Akademískur styrkur HR

Skýrsla um styrk HR í rannsóknum

Árlegt mat á rannsóknarvirkni allra akademískra starfsmanna skólans, sem var fyrst gert árið 2007, gefur mjög góðar upplýsingar um akademískan styrk skólans og þróun hans.

Á hverju ári er gefin út skýrsla um þróun rannsóknarstarfsins innan Háskólans í Reykjavík. Sjá má á innihaldi skýrslunnar að rannsóknarvirkni hefur aukist jafnt og þétt og fjöldi birtinga á ritrýndum vettvangi að sama skapi.
 

Hvetjandi þættir

Staða Háskólans í Reykjavík hefur styrkst verulega á aðeins örfáum árum og hann náð á skömmum tíma að byggja upp sterkt og frjótt rannsóknarumhverfi. Skýringa á þessum markverða árangri má án efa rekja til margra þátta og/eða aðgerða í starfsumhverfi hans og eru hér aðeins nefndir nokkrir þeirra.

Alþjóðlegar kröfur 

Samkvæmt rannsóknarstefnu háskólans eiga vísindamenn hans að vera virkir þátttakendur í vísindasamfélaginu og rannsóknir við HR eiga að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til vandaðra vísindarannsókna á alþjóðlegum vettvangi. Vísindamönnum skólans er sett það markmið að öðlast alþjóðlega viðurkenningu fyrir störf sín og mikilvægasti mælikvarðinn á afrakstur rannsóknarstarfs er birtingar á ritrýndum alþjóðlegum vettvangi.

Reglulegt mat

Rannsóknarvirkni allra akademískra starfsmanna skólans er metin árlega af erlendri nefnd sérfræðinga. Helstu viðmið í þessu árlega mati eru:

  • birtingar á ritrýndum vettvangi
  • önnur rannsóknarstörf svo sem leiðbeiningar rannsóknarnema
  • þátttaka í alþjóðlegu rannsóknarstarfi
  • öflun rannsóknarfjár úr samkeppnissjóðum.

Niðurstaða þessa árlega mats er einnig lögð til grundvallar við skiptingu rannsóknarfjár frá ríkinu á milli deilda skólans.

Rannsóknaráð

Við skólann starfar öflugt rannsóknaráð, sem skipað er einum fulltrúa frá hverri deild auk formanns sem skipaður er af rektor í samráði við forseta deilda. Ráðið mótar stefnu skólans í rannsóknum og veitir ráðgjöf um framkvæmd hennar til rektors og forseta deilda. Ennfremur er ráðið rektor til ráðgjafar í þeim málum sem lúta að rannsóknum en heyra ekki undir einstakar deildir.

Yfirlit yfir akademískan styrk

  2012 2013 2014 20152016
 20172018
Fjöldi ritrýndra birtinga í nafni HR pr. akad. stöðugildi í rannsóknarmati. 4,0
4,4 4,3  4,55,0
 4,6 4,5
Fjöldi ritrýndra birtinga kjarnastarfsmanna* í nafni HR pr. akad. stöðugildi í rannsóknarmati. 4,6 4,9 5,2  4,95,5 4,6 4,8
Tekjufært sjálfsaflafé til rannsókna pr. akad. stöðugildi í rannsóknarmati (þús. kr.). 2.562 1.693 2.689  3.502 3.928 3.497 3.958
Tekjufært sjálfsaflafé til rannsókna pr. akad. stöðugildi kjarnastarfsmanna í rannsóknarmati (þús. kr.). 3.490 2.384 3.627  4.919 5.065 4.685 5.237
Hlutfall doktorsmenntaðra akademískra starfsmanna í rannsóknarmati. 73% 79% 82%  85% 91% 87%91%
Hlutfall doktorsmenntaðra akademískra kjarnastarfsmanna í rannsóknarmati.  80%  82%  83% 88% 89% 87% 91%

*Akademískir kjarnastarfsmenn eru prófessorar/deildarforsetar, dósentar og lektorar í 50% stöðu eða meira við HR.


Var efnið hjálplegt? Nei