Akademískur styrkur HR

Skýrsla um styrk HR í rannsóknum

Mat á rannsóknarvirkni allra akademískra starfsmanna skólans, sem var fyrst gert árið 2007, gefur mjög góðar upplýsingar um akademískan styrk skólans og þróun hans.

Á hverju ári er gefin út skýrsla um þróun rannsóknarstarfsins innan Háskólans í Reykjavík. Sjá má á innihaldi skýrslunnar að rannsóknarvirkni hefur aukist jafnt og þétt og fjöldi birtinga á ritrýndum vettvangi að sama skapi.


Hvetjandi þættir

Staða Háskólans í Reykjavík hefur styrkst verulega á aðeins örfáum árum og hann náð á skömmum tíma að byggja upp sterkt og frjótt rannsóknarumhverfi. Skýringa á þessum markverða árangri má án efa rekja til margra þátta og/eða aðgerða í starfsumhverfi hans og eru hér aðeins nefndir nokkrir þeirra.

Alþjóðlegar kröfur 

Samkvæmt rannsóknarstefnu háskólans eiga vísindamenn hans að vera virkir þátttakendur í vísindasamfélaginu og rannsóknir við HR eiga að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til vandaðra vísindarannsókna á alþjóðlegum vettvangi. Vísindamönnum skólans er sett það markmið að öðlast alþjóðlega viðurkenningu fyrir störf sín og mikilvægasti mælikvarðinn á afrakstur rannsóknarstarfs er birtingar á ritrýndum alþjóðlegum vettvangi.

Reglulegt mat

Rannsóknarvirkni allra akademískra starfsmanna skólans er metin af erlendri nefnd sérfræðinga. Helstu viðmið í þessu mati eru m.a.:

  • birtingar á ritrýndum vettvangi
  • önnur rannsóknarstörf svo sem leiðbeiningar rannsóknarnema
  • þátttaka í alþjóðlegu rannsóknarstarfi
  • öflun rannsóknarfjár úr samkeppnissjóðum.

Niðurstaða matsins er einnig lögð til grundvallar við skiptingu rannsóknarfjár frá ríkinu á milli deilda skólans.

Rannsóknaráð

Við skólann starfar öflugt rannsóknaráð, sem skipað er einum fulltrúa frá hverri deild auk formanns sem skipaður er af rektor í samráði við forseta deilda. Ráðið mótar stefnu skólans í rannsóknum og veitir ráðgjöf um framkvæmd hennar til rektors og forseta deilda. Ennfremur er ráðið rektor til ráðgjafar í þeim málum sem lúta að rannsóknum en heyra ekki undir einstakar deildir.

Fjöldi birtinga á ritrýndum vettvangi í nafni skólans

  2012 2013 2014 20152016
 20172018
2019
Ritrýndar greinar í vísindatímaritum
131
132
148
 174191
 180 206197
  • Þar af ritrýndar greinar í ISI-tímaritum
102 109 111
 149170
 151178169
Ritrýndar greinar og útdrættir á ráðstefnum / í ráðstefnuritum
202 227
199  226263 273209179
Ritrýndar bækur
7 9 6 812108 5
Ritrýndir bókarkaflar
23 27 30  28302128
 21
Aðrar ritrýndar birtingar 10  12 3 9 874 8
 Samtals ritrýndar birtingar í nafni skólans:
 392  432  414 475
528
507
467
 420

Fjöldi birtinga í nafni HR á ritrýndum vettvangi á hvern akademískan starfsmann

Birtingar-a-ritryndum-vettvangi-2012-2019


Var efnið hjálplegt? Nei