Akademískur styrkur HR

Skýrsla um styrk HR í rannsóknum

Árlegt mat á rannsóknarvirkni allra akademískra starfsmanna skólans, sem var fyrst gert árið 2007, gefur mjög góðar upplýsingar um akademískan styrk skólans og þróun hans.

Á hverju ári er gefin út skýrsla um þróun rannsóknarstarfsins innan Háskólans í Reykjavík. Sjá má á innihaldi skýrslunnar að rannsóknarvirkni hefur aukist jafnt og þétt og fjöldi birtinga á ritrýndum vettvangi að sama skapi.
 

Hvetjandi þættir

Staða Háskólans í Reykjavík hefur styrkst verulega á aðeins örfáum árum og hann náð á skömmum tíma að byggja upp sterkt og frjótt rannsóknarumhverfi. Skýringa á þessum markverða árangri má án efa rekja til margra þátta og/eða aðgerða í starfsumhverfi hans og eru hér aðeins nefndir nokkrir þeirra.

Alþjóðlegar kröfur 

Samkvæmt rannsóknarstefnu háskólans eiga vísindamenn hans að vera virkir þátttakendur í vísindasamfélaginu og rannsóknir við HR eiga að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til vandaðra vísindarannsókna á alþjóðlegum vettvangi. Vísindamönnum skólans er sett það markmið að öðlast alþjóðlega viðurkenningu fyrir störf sín og mikilvægasti mælikvarðinn á afrakstur rannsóknarstarfs er birtingar á ritrýndum alþjóðlegum vettvangi.

Reglulegt mat

Rannsóknarvirkni allra akademískra starfsmanna skólans er metin árlega af erlendri nefnd sérfræðinga. Helstu viðmið í þessu árlega mati eru:

  • birtingar á ritrýndum vettvangi
  • önnur rannsóknarstörf svo sem leiðbeiningar rannsóknarnema
  • þátttaka í alþjóðlegu rannsóknarstarfi
  • öflun rannsóknarfjár úr samkeppnissjóðum.

Niðurstaða þessa árlega mats er einnig lögð til grundvallar við skiptingu rannsóknarfjár frá ríkinu á milli deilda skólans.

Rannsóknaráð

Við skólann starfar öflugt rannsóknaráð, sem skipað er einum fulltrúa frá hverri deild auk formanns sem skipaður er af rektor í samráði við forseta deilda. Ráðið mótar stefnu skólans í rannsóknum og veitir ráðgjöf um framkvæmd hennar til rektors og forseta deilda. Ennfremur er ráðið rektor til ráðgjafar í þeim málum sem lúta að rannsóknum en heyra ekki undir einstakar deildir.

Yfirlit yfir akademískan styrk

Hér að neðan er tafla sem sýnir helstu niðurstöðu matsins á árunum 2007-2016.

  2011 2012 2013 2014 20152016
Fjöldi ritrýndra birtinga í nafni HR pr. akad. stöðudilgi í rannsóknarmati. 3,6 3,8 4,5 4,3  4,65,7
Fjöldi ritrýndra birtinga kjarnastarfsmanna* í nafni HR pr. akad. stöðugildi í rannsóknarmati. 4,1 4,5 4,9 5,3  5,0 5,3
Tekjufært sjálfsaflafé til rannsókna pr. akad. stöðugildi í rannsóknarmati (þús. kr.). 2.171 2.562 1.693 2.689  3.502 3.928
Tekjufært sjálfsaflafé til rannsókna pr. akad. stöðugildi kjarnastarfsmanna í rannsóknarmati (þús. kr.). 2.830 3.490 2.384 3.627  4.919 5.065
Rannsóknarframlag ríkisins pr. akad. stöðugildi í rannsóknarmati. 4.778 5.011 5.174 4.865  4.551 5.449
Rannsóknarframlag ríkisins pr. akad. stöðugildi kjarnastarfsmanna í rannsóknarmati (þús. kr.). 6.228 6.825 7.287 6.562  6.391 7.025
Hlutfall doktorsmenntaðra akademískra starfsmanna í rannsóknarmati. 74% 73% 79% 82%  85% 91%
Hlutfall doktorsmenntaðra akademískra kjarnastarfsmanna í rannsóknarmati.  79%  80%  82%  83% 88% 89%

*Akademískir kjarnastarfsmenn eru prófessorar/deildarforsetar, dósentar og lektorar í 50% stöðu eða meira við HR.

Myndræn framsetning á heildarfjölda birtinga

Heildarfjöldi birtinga í nafni skólans á ritrýndum vettvangi hefur aukist verulega á árunum 2007-2016, sjá myndir hér að neðan. Við Háskólann í Reykjavík er einnig  markvist unnið að því að efla ytri fjármögnun á rannsóknum með sókn í innlenda og erlenda rannsóknasjóði, sjá myndir hér að neðan. 

Birtingar-á-ritrýndum-vettvangi-2007-2016-per-starfsmannBirtingar á ritrýndum vettvangi 2007 - 2016

Birtingar-á-ritrýndum-vettvangi-2007-2016Birtingar á ritrýndum vettvangi 2007 - 2016

Styrkir-úr-Rannsóknasjódi-2007-2016Stykir úr Rannsóknasjóði 2007 - 2016

Tekjufaerdir-styrkir-frá-erlendum-samkeppnissjódum-2007-2016Tekjufærðir styrkir frá erlendum samkeppnissjóðum 2007 - 2016


Var efnið hjálplegt? Nei