Greining og hönnun hugbúnaðar

Lýsing
Í áfanganum verða skoðaðar aðferðir við framsetningu og skipulag á kröfum til hugbúnaðar og hönnunar hans. Þarfir notandans og högun kerfa eru teiknuð upp og samvinna við notandann æfð. Nemendur læra mismunandi hönnunaraðferðir við hugbúnaðarþróun og hönnun notendaviðmóts. Aðal áherslan er á iðkun mismunandi aðferða við kröfugerð, greiningu, hönnun og prófanir á fyrstu stigum hugbúnaðarþróunar.
Námsmarkmið
Meginmarkmið námskeiðsins eru:
 • Geta greint og hannað meðalstór tölvukerfi 
 • Geta greint tölvukerfi með tilliti til þarfa notenda 
 • Geta hannað innviði tölvukerfa sem styðja við þarfir notenda 
 • Geta framkvæmt prófanir, bæði á greiningu, hönnun sem og aðrar gerðir prófana 

Eftir að hafa lokið þessu námskeiði ættu nemendur að geta:
 • Beitt algengum aðferðum við greiningu á meðalstórum hugbúnaðarkerfum, og geta með þeim skilgreint lykilkröfur ásamt því að greina þarfir notenda. 
 • Lýst kröfum til virkni og öðrum kröfum. 
 • Stýrt athugun á kröfugreiningu, og notað bestu aðferðir við að meta gæði hennar. 
 • Notað almenna, óformlega aðferð við að skilgreina kröfur til meðalstórra hugbúnaðarkerfa. 
 • Hannað notendaviðmót kerfis, bæði með pappírs- og stafrænum frumgerðum. 
 • Þekkt nokkrar grundvallarreglur við hönnun notendaviðmóts, og nefnt helstu staðla og leiðbeiningar við hönnun notendaviðmóts. 
 • Metið frumgerðir með notendum til að geta aðlagað kröfur til kerfis. 
 • Fjallað um hvað einkenni góða hönnun hugbúnaðar. 
 • Fjallað um á hvaða hátt hönnun tölvukerfis eða forrits gæti heppnast eða misheppnast vegna fjölbreytileika mannfólksins. 
 • Borið hlutbundna högun saman við aðrar aðferðir. 
 • Metið gæði á hönnun hugbúnaðar út frá lykil hönnunarhugtökum og grundvallaratriðum. 
 • Valið og beitt viðeigandi hönnunarmynstri við smíði á hugbúnaði. 
 • Skilgreint hönnun hugbúnaðar á meðalstóru hugbúnaðarverkefni, með kröfugreiningu, viðtekinni aðferðafræði við hönnun og viðeigandi framsetningu. 
 • Skipulagt endurmat á hönnun hugbúnaðar með viðeigandi leiðbeiningum. 
 • Metið hönnun hugbúnaðar á einstökum hlutum hans. 
 • Metið hönnun hugbúnaðar með tilliti til endurnýtanleika.


Gott að vita:Var efnið hjálplegt? Nei

Umsagnir tölvunarfræðinema

Guðbjörn situr á borði sem er greinilega í herbergi sem er aðstaða nemenda

Guðbjörn Einarsson: meistaranám í tölvunarfræði

Þetta er mjög skemmtilegt nám og atvinnumöguleikarnir að því loknu frábærir. Tenging við atvinnulífið er sterk, sem gefur nemendum tækifæri til að kynnast raunverulegum verkefnum og gefur fyrirtækjum einnig tækifæri til að kynnast mögulegum framtíðarstarfsmönnum. Ég er til dæmis að vinna verkefni með fyrirtæki núna sem snýst um að taka helling af gögnum frá þeim og sjá hvort hægt sé að bæta tölfræðilegar spár þeirra með gervigreind.