Stærðfræðigreining og tölfræði

Lýsing
Námskeiðið er tvískipt og er í fyrri hlutanum fjallað um stærðfræðigreiningu en í seinni hlutanum um tölfræði.

Stærðfræðigreining: Fjallað er um föll, markgildi, diffrun og heildun fyrir föll af einni breytistærð.
Tölfræði: Farið er yfir inngang að líkindareikningi og tölfræði. 

Meðal efnis er:         
 • Strjálar líkindadreifingar, svo sem tvíliðudreifing.         
 • Samfelldar líkindadreifingar, svo sem normaldreifing.         
 • Öryggisbil og tilgátuprófun         
 • Fylgni og línuleg aðhvarfsgreining.      
Námsmarkmið
Þekking (miðlun)
 • Skilja helstu grunnhugtök eins og fall, andhverfa falls og einhalla fall.
 • Þekkja helstu tegundir falla eins og hornaföll, lograföll, vísisföll og veldisföll.
 • Þekkja notkun á óeiginlegum og eiginlegum markgildum.
 • Skilja hugtakið samfelldni í punkti og á mengi.
 • Skilja hugtakið diffrun og hvernig nota má afleiðu til að rannsaka feril falla.
 • Skilja hugtakið heildun og stofnfall.
 • Skilja hugtakið snertill og þverill.
 • Kunna að rannsaka feril falls af einni breytistærð.
 • Átti sig á muninum á vaxtarhraða vísisfalla, lografalla og veldisfalla.
 • Þekkja notkun á sértækum föllum sem tengjast tölvunarfræði s.s. eins og log* fallinu.
 • Hafa kynnist notkun á formúlu Stirling.
 • Þekki vísisvöxt og hagnýtingu hans s.s. eins og við lögmál Moore.
 • Þekkja strjálar líkindadreifingar, svo sem tvíliðudreifinguna.
 • Þekkja samfelldar líkindadreifingar, sér í lagi Normaldreifinguna og t-dreifingar.
 • Þekkja öryggisbil og tilgátuprófun.
 • Þekkja fylgni og aðhvarfsgreiningu.
 • Kynnast notkun á föllum við lausnir á gagnagrindum í tölvunarfræði s.s. eins og hrúgum og tætitöflum.
Leikni (þjálfun)
 • Geta beitt grunnatriðum stærðfræðigreiningar við lausn verkefna sem lúta falli af einni breytistærð.
 • Geta reiknað öryggisbil og sett fram tilgátuprófanir.
 • Geta leyst fylgniverkefni í tölvu s.s eins og með Java.
  Hæfni (sköpun)
 • Geta hagnýtt sér stærðfræðigreiningu- og tölfræði í tölvunarfræði.

Fara á umsóknarvef

Var efnið hjálplegt? Nei

Umsagnir tölvunarfræðinema

Guðbjörn situr á borði sem er greinilega í herbergi sem er aðstaða nemenda

Guðbjörn Einarsson: meistaranám í tölvunarfræði

Þetta er mjög skemmtilegt nám og atvinnumöguleikarnir að því loknu frábærir. Tenging við atvinnulífið er sterk, sem gefur nemendum tækifæri til að kynnast raunverulegum verkefnum og gefur fyrirtækjum einnig tækifæri til að kynnast mögulegum framtíðarstarfsmönnum. Ég er til dæmis að vinna verkefni með fyrirtæki núna sem snýst um að taka helling af gögnum frá þeim og sjá hvort hægt sé að bæta tölfræðilegar spár þeirra með gervigreind.