Námsráð

Námsráð HR hefur það hlutverk að að fjalla um málefni er tengjast kennslu og námi, bæði í grunn- og framhaldsnámi. Í ráðinu sitja fulltrúar allra deilda, en formaður ráðsins er skipaður af rektor. Ráðið heyrir beint undir rektor og situr formaður í framkvæmdaráði háskólans. 

Námsráð mótar kennslustefnu HR og fylgist með framþróun hennar. Í því felst m.a. að hvetja til og styðja góða og framsækna kennsluhætti. Námsráð rýnir jafnframt og endurskoðar eftir þörfum reglur háskólans um nám og kennslu. 

Námsráð stendur fyrir borgarafundum, þar sem akademískir starfsmenn háskólans fjalla um afmörkuð málefni tengd námi og kennslu. Mál sem hafa verið tekin fyrir á þeim vettvangi eru t.d. þverfaglegt nám og mælikvarðar á gæði kennslu.

 • Ingi Þór Einarsson íþróttafræðideild, formaður
 • Hanna Steinunn Steingrímsdóttir, sálfræðideild 
 • Auður Arna Arnardóttir, viðskiptadeild
 • Indriði Sævar Ríkharðsson, iðn- og tæknifræðideild 
 • Haraldur Auðunsson, verkfræðideild
 • Stefán Ólafsson, tölvunarfræðideild
 • Hrefna Pálsdóttir, kennsluþróun 
 • Þóra Hallgrímsdóttir, lagadeild
 • Þorgerður Jónsdóttir, frumgreinadeild
 • Sveinn Þorgeirsson, íþróttafræðideild 
 • Silja Stefnisdóttir Ritari

Var efnið hjálplegt? Nei