsdóttir

Meðumsækjendur: Eyþór Rafn Þórhallsson, iðn- og tæknifræðideild

Styrkupphæð: 400.000 kr.

Búnaður sem getur hermt eftir vindmyllum

Iðn- og tæknifræðideild

Rannsóknir og kennsla á sviði vindmylla, hvernig þær tengjast mismunandi álagi og við breytilegan vind sem og skoða orkugeymslu með rafhlöðum. Fyrirséð er að vindmyllur verði hluti af raforkuframleiðslu á Íslandi. Því er mikilvægt að nemar við Háskólann í Reykjavík hafi grunnþekkingu á sviði vindmyllna. Því yrði þessi búnaður notaður við kennslu í tækni- og verkfræði sem og nýttur í lokaverkefni og í rannsóknir.

Umsækjandi: Guðmundur Kristjánsson

Meðumsækjandi: Ragnar Kristjánsson, verkfræðideild 

Styrkupphæð: 2.400.000 kr.

Large size product design lab – 3D printer

Verkfræðideild

The 3D printer will be used:

1. to develop prototypes that can be used in testing and innovation in the geothermal and automotive industries for testing new and existing models.

2. to tailor make implants from images software for example 3shape.

3. to make molds and thermoforming tools, rapid manufacturing of grips, jigs, and fixtures.

4. to optimize currently existing solutions.

5. for educational purposes by showing students the possibilities opened by this technology.

Umsækjandi: Paolo Gargiulo

Meðumsækjendur: Yonatan Afework Tesfahunegn, Joseph Timothy Foley og Guðrún Sævarsdóttir, verkfræðideild.

Styrkupphæð: 2.000.000 kr.

Optical Table

Verkfræðideild

The Nanophysics Center conducts research on materials for electron emission, photovoltaics, photoconduction, and related topics. In a typical experimental setup light is sent to a sample of material, and often the beam must be very accurately oriented and focused. A correct alignment of the optical components of the setup, such as a laser or other light sources, lenses, beam splitter, etc., among themselves, and with the sample, is essential. For this reason, the setup is placed on a special surface, called optical table, which is a solid and heavy table made of steel, with a perfect surface and with an array of holes where the components are plugged and fixed with screws.

Umsækjandi: Andrei Manolescu

Styrkupphæð: 1.850.000 kr.

Complete body composition measurement for public health and sports

Íþróttafræðideild

The device will provide us with practical use in class and research. For example, possible uses in class would include courses like performance measurements, physiology, public health, bio-mechanics, personal training. In research, the equipment would allow for more in depth analysis of the body composition of both athletes we are already testing and general public. We will have the possibility of providing body composition analysis of high caliber to athletes and general public.

Umsækjandi: Sveinn Þorgeirsson

Meðumsækjandi: Hjalti Rúnar Oddsson, íþróttafræðideild 

Styrkupphæð: 954.800 kr.

Internet of Things Laboratory

Tölvunarfræðideild

Equip four workbenches with the switches for researchers and students to work on Ethernet-connected devices, especially those that are powered with PoE. Such devices include PLC, security cameras, and sensing devices. The switches will integrate into our existing network infrastructure and be maintained and supported by IT.

Umsækjandi: Marcel Kyas

Meðumsækjandi: Joseph Timothy Foley, verkfræðideild

Styrkupphæð: 910.400 kr. 

Fjölrófs myndavél (hyperspectral) fyrir kennslu og rannsóknir

Verkfræðideild

Fjölrófs myndavélin Specim IQ er tæknileg myndavél sem mun efla kennslu og styðja við rannsóknir við HR. Vél af þessu tagi er eðlilegur hluti af nútímalegum tækjakosti skólans og mun hún auka fjölbreytnina í verkefnadrifnu námi, hvort sem er beint í kennslu, í sjálfstæðu námi eða meistaraverkefnum, og einnig í rannsóknum við HR.

Notkun í kennslu: Fjölrófs myndavél opnar möguleika á fjölbreyttari verkefnum í stökum námskeiðum og í meistaraverkefnum. Námskeið í verkfræði þar sem borðleggjandi er að nota myndavélina eru m.a. Tölvusjón, Eðlisfræði 3, Læknisfræðileg myndgerð, Efnisfræði og námskeið á sviði umhverfisfræði. Vegna eðli myndanna þá má búast við að þær nýtist í verkefni í gagnagreiningu og myndvinnslu.

Notkun í rannsóknum: Fjölrófs myndavél má nota í efnisfræði við mat á yfirborðseiginleikum efna, mælingar á lífmassa og álagi á gróður, við greiningu og í gæðaeftirlit við matvælavinnslu, greiningu húðsjúkdóma og vefja, við greiningu á efnasamsetningu yfirborðs hluta, og fleira. Mælingar fengnar með þessari vél gesta síðan nýst til að velja sérhæfðari búnað til myndgerðar eftir því sem ólík verkefni kalla eftir. Nano-setur HR http://nano.ru.is/ vinnur að rannsóknum á hálfleiðurum sem ójöfnu yfirborði, svo sem silikon þráðum og kornóttu GaAs. Myndvélin mun nýtast vel við að einkenna mismunandi svæði á yfirborð efnanna eftir litrófi þeirra eða hrjúfleika.

Umsækjandi: Haraldur Auðunsson

Meðumsækjendur: Torfi Þórhallsson og Andrei Manolescu, verkfræðideild

Styrkupphæð: 3.360.000 kr.

Notkun sýndarveruleika í kennslu og rannsóknum

Sálfræðideild 

Fyrsta markmiðið er að nota sýndarveruleikagleraugun til þess að þjálfa sálfræðinema í mikilvægari færni, og nýta þá miklu þekkingu sem HR hefur þegar byggt upp á sviði sýndarveruleikaþjálfunar. Eins og fyrr segir, þá hefur samstarf Sálfræðideildar og Tölvunarfræðieildar þegar skilað umhverfi sem gerir okkur kleift að þjálfa MSc nema í Hagnýtri atferlisgreingu, í aðferð sem er notuð mikið á vettvangi (https://doi.org/10.1007/s12193-018-0288-9). 

Innleiðing tækninnar krefst þess að tæknibúnaðurinn sé til staðar í skólanum, og þá ekki bundinn við ákveðinn stað eða ákveðna rannsóknareiningu. Markmiðið er síðan að halda áfram að hanna fleiri umhverfi og skoða þá sérstaklega þjálfun á færni við að takast á við aðstæður sem jafnvel væri erfitt eða ómögulegt að upplifa í hefðbundnu skólaumhverfi, svo sem viðbragð við áföllum tengdum hamförum eða erfiðum hegðunarvanda þar sem hætta skapast. 

Alþjóðlega er notkun sýndarveruleika að aukast við þjálfun sérfræðinga á ýmsum sviðum, þannig að við sjáum þetta að vissu leyti sem sjálfsagða þróun námsins við HR, en að auki sjáum við hér sérstakt tækifæri, vegna samvinnu deildanna og vegna góðs árangurs okkar í þverfaglegum rannsóknum, til að vera leiðandi á þessu sviði.

Umsækjandi: Berglind Sveinbjörnsdóttir

Meðumsækjendur: Hannes Högni Vilhjálmsson, tölvunarfræðideild, Linda Bára Lýðsdóttir og Kamilla Rún Jóhannsdóttir, sálfræðideild.

Styrkupphæð: 265.337 kr.

Sambyggður háskerpu straum-spennugjafi og straum-spennu mælir

Verkfræðideild 

Tækinu er ætlað að koma í stað annars sambærilegs tæki sem er í eigu HR (var fengið með styrk úr Innviðarsjóði Rannís fyrir nokkrum árum) en bilaði skyndilega fyrir örfáum dögum. Á þessarri stundu er óljóst hvort hægt sé að gera við tækið. Verði það hægt er fyrirséð að það muni taka nokkurn tíma og viðgerðakostnaður verða hár.

Tækið sem bilaði var ekki gert fyrir háspennu-púlsa, en það var slík notkun sem olli biluninni. Nýja tækið sem hér er sótt um hefur það umfram hitt að það þolir mikið hærri spennu - allt upp í 1100V.

Umsækjandi: Halldór Guðfinnur Svavarsson

Meðumsækjendur: Haraldur Auðunsson, Ágúst Valfells og Slawomir Koziel, verkfræðideild 

Styrkupphæð: 1.720.000 kr.

Towards a Robot Interaction Laboratory

Verkfræðideild

Evolutionary research suggests (Parker, 2003) that major advances in human intelligence followed the emergence of (1) vision and locomotion, (2) manipulation, and (3) language. It has been pointed out that success in artificial intelligence may follow the same path. The purpose of this application is to create a laboratory environment where answers to these questions can be explored, and applications developed. For these purposes, the laboratory will be developed over a period of time to include robots with locomotion, manipulation, and speech capabilities together with visual, tactile, and aural sensing and strong computation resources.

This application is a first step towards establishing such a facility, by acquiring a single compliant robot manipulator with a simple dextrous end-effector and tactile sensing. The robot manipulator will be used to teach advanced robotics at the graduate level (kinematics, path planning, collision avoidance, visual servoing, tactile response). It is programmed using C++ and Python utilizing the Robot Operating System (ROS) framework.

Umsækjandi: Torfi Þórhallsson

Styrkupphæð: 1.471.225 kr.


Var efnið hjálplegt? Nei